Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چالش‌های برخاسته از مسدود شدن سفارت برای افغان‌ها در هند

برخی دانش‌جویان و مهاجران افغان مقیم هند از مشکلاتی که پس از مسدود شدن سفارت افغانستان در دهلی نو برای آنان ایجاد شده، شکایت کرده‌اند.

عدم صدور ویزا، تمدید نشدن پاسپورت و عدم تایید سندهای تحصیلی از مواردی اند که دانش‌جویان افغان از آن به عنوان مشکل یاد می‌کنند.

سفارت افغانستان در دهلی نو سه روز پیش از متوقف شدن فعالیت‌هایش خبرداد.

اکنون شماری از دانش‌جویان و مهاجران افغان از دولت هند و حکومت سرپرست افغانستان خواسته‌اند تا موضوع مهاجران را سیاسی نسازند.

شفیع الله صابری، دانش‌جوی افغان در هند گفت: «مهاجران و ما محصلین با مشکلات زیادی مواجه شده‌ایم که از آن جمله می‌توان گفت تمدید نشدن ویزای ما، طی مراحل نشدن اسناد تحصیلی ما و تمدید نشدن پاسپورت‌ها از مشکلات عمده اند.»

صبغت، یکی دیگر از دانش‌جویان در هند چنین گفت: «خواست ما از حکومت هند و مسوولان در افغانستان این است که صرف نظر از موضوعات سیاسی و روابط سیاسی که میان افغانستان و هند وجود دارد، با درنظرداشت منافع شهروندان افغانستان، به این مشکل راه حل پیدا کنند.»

هرچند امارت اسلامی تا اکنون در این باره چیزی نگفته؛ اما برخی دیپلومات‌های پیشین به این باورند که هند برای واگذاری این سفارت به امارت اسلامی یک سلسله فشارها را بالای سفارت افغانستان برای بازپس‌گیری این سفارت آورده و زمینه را برای روابط میان دو کشور ایجاد می‌کند.

عزیز معارج، دیپلومات پیشین می‌گوید: «یک سلسله فشارها وارد کرد تا که سفارت را مسدود بسازد و از دیپلومات‌های سابقه تسلیم بگیرد که بلاخره زمینه به این مساعد شود تا دیپلومات امارت اسلامی را بپذیرد.»

پیش از این سفارت افغانستان در دهلی نو در یک اعلامیه گفته بود که پس از هشت هفته انتظار، دولت هند به خواست‌های این سفارت رسیدگی نکرده و آنان با یک انتخاب دشوار روبه‌رو شده و این سفارت را به دهلی نو سپرده‌اند.

چالش‌های برخاسته از مسدود شدن سفارت برای افغان‌ها در هند

اکنون شماری از دانش‌جویان و مهاجران افغان از دولت هند و حکومت سرپرست افغانستان خواسته‌اند تا موضوع مهاجران را سیاسی نسازند.

تصویر بندانگشتی

برخی دانش‌جویان و مهاجران افغان مقیم هند از مشکلاتی که پس از مسدود شدن سفارت افغانستان در دهلی نو برای آنان ایجاد شده، شکایت کرده‌اند.

عدم صدور ویزا، تمدید نشدن پاسپورت و عدم تایید سندهای تحصیلی از مواردی اند که دانش‌جویان افغان از آن به عنوان مشکل یاد می‌کنند.

سفارت افغانستان در دهلی نو سه روز پیش از متوقف شدن فعالیت‌هایش خبرداد.

اکنون شماری از دانش‌جویان و مهاجران افغان از دولت هند و حکومت سرپرست افغانستان خواسته‌اند تا موضوع مهاجران را سیاسی نسازند.

شفیع الله صابری، دانش‌جوی افغان در هند گفت: «مهاجران و ما محصلین با مشکلات زیادی مواجه شده‌ایم که از آن جمله می‌توان گفت تمدید نشدن ویزای ما، طی مراحل نشدن اسناد تحصیلی ما و تمدید نشدن پاسپورت‌ها از مشکلات عمده اند.»

صبغت، یکی دیگر از دانش‌جویان در هند چنین گفت: «خواست ما از حکومت هند و مسوولان در افغانستان این است که صرف نظر از موضوعات سیاسی و روابط سیاسی که میان افغانستان و هند وجود دارد، با درنظرداشت منافع شهروندان افغانستان، به این مشکل راه حل پیدا کنند.»

هرچند امارت اسلامی تا اکنون در این باره چیزی نگفته؛ اما برخی دیپلومات‌های پیشین به این باورند که هند برای واگذاری این سفارت به امارت اسلامی یک سلسله فشارها را بالای سفارت افغانستان برای بازپس‌گیری این سفارت آورده و زمینه را برای روابط میان دو کشور ایجاد می‌کند.

عزیز معارج، دیپلومات پیشین می‌گوید: «یک سلسله فشارها وارد کرد تا که سفارت را مسدود بسازد و از دیپلومات‌های سابقه تسلیم بگیرد که بلاخره زمینه به این مساعد شود تا دیپلومات امارت اسلامی را بپذیرد.»

پیش از این سفارت افغانستان در دهلی نو در یک اعلامیه گفته بود که پس از هشت هفته انتظار، دولت هند به خواست‌های این سفارت رسیدگی نکرده و آنان با یک انتخاب دشوار روبه‌رو شده و این سفارت را به دهلی نو سپرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره