Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یونیسف: سال آینده حدود ۲۳ میلیون نفر نیازمند کمک خواهند بود

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا (یونیسف) می‌گوید که در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از ۲۳ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. 

در گزارش این نهاد آمده است که برای کمک به بیش از ۱۹ میلیون تن به یک میلیارد و چهارصد میلیون دالر نیاز دارد. 

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد نیز می‌گوید که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یک میلیارد و دوصد میلیون دالر برای کمک به ۴۸ میلیون نفر در برخی از کشورها درخواست کرده است. 

استیفن دوجاریک، سخنگوی دبیرکل ملل متحد، گفت: «امروز، دوستان ما در صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یک درخواست بشردوستانه ۱.۲ میلیارد دالری برای پشتیبانی از ۴۸ میلیون تن با خدمات بهداشت باروری و خشونت مبتنی بر جنسیت در ۵۸ کشور در سال ۲۰۲۴ میلادی راه اندازی کردند.

به گونه‌ی مثال این درخواست هیچ کس را شگفت‌زده نخواهد کرد زیرا افغانستان یکی از خطرناک‌ترین مکان‌ها برای زایمان زنان است و هر دو ساعت یک زن، جان خود را از دست می‌دهد.»

در همین حال شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که با رسیدن زمستان با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو استند و  نهادهای امداد رسان باید کمک‌های شان را به گونه شفاف به آنان توزیع کند. 

چالش‌های اقتصادی، فقر و بیکاری سبب شده اند که جاوید ۱۳ ساله به جای رفتن به مکتب هر روز با ترازوی دست داشته‌اش در این گوشه‌ی از پارک برای بدست آوردن لقمه نانی کار کند.

جاوید می‌گوید که پدرش معلول است و او مسئولیت خانواده ۱۰ نفری‌اش را به عهده دارد.

جاوید، کودک کارگر، گفت: «هر روز ترازو وانی می‌کنم نفر پنج افغانی و کارو بار هم نیست روز ۵۰ با ۱۰۰ افغانی کار می‌کنیم که چاره ما نمی‌شود.»

فرشاد، کودک کارگر، گفت: «هر روز می‌ایم کار و بار نیست و هر روز می‌روم خانه هیچ کار و بار نمی‌شه در خانه هفت نفر استیم  برادر هم ندارم تک تنها کار می‌کنم.» 

محمد شبیر بشیری، آگاه اقتصادی، گفت: «به گونه اساسی حل شدن این مساله نیاز به سرمایه گذاری زیربنایی در کشور است که تا زمان که کودک سن ۱۸ را پوره می‌کند و می‌تواند تصامیم مستقل بر اساس معیارات بین‌المللی می‌گیره رییس خانواده باید حمایت شود که باعث حمایت کودک می‌شود.» 

امارت اسلامی نیز به تداوم کمک‌ها در افغانستان تاکید می‌کند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت :«کمک‌های که تا حالا شده کافی نیست باید بیشتر ساخته شود امارت اسلامی افغانستان منابع که خود به دست دارد یا امکانات که خود بدست دارد کوشش می‌کند که به اطفال رسیدگی بیشتر شود.»

این در حالی‌ست که پیش از این نیز اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است افغانستان در میان پنج کشوری است که به کمک‌های بشری بیشتر نیاز دارد.

یونیسف: سال آینده حدود ۲۳ میلیون نفر نیازمند کمک خواهند بود

چالش‌های اقتصادی، فقر و بیکاری سبب شده اند که جاوید ۱۳ ساله به جای رفتن به مکتب هر روز با ترازوی دست داشته‌اش در این گوشه‌ی از پارک برای بدست آوردن لقمه نانی کار کند.

تصویر بندانگشتی

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا (یونیسف) می‌گوید که در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از ۲۳ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. 

در گزارش این نهاد آمده است که برای کمک به بیش از ۱۹ میلیون تن به یک میلیارد و چهارصد میلیون دالر نیاز دارد. 

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد نیز می‌گوید که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یک میلیارد و دوصد میلیون دالر برای کمک به ۴۸ میلیون نفر در برخی از کشورها درخواست کرده است. 

استیفن دوجاریک، سخنگوی دبیرکل ملل متحد، گفت: «امروز، دوستان ما در صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یک درخواست بشردوستانه ۱.۲ میلیارد دالری برای پشتیبانی از ۴۸ میلیون تن با خدمات بهداشت باروری و خشونت مبتنی بر جنسیت در ۵۸ کشور در سال ۲۰۲۴ میلادی راه اندازی کردند.

به گونه‌ی مثال این درخواست هیچ کس را شگفت‌زده نخواهد کرد زیرا افغانستان یکی از خطرناک‌ترین مکان‌ها برای زایمان زنان است و هر دو ساعت یک زن، جان خود را از دست می‌دهد.»

در همین حال شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که با رسیدن زمستان با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو استند و  نهادهای امداد رسان باید کمک‌های شان را به گونه شفاف به آنان توزیع کند. 

چالش‌های اقتصادی، فقر و بیکاری سبب شده اند که جاوید ۱۳ ساله به جای رفتن به مکتب هر روز با ترازوی دست داشته‌اش در این گوشه‌ی از پارک برای بدست آوردن لقمه نانی کار کند.

جاوید می‌گوید که پدرش معلول است و او مسئولیت خانواده ۱۰ نفری‌اش را به عهده دارد.

جاوید، کودک کارگر، گفت: «هر روز ترازو وانی می‌کنم نفر پنج افغانی و کارو بار هم نیست روز ۵۰ با ۱۰۰ افغانی کار می‌کنیم که چاره ما نمی‌شود.»

فرشاد، کودک کارگر، گفت: «هر روز می‌ایم کار و بار نیست و هر روز می‌روم خانه هیچ کار و بار نمی‌شه در خانه هفت نفر استیم  برادر هم ندارم تک تنها کار می‌کنم.» 

محمد شبیر بشیری، آگاه اقتصادی، گفت: «به گونه اساسی حل شدن این مساله نیاز به سرمایه گذاری زیربنایی در کشور است که تا زمان که کودک سن ۱۸ را پوره می‌کند و می‌تواند تصامیم مستقل بر اساس معیارات بین‌المللی می‌گیره رییس خانواده باید حمایت شود که باعث حمایت کودک می‌شود.» 

امارت اسلامی نیز به تداوم کمک‌ها در افغانستان تاکید می‌کند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت :«کمک‌های که تا حالا شده کافی نیست باید بیشتر ساخته شود امارت اسلامی افغانستان منابع که خود به دست دارد یا امکانات که خود بدست دارد کوشش می‌کند که به اطفال رسیدگی بیشتر شود.»

این در حالی‌ست که پیش از این نیز اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است افغانستان در میان پنج کشوری است که به کمک‌های بشری بیشتر نیاز دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره