Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ندیم: شرایط فعلی برای تطیبیق احکام شرعی بهترین فرصت است

ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که شرایط فعلی برای تطیبیق احکام شرعی بهترین فرصت است و امارت اسلامی در تطبیق آن از علما حمایت بی‌قید و شرط می‌کند.

آقای ندیم در مراسم ششمین دور فراغت آموزش زبان عربی و ستاژ امامت انستیتوت تدریب الائمه در کابل، می‌افزاید که کشورهای خارجی در تلاش تخریب اذهان عامه هستند و می‌خواهند با تبلیغات منفی مردم را از اسلام دور بسازند.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت: «برای شما خداوند فرصتی داده است که امیر علما برای شما می‌گوید که علما حق را بگویید، امیر مسلمانان برای شما می‌گوید که امر به معروف بکند و نهی از منکر. اگر ما امروز از این فرصت استفاده نکنیم و دین الله را برای مردم به طریقه‌ی درست نرسانیم فرصت را از دست خواهیم داد و به نزد الله ملامت خواهیم بود، نزد امت و مسلمانان ملامت خواهیم بود.»

در همین حال، نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف از علمای دینی می‌خواهد تا در ترویج احکام و علوم اسلامی در کشور تلاش کنند.

آقای ثاقب در این باره گفت: «برای مردم نصیحت بکنید عقاید کوچک را برای شان به گونه‌ی مختصر بیان کنید، احادیث کوتاه را برای شان بیان کنید، کم کم ترجمه برای شان بکنید و مسجد را رها نکنید و مردم را زیر اداره بگیرید.»

از سویی هم، محمد امان عبید والی کابل در این مراسم امنیت به وجود آمده در کشور را کم‌پیشینه می‌داند.

والی کابل در این باره گفت: «امنیتِ وجود دارد که در تاریخ افغانستان وجود نداشته است که بر تمام جغرافیای افغانستان حاکمیت دارد و نظام اسلامی حاکم است این در نتیجه قربانی‌های علما است.»

در ششمین دور فراغت آموزش زبان عربی و ستاژ امامت انستیتوت تدریب الائمه وزارت ارشاد، حج و اوقاف، ۳۰ تن از زبان عربی، ۸۰ تن از ستاژ امامت و ۴۷ تن از بخش علوم اسلامی فراغت شان را جشن گرفتند.

ندیم: شرایط فعلی برای تطیبیق احکام شرعی بهترین فرصت است

در همین حال، نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف از علمای دینی می‌خواهد تا در ترویج احکام و علوم اسلامی در کشور تلاش کنند.

تصویر بندانگشتی

ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که شرایط فعلی برای تطیبیق احکام شرعی بهترین فرصت است و امارت اسلامی در تطبیق آن از علما حمایت بی‌قید و شرط می‌کند.

آقای ندیم در مراسم ششمین دور فراغت آموزش زبان عربی و ستاژ امامت انستیتوت تدریب الائمه در کابل، می‌افزاید که کشورهای خارجی در تلاش تخریب اذهان عامه هستند و می‌خواهند با تبلیغات منفی مردم را از اسلام دور بسازند.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت: «برای شما خداوند فرصتی داده است که امیر علما برای شما می‌گوید که علما حق را بگویید، امیر مسلمانان برای شما می‌گوید که امر به معروف بکند و نهی از منکر. اگر ما امروز از این فرصت استفاده نکنیم و دین الله را برای مردم به طریقه‌ی درست نرسانیم فرصت را از دست خواهیم داد و به نزد الله ملامت خواهیم بود، نزد امت و مسلمانان ملامت خواهیم بود.»

در همین حال، نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف از علمای دینی می‌خواهد تا در ترویج احکام و علوم اسلامی در کشور تلاش کنند.

آقای ثاقب در این باره گفت: «برای مردم نصیحت بکنید عقاید کوچک را برای شان به گونه‌ی مختصر بیان کنید، احادیث کوتاه را برای شان بیان کنید، کم کم ترجمه برای شان بکنید و مسجد را رها نکنید و مردم را زیر اداره بگیرید.»

از سویی هم، محمد امان عبید والی کابل در این مراسم امنیت به وجود آمده در کشور را کم‌پیشینه می‌داند.

والی کابل در این باره گفت: «امنیتِ وجود دارد که در تاریخ افغانستان وجود نداشته است که بر تمام جغرافیای افغانستان حاکمیت دارد و نظام اسلامی حاکم است این در نتیجه قربانی‌های علما است.»

در ششمین دور فراغت آموزش زبان عربی و ستاژ امامت انستیتوت تدریب الائمه وزارت ارشاد، حج و اوقاف، ۳۰ تن از زبان عربی، ۸۰ تن از ستاژ امامت و ۴۷ تن از بخش علوم اسلامی فراغت شان را جشن گرفتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره