Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مژده مسوولان محیط‌زیستی: میزان آلوگی هوا کاهش یافته است

مسوول تنظیم و کنترول آلودگی‌های محیط‌زیست اداره ملی حفاظت محیط‌زیست در یکی از برنامه‌های ویژه طلوع‌نیوز گفته‌ است که میزان آلودگی هوا در پایتخت نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است.

طوفان جبران مسوول تنظیم و کنترول آلودگی‌های محیط‌زیست این اداره تاکید کرده است که مساله محیط‌زیست باید در اولویت‌های امارت اسلامی قرار گیرد.

به گفته‌ی آقای جبران، میزان آلودگی هوا در کابل از ۵۰۰ ملی مایکرون در فی مترمکعب به ۲۰۰ ملی مایکرون در هر مترمکعب رسیده است.

طوفان جبران در این برنامه افزود: «گپ [موضوع] محیط‌زیست باید در اولویت امارت اسلامی قرار بگیرد که در نظام قبلی قرار نگرفته بود.»

مسوول تنظیم و کنترول آلودگی‌های محیط‌زیست اداره ملی حفاظت محیط‌زیست افزوده است که برای سنجش میزان آلودگی هوا در پایتخت تنها یک دستگاه سیار وجود دارد.

عزت‌الله صدیقی معین پیشین اداره ملی حفاظت محیط‌زیست در این برنامه از کم‌کاری و نبود بودجه مشخص برای این اداره در حکومت پیشین سخن گفته است. به باور او، برای جلوگیری از آلودگی هوا تا اکنون هیچ کار بنیادی انجام نشده است.

آقای صدیقی گفت: «در سطح پالیسی در سطح سیاست به موضوع محیط‌زیست توجه نشد. فقط یک اداره جور شد، برایش قانون وضع شد ولی باز هم کسی توجه نکرد.»

عزت‌الله صدیقی افزوده است که ۴۰۰ میلیون افغانی در حکومت پیشین برای خریداری ده دستگاه سنجش آلودگی هوا هزینه شده بود که تا اکنون خریداری نشدند.

او افزود: «۴۰۰ میلیون افغانی بودجه داد که ۱۰ دستگاه برای شهر کابل خریداری شود. یکی در ساحه وزیراکبرخان، در ساحات صنعتی، در ساحات که پاک است در ساحات که عبور و مرور وسایط زیاد است، آن‌ها نصب می‌شد.»

داوود شیرزاد رییس دانشکده محیط‌زیست دانشگاه کابل در این برنامه گفت: «به مردم گفته شود که از موترهای دودزا استفاده نکنید، ماشین‌های موتر تان را نو کنید تا آلود‌گی زیاد ایجاد نشود.»

کابل یکی از پایتخت‌های جهان است که آلودگی هوا در آن در سطح بلند قرار دارد و همه ساله با فرا رسیدن فصل سرما و کارگیری مردم از مواد سوختی دودزا، میزان آلودگی هوا چند برابر می‌شود.

مژده مسوولان محیط‌زیستی: میزان آلوگی هوا کاهش یافته است

عزت‌الله صدیقی معین پیشین اداره ملی حفاظت محیط‌زیست در این برنامه از کم‌کاری و نبود بودجه مشخص برای این اداره در حکومت پیشین سخن گفته است.

تصویر بندانگشتی

مسوول تنظیم و کنترول آلودگی‌های محیط‌زیست اداره ملی حفاظت محیط‌زیست در یکی از برنامه‌های ویژه طلوع‌نیوز گفته‌ است که میزان آلودگی هوا در پایتخت نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است.

طوفان جبران مسوول تنظیم و کنترول آلودگی‌های محیط‌زیست این اداره تاکید کرده است که مساله محیط‌زیست باید در اولویت‌های امارت اسلامی قرار گیرد.

به گفته‌ی آقای جبران، میزان آلودگی هوا در کابل از ۵۰۰ ملی مایکرون در فی مترمکعب به ۲۰۰ ملی مایکرون در هر مترمکعب رسیده است.

طوفان جبران در این برنامه افزود: «گپ [موضوع] محیط‌زیست باید در اولویت امارت اسلامی قرار بگیرد که در نظام قبلی قرار نگرفته بود.»

مسوول تنظیم و کنترول آلودگی‌های محیط‌زیست اداره ملی حفاظت محیط‌زیست افزوده است که برای سنجش میزان آلودگی هوا در پایتخت تنها یک دستگاه سیار وجود دارد.

عزت‌الله صدیقی معین پیشین اداره ملی حفاظت محیط‌زیست در این برنامه از کم‌کاری و نبود بودجه مشخص برای این اداره در حکومت پیشین سخن گفته است. به باور او، برای جلوگیری از آلودگی هوا تا اکنون هیچ کار بنیادی انجام نشده است.

آقای صدیقی گفت: «در سطح پالیسی در سطح سیاست به موضوع محیط‌زیست توجه نشد. فقط یک اداره جور شد، برایش قانون وضع شد ولی باز هم کسی توجه نکرد.»

عزت‌الله صدیقی افزوده است که ۴۰۰ میلیون افغانی در حکومت پیشین برای خریداری ده دستگاه سنجش آلودگی هوا هزینه شده بود که تا اکنون خریداری نشدند.

او افزود: «۴۰۰ میلیون افغانی بودجه داد که ۱۰ دستگاه برای شهر کابل خریداری شود. یکی در ساحه وزیراکبرخان، در ساحات صنعتی، در ساحات که پاک است در ساحات که عبور و مرور وسایط زیاد است، آن‌ها نصب می‌شد.»

داوود شیرزاد رییس دانشکده محیط‌زیست دانشگاه کابل در این برنامه گفت: «به مردم گفته شود که از موترهای دودزا استفاده نکنید، ماشین‌های موتر تان را نو کنید تا آلود‌گی زیاد ایجاد نشود.»

کابل یکی از پایتخت‌های جهان است که آلودگی هوا در آن در سطح بلند قرار دارد و همه ساله با فرا رسیدن فصل سرما و کارگیری مردم از مواد سوختی دودزا، میزان آلودگی هوا چند برابر می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره