Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یونیسف: برای ۱۴۰هزار کودک در افغانستان صنف آموزشی ایجاد می‌کنیم

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از ایجاد ۹۵۰ صنف آموزشی به همکاری کوریای جنوبی در افغانستان خبر داده است.

یونیسف گفته که این صنف‌ها به هدف کمک به روند آموزش و پرورش کودکان در افغانستان ایجاد می‌شوند و با ساختن این صنف‌ها، زمینه آموزش برای بیش از ۱۴۰هزار کودک در افغانستان فراهم خواهد شد.

یونیسف نوشته است: «ما در حال ایجاد ۹۵۰ صنف آموزشی جدید جامعه‌محور هستیم. این ۹۵۰ فضای جدید برای یادگیری، الهام‌بخشیدن و ساخت آینده است. با پشتیبانی از سوی وزارت خارجه کوریا این ۹۵۰ صنف اجتماعی برای ۱۴۰هزار کودک در افغانستان آموزش و پرورش فراهم می‌کند.»

در حال حاضر برخی از کودکان در ولایت‌های گوناگون در فضای باز آموزش می‌بینند و به صنف‌های معیاری دست‌رسی ندارند.

و اما در سوی دیگر دختران دانش‌آموز که اکنون از آموزش دور مانده‌اند، می‌گویند که در انتظار بازگشایی دروازه مکتب‌های شان هستند.

هدیه، دانش‌آموز صنف دهم به طلوع‌نیوز گفت: «فعلا درس‌های خود را در خانه ادامه می‌دهیم ولی انگیزه‌ی که در مکتب و در صنف داشتیم، فعلا نداریم چون سرنوشت ما نامعلوم است.»

مرسل دانش‌جو گفت: «امید داریم که دروازه‌های دانش‌گاه به روی دخترها باز شود تا ما بتوانیم درس‌های خود را ادامه بدهیم و به یک جایی برسیم و موفق شویم.»

همزمان با این برخی از فعالان حقوق زن با ابراز خشنودی از ایجاد این صنف‌ها، از امارت اسلامی می‌خواهند تا از تمامی فرصت‌های موجود زمینه آموزش را برای همه دختران مساعد سازد.

تفسیر سیاه‌پوش فعال حقوق زن گفت: «حکومت امارت اسلامی باید از این فرصت‌ها استفاده بکند. درهای بسته شده مکاتب و دانشگاه‌ها را باز بکند و بتوانند زمینه تحصیل را برای زنان فراهم کنند که امروز نیاز است و نیم پیکر جامعه را در نظر بگیرند.»

فروزان داوودزی یکی دیگر از فعالان حقوق زن گفت: «نبود تعلیم خودش یک نوع تاریکی و ظلمت جهالی است که در یک جامعه پخش می‌شود. بنآ حق اول انسان حق تعلیم است.

این در حالی‌ست که با گذشت دو و نیم سال هیچ خبری از بازگشایی مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم، نیست و هنوز روشن هم نشده است که چه زمانی دروازه مکتب‌ها به روی آنان بازگشایی خواهد شد.

یونیسف: برای ۱۴۰هزار کودک در افغانستان صنف آموزشی ایجاد می‌کنیم

و اما در سوی دیگر دختران دانش‌آموز که اکنون از آموزش دور مانده‌اند، می‌گویند که در انتظار بازگشایی دروازه مکتب‌های شان هستند.

تصویر بندانگشتی

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از ایجاد ۹۵۰ صنف آموزشی به همکاری کوریای جنوبی در افغانستان خبر داده است.

یونیسف گفته که این صنف‌ها به هدف کمک به روند آموزش و پرورش کودکان در افغانستان ایجاد می‌شوند و با ساختن این صنف‌ها، زمینه آموزش برای بیش از ۱۴۰هزار کودک در افغانستان فراهم خواهد شد.

یونیسف نوشته است: «ما در حال ایجاد ۹۵۰ صنف آموزشی جدید جامعه‌محور هستیم. این ۹۵۰ فضای جدید برای یادگیری، الهام‌بخشیدن و ساخت آینده است. با پشتیبانی از سوی وزارت خارجه کوریا این ۹۵۰ صنف اجتماعی برای ۱۴۰هزار کودک در افغانستان آموزش و پرورش فراهم می‌کند.»

در حال حاضر برخی از کودکان در ولایت‌های گوناگون در فضای باز آموزش می‌بینند و به صنف‌های معیاری دست‌رسی ندارند.

و اما در سوی دیگر دختران دانش‌آموز که اکنون از آموزش دور مانده‌اند، می‌گویند که در انتظار بازگشایی دروازه مکتب‌های شان هستند.

هدیه، دانش‌آموز صنف دهم به طلوع‌نیوز گفت: «فعلا درس‌های خود را در خانه ادامه می‌دهیم ولی انگیزه‌ی که در مکتب و در صنف داشتیم، فعلا نداریم چون سرنوشت ما نامعلوم است.»

مرسل دانش‌جو گفت: «امید داریم که دروازه‌های دانش‌گاه به روی دخترها باز شود تا ما بتوانیم درس‌های خود را ادامه بدهیم و به یک جایی برسیم و موفق شویم.»

همزمان با این برخی از فعالان حقوق زن با ابراز خشنودی از ایجاد این صنف‌ها، از امارت اسلامی می‌خواهند تا از تمامی فرصت‌های موجود زمینه آموزش را برای همه دختران مساعد سازد.

تفسیر سیاه‌پوش فعال حقوق زن گفت: «حکومت امارت اسلامی باید از این فرصت‌ها استفاده بکند. درهای بسته شده مکاتب و دانشگاه‌ها را باز بکند و بتوانند زمینه تحصیل را برای زنان فراهم کنند که امروز نیاز است و نیم پیکر جامعه را در نظر بگیرند.»

فروزان داوودزی یکی دیگر از فعالان حقوق زن گفت: «نبود تعلیم خودش یک نوع تاریکی و ظلمت جهالی است که در یک جامعه پخش می‌شود. بنآ حق اول انسان حق تعلیم است.

این در حالی‌ست که با گذشت دو و نیم سال هیچ خبری از بازگشایی مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم، نیست و هنوز روشن هم نشده است که چه زمانی دروازه مکتب‌ها به روی آنان بازگشایی خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره