Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشنده‌های شورتپه: حکومت پول ترمیم استحکامات دریای آمو را بپردازد

باشنده‌های ولسوالی شورتپه ولایت بلخ می‌گویند که پول دست‌مزد کارگران در سواحل دریایی آمو در چند ماه پسین را، باشنده‌های محل پرداخت کرده‌‌اند.

آنان هرچند از تطبیق این پروژه‌ها در سواحل دریای آمو، خرسند هستند، اما می‌گویند که باید پس از این پول آن از بودجه حکومت پرداخت شود.

عبدالحمید باشنده ولسوالی شورتپه بلخ گفت: «کارگرانی که در اینجا کار می‌کنند معاش آن‌ها از سوی مردم محل گردآوری و پرداخت می‌شود از امارت اسلامی خواهان پرداخت پول این پروژه از بودجه شان هستیم».

محمد اسماعیل باشنده ولسوالی شورتپه گفت: «حالا خو معاش کارگران از سوی مردم محل پرداخت شد اما از امارت اسلامی می‌خواهیم که این پول را از بودجه شان پرداخت کنند».

عبدالله قاسم معاون ولسوال شورتپه گفت: «در همین ۱۵۰ کیلومتر  در حدود ۱۰ الی ۲۰ کیلومتر تحکیمات صورت گرفته، اما بسنده و کافی نیست چون باقی مانده آن نیز تحکیم شود».

مسوولان می‌گویند که پیش از این کار تحکیمات در سه قریه دیگر این ولسوالی  تکمیل شده و بر اساس خواست مردم محل کار در قریه بشرلی را نیز آغاز کرده‌اند.

محمد بهرام منیب مدیر تطبیق پروژه تحکیمات دریای آمو در بلخ گفت: «ما می‌خواهیم که این گونه پروژه‌ها را تطبیق کنیم تا در پی آن باغ‌ها، خانه‌ها و مسجدها از تخریب آب این دریا در امان بمانند».

رییس تحکیمات دریای آمو می‌گوید که تمام مصارف از سوی حکومت پرداخت می‌شود، اما به علت اضطراری بودن این پروژه، باید مردم محل نیز، کمک کنند.

سیدغلام مشوانی رییس تحکیمات دریای آمو گفت: «در هر جای مشکلات زیاد است ما تلاش داریم که به چالش‌های مردم رسیدگی کنیم اما از مردم هم می‌خواهیم که در جاهای که مشکلات است در آن‌جا نیز با ما کمک بشری کنند تا کار پیش برود».

به گفته‌ی مسوولان در ریاست تحکیمات دریای آمو، آنان با تحکیمات اضطراری و اساسی در ولایت‌های مختلف کشور توانستند هزاران جریب زمین کشاورزی، خانه‌، بازار و تاسیسات عامه را از تخریب شدن نجات دهند و همچنان ده‌ها کیلومتر خاک کشور که به بستر دریا وصل شده بود را بازگرفته‌‌اند.

باشنده‌های شورتپه: حکومت پول ترمیم استحکامات دریای آمو را بپردازد

مسوولان می‌گویند که پیش از این کار تحکیمات در سه قریه دیگر این ولسوالی  تکمیل شده و بر اساس خواست مردم محل کار در قریه بشرلی را نیز آغاز کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

باشنده‌های ولسوالی شورتپه ولایت بلخ می‌گویند که پول دست‌مزد کارگران در سواحل دریایی آمو در چند ماه پسین را، باشنده‌های محل پرداخت کرده‌‌اند.

آنان هرچند از تطبیق این پروژه‌ها در سواحل دریای آمو، خرسند هستند، اما می‌گویند که باید پس از این پول آن از بودجه حکومت پرداخت شود.

عبدالحمید باشنده ولسوالی شورتپه بلخ گفت: «کارگرانی که در اینجا کار می‌کنند معاش آن‌ها از سوی مردم محل گردآوری و پرداخت می‌شود از امارت اسلامی خواهان پرداخت پول این پروژه از بودجه شان هستیم».

محمد اسماعیل باشنده ولسوالی شورتپه گفت: «حالا خو معاش کارگران از سوی مردم محل پرداخت شد اما از امارت اسلامی می‌خواهیم که این پول را از بودجه شان پرداخت کنند».

عبدالله قاسم معاون ولسوال شورتپه گفت: «در همین ۱۵۰ کیلومتر  در حدود ۱۰ الی ۲۰ کیلومتر تحکیمات صورت گرفته، اما بسنده و کافی نیست چون باقی مانده آن نیز تحکیم شود».

مسوولان می‌گویند که پیش از این کار تحکیمات در سه قریه دیگر این ولسوالی  تکمیل شده و بر اساس خواست مردم محل کار در قریه بشرلی را نیز آغاز کرده‌اند.

محمد بهرام منیب مدیر تطبیق پروژه تحکیمات دریای آمو در بلخ گفت: «ما می‌خواهیم که این گونه پروژه‌ها را تطبیق کنیم تا در پی آن باغ‌ها، خانه‌ها و مسجدها از تخریب آب این دریا در امان بمانند».

رییس تحکیمات دریای آمو می‌گوید که تمام مصارف از سوی حکومت پرداخت می‌شود، اما به علت اضطراری بودن این پروژه، باید مردم محل نیز، کمک کنند.

سیدغلام مشوانی رییس تحکیمات دریای آمو گفت: «در هر جای مشکلات زیاد است ما تلاش داریم که به چالش‌های مردم رسیدگی کنیم اما از مردم هم می‌خواهیم که در جاهای که مشکلات است در آن‌جا نیز با ما کمک بشری کنند تا کار پیش برود».

به گفته‌ی مسوولان در ریاست تحکیمات دریای آمو، آنان با تحکیمات اضطراری و اساسی در ولایت‌های مختلف کشور توانستند هزاران جریب زمین کشاورزی، خانه‌، بازار و تاسیسات عامه را از تخریب شدن نجات دهند و همچنان ده‌ها کیلومتر خاک کشور که به بستر دریا وصل شده بود را بازگرفته‌‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره