Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

درمان بندش رگ‌های قلب و سکته مغزی با دوای یونانی از سوی یک پزشک زن

یک پزشک زن در پایتخت ادعا دارد که پس از بیست سال تحقیق توانسته، دوای یونانی را برای درمان بندش رگ‌های قلب و سکته مغزی تهیه کند.

گل‌صنم می‌گوید که با این دوا تاکنون بیش از ۲۰۰ بیمار را درمان کرده است.

گل صنم احمدزی، به طلوع‌نیوز، افزود: «از امارت اسلامی این را می‌خواهم با من کمک کند که به بشر برسانیم. من از امارت اسلامی نمی‌‌خواهم که برای من کمک نقدی کند، فقط این [دوا] را به بشر برساند خودشان از این استفاده کند.»

عبدالرحمان که بیش از ۵۰ سال سن دارد می‌گوید که پس از ۱۰ سال دست‌وپنجه نرم کردن با بیماری بندش رگ‌ها اکنون از این‌که درمان شده خرسند است.

او می افزاید که از آلمان برای سیاحت به افغانستان آمده بود که با استفاده از دواهای یونانی این پزشک بیماری‌اش برطرف شده است. 

عبدالرحمان، در این باره گفت: «از من قلب درد می‌کرد همیش‌ درد داشت بسیار سنگین بود طرف چپ درد داشتم در ظرف ۱۰ الی ۱۲ روز سبک شد دردش از بین رفت و بسیار احساس راحتی کردم.»

در این میان، برخی از پزشکان دیگر از حکومت سرپرست می‌خواهند تا از دست آورد‌های پزشکان در کشور پشتیبانی کند.

صفا الدین صفا، رییس یکی از شفاخانه‌های خصوصی، گفت: «عوارض جانبی این دوایی گیاهی که بر مریضان داده شده صفراست یعنی به این معنا که دواهای طبی را من و شما آگاهی داریم که اگر یک مریضی را ما تداوی می‌کنیم یک عوارض جانبی دیگری را می‌تواند پیدا بکند.»

عبدالغیاث، درمان شده، گفت: «ما باید حمایت کنیم داکتر صاحب‌ها را این دست‌آورد بزرگ علمی شان را من منحیث یک مریض که نزدش تداوی شدیم از شان سپاس گذار هستم.»

شعیب، بیمار دار، گفت: «از بزرگان امارت اسلامی خواهش داریم که برای داکتر صاحب سهولت‌های خوبتر را فراهم کند که داکتر صاحب این جا بماند.»

بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه کشور، ۹۳ درصد دواهای مصرفی از پاکستان، ایران، هند، ترکیه و بنگله‌دیش وارد کشور می‌شوند.

درمان بندش رگ‌های قلب و سکته مغزی با دوای یونانی از سوی یک پزشک زن

عبدالرحمان که بیش از ۵۰ سال سن دارد می‌گوید که پس از ۱۰ سال دست‌وپنجه نرم کردن با بیماری بندش رگ‌ها اکنون از این‌که درمان شده خرسند است.

Thumbnail

یک پزشک زن در پایتخت ادعا دارد که پس از بیست سال تحقیق توانسته، دوای یونانی را برای درمان بندش رگ‌های قلب و سکته مغزی تهیه کند.

گل‌صنم می‌گوید که با این دوا تاکنون بیش از ۲۰۰ بیمار را درمان کرده است.

گل صنم احمدزی، به طلوع‌نیوز، افزود: «از امارت اسلامی این را می‌خواهم با من کمک کند که به بشر برسانیم. من از امارت اسلامی نمی‌‌خواهم که برای من کمک نقدی کند، فقط این [دوا] را به بشر برساند خودشان از این استفاده کند.»

عبدالرحمان که بیش از ۵۰ سال سن دارد می‌گوید که پس از ۱۰ سال دست‌وپنجه نرم کردن با بیماری بندش رگ‌ها اکنون از این‌که درمان شده خرسند است.

او می افزاید که از آلمان برای سیاحت به افغانستان آمده بود که با استفاده از دواهای یونانی این پزشک بیماری‌اش برطرف شده است. 

عبدالرحمان، در این باره گفت: «از من قلب درد می‌کرد همیش‌ درد داشت بسیار سنگین بود طرف چپ درد داشتم در ظرف ۱۰ الی ۱۲ روز سبک شد دردش از بین رفت و بسیار احساس راحتی کردم.»

در این میان، برخی از پزشکان دیگر از حکومت سرپرست می‌خواهند تا از دست آورد‌های پزشکان در کشور پشتیبانی کند.

صفا الدین صفا، رییس یکی از شفاخانه‌های خصوصی، گفت: «عوارض جانبی این دوایی گیاهی که بر مریضان داده شده صفراست یعنی به این معنا که دواهای طبی را من و شما آگاهی داریم که اگر یک مریضی را ما تداوی می‌کنیم یک عوارض جانبی دیگری را می‌تواند پیدا بکند.»

عبدالغیاث، درمان شده، گفت: «ما باید حمایت کنیم داکتر صاحب‌ها را این دست‌آورد بزرگ علمی شان را من منحیث یک مریض که نزدش تداوی شدیم از شان سپاس گذار هستم.»

شعیب، بیمار دار، گفت: «از بزرگان امارت اسلامی خواهش داریم که برای داکتر صاحب سهولت‌های خوبتر را فراهم کند که داکتر صاحب این جا بماند.»

بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه کشور، ۹۳ درصد دواهای مصرفی از پاکستان، ایران، هند، ترکیه و بنگله‌دیش وارد کشور می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره