Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پوشش مخابراتی در کشور گسترده‌تر می‌شود

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفته که اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا ۴۵۰ سایت مخابراتی را در آینده نزدیک ایجاد می‌کند.

عنایت‌الله الکوزی، سخن‌گوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به طلوع‌نیوز گفته که این سایت‌ها در بخش‌های دوردست کشور که مردم از خدمات مخابراتی محروم هستند، ایجاد می‌شوند.

به گفته‌ی او، از میان این سایت‌ها، قرار است شرکت مخابراتی افغان تیلی کام حدود ۲٨۰ سایت را در ۱٨ ولایت و ۳۲۰ ولسوالی به ارزش ۲۷ اعشاریه ۵ میلیون دالر امریکایی ایجاد کند.

عنایت الله الکوزی افزود: «۴۵۰سایت مخابراتی را اعلام کرده‌ایم و به ساحات مشخص این سایت‌ها دیزاین شده که در مکان‌های که آن‌جا هیچ نوع خدمات مخابراتی نبوده و اکثریت مناطق (۳۲۰ ولسوالی) هستند که این‌ها از خدمات مخابراتی محروم بودند.»

شماری از باشنده‌های پایتخت از ایجاد سایت‌های مخابراتی در کشور ستایش کرده و از حکومت سرپرست خواستار کاهش بهای خدمات مخابراتی هستند.

براساس گفته‌های آنان، بهای خدمات مخابراتی در افغانستان نسبت به کشورهای همسایه، چندین برابر بلند است.

راشدالله، باشنده پایتخت به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «باید نرخ‌ها را کنترول کند به تمام دستگاه‌ها باید یک قسم نرخ تعیین کنند چون هر دستگاه به اندازه که دلخواه شان باشد انترنت را بالای مشتریان به فروش می‌رسانند.»

برخی آگاهان اقتصادی، نصب سایت‌های جدید مخابراتی در بخش‌های دوردست را در تسریع روند کار و تجارت شهروندان سودمند می‌دانند.

عبدالظهور مدبر، آگاه اقتصادی گفت: «سهولت انترنتی مخابراتی هم می‌تواند اثرات مثبت اجتماعی داشته باشد و هم اقتصادی از جمله سبب تسریح فرآیند کار و تجارت شده و نتیجه بستر به رونق اقتصادی مساعد می‌سازد.»

این در حالی‌ست که "دهمین پروژه انکشاف خدمات مخابراتی" در کشور چند روز پیش در نشستی در ارگ افتتاح شد.

پیش از این، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، بهای یک جی‌بی انترنت را به شبکه‌های مخابراتی ۱۱۰ افغانی و یک دقیقه تماس‌ تلفنی را یک افغانی و ٨۵ پول تعیین کرده است.

پوشش مخابراتی در کشور گسترده‌تر می‌شود

شماری از باشنده‌های پایتخت از ایجاد سایت‌های مخابراتی در کشور ستایش کرده و از حکومت سرپرست خواستار کاهش بهای خدمات مخابراتی هستند.

تصویر بندانگشتی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفته که اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا ۴۵۰ سایت مخابراتی را در آینده نزدیک ایجاد می‌کند.

عنایت‌الله الکوزی، سخن‌گوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به طلوع‌نیوز گفته که این سایت‌ها در بخش‌های دوردست کشور که مردم از خدمات مخابراتی محروم هستند، ایجاد می‌شوند.

به گفته‌ی او، از میان این سایت‌ها، قرار است شرکت مخابراتی افغان تیلی کام حدود ۲٨۰ سایت را در ۱٨ ولایت و ۳۲۰ ولسوالی به ارزش ۲۷ اعشاریه ۵ میلیون دالر امریکایی ایجاد کند.

عنایت الله الکوزی افزود: «۴۵۰سایت مخابراتی را اعلام کرده‌ایم و به ساحات مشخص این سایت‌ها دیزاین شده که در مکان‌های که آن‌جا هیچ نوع خدمات مخابراتی نبوده و اکثریت مناطق (۳۲۰ ولسوالی) هستند که این‌ها از خدمات مخابراتی محروم بودند.»

شماری از باشنده‌های پایتخت از ایجاد سایت‌های مخابراتی در کشور ستایش کرده و از حکومت سرپرست خواستار کاهش بهای خدمات مخابراتی هستند.

براساس گفته‌های آنان، بهای خدمات مخابراتی در افغانستان نسبت به کشورهای همسایه، چندین برابر بلند است.

راشدالله، باشنده پایتخت به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «باید نرخ‌ها را کنترول کند به تمام دستگاه‌ها باید یک قسم نرخ تعیین کنند چون هر دستگاه به اندازه که دلخواه شان باشد انترنت را بالای مشتریان به فروش می‌رسانند.»

برخی آگاهان اقتصادی، نصب سایت‌های جدید مخابراتی در بخش‌های دوردست را در تسریع روند کار و تجارت شهروندان سودمند می‌دانند.

عبدالظهور مدبر، آگاه اقتصادی گفت: «سهولت انترنتی مخابراتی هم می‌تواند اثرات مثبت اجتماعی داشته باشد و هم اقتصادی از جمله سبب تسریح فرآیند کار و تجارت شده و نتیجه بستر به رونق اقتصادی مساعد می‌سازد.»

این در حالی‌ست که "دهمین پروژه انکشاف خدمات مخابراتی" در کشور چند روز پیش در نشستی در ارگ افتتاح شد.

پیش از این، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، بهای یک جی‌بی انترنت را به شبکه‌های مخابراتی ۱۱۰ افغانی و یک دقیقه تماس‌ تلفنی را یک افغانی و ٨۵ پول تعیین کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره