Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازنشسته‌ها در کابل راهپیمایی اعتراضی کردند

شماری از بازنشسته‌‌ها در پایتخت با راهپیمایی اعتراضی بار دیگر خواهان پرداخت حقوق بازنشستگی‌شان از سوی حکومت سرپرست شدند.

آنان با انتقاد از عدم دریافت حقوق بازنشسته‌گی‌شان در این مدت می‌گویند که بار‌ها اعتراض کرده‌اند، اما هیچ گامی در این زمینه از سوی امارت اسلامی برداشته نشده است.

از میان صد‌ها بازنشسته که در این راهپیمایی اشتراک کرده‌اند غلام‌ایشان می‌گوید که از پروان به کابل آمده تا حقوق بازنشسته‌گی‌اش را دریافت کند.

او می‌گوید که با مشکل اقتصادی رو به‌رو است و حکومت برای‌شان هیچ توجه‌ی ندارد.

غلام‌ایشان به طلوع‌نیوز گفت: «هوا سرد است غیر از او در هوای خراب زندگی می‌کنند مریض دارند از طرف ما مشکلات زیاد است روان است.»

شماری از بازنشسته‌ها که با شعار (حق خود را می‌خواهیم ) در برابر اداره خزینه تقاعد گردهم‌ آمده‌اند، می‌گویند که مشکلات اقتصادی آنان را به تنگ ساخته و از این‌که توان کار نیز ندارند خانواده‌های شان در فصل سرما گرسنه می‌خوابند.

دری خان بازنشسته گفت: «هیچ چیز نداریم در همین دو سال میایم وزارت مالیه به خاطر تقاعد عرض می‌کنیم که حقوق ما را بدهند از معاش ما گشته شده خیرات نمی‌خواهم چرا حقوق ما را نمی‌دهید. در دل شأن خدا رحم بندازد.»

شاه وزیر بازنشسته دیگر می‌گوید: «این مردم که امروز آمده و از حقوق خود صدا می‌کنند حقوق مارا بدهید این‌ها از مجبوریت آمده‌اند نه پروپاگاند است نه سرکشی که در مقابل امارت اسلامی باشد.»

فضل احمد بازنشسته گفت: «ما با مشکلات زیاد مواجه استیم هیچ چیز نداریم که یک زغال را بخریم یا چوب بخریم ما حق و حقوق مارا می‌خواهیم از امارت اسلامی.»

امارت اسلامی می‌گوید که قانون پرداخت حقوق بازنشسته‌ها از بهر نهایی شدن، به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «بلی صدا آنان شنیده شده و امیدوار هستم که هر چه زودتر به مشکل آنها رسیدگی شوند و این موضوع راه حل پیدا کند.»

پیش از این بازنشسته‌ها چندین بار برای به دست‌آوردن حقوق باز نشسته‌گی‌شان در کابل دست به اعتراض زده‌اند.

بازنشسته‌ها در کابل راهپیمایی اعتراضی کردند

امارت اسلامی می‌گوید که قانون پرداخت حقوق بازنشسته‌ها از بهر نهایی شدن، به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده است.

Thumbnail

شماری از بازنشسته‌‌ها در پایتخت با راهپیمایی اعتراضی بار دیگر خواهان پرداخت حقوق بازنشستگی‌شان از سوی حکومت سرپرست شدند.

آنان با انتقاد از عدم دریافت حقوق بازنشسته‌گی‌شان در این مدت می‌گویند که بار‌ها اعتراض کرده‌اند، اما هیچ گامی در این زمینه از سوی امارت اسلامی برداشته نشده است.

از میان صد‌ها بازنشسته که در این راهپیمایی اشتراک کرده‌اند غلام‌ایشان می‌گوید که از پروان به کابل آمده تا حقوق بازنشسته‌گی‌اش را دریافت کند.

او می‌گوید که با مشکل اقتصادی رو به‌رو است و حکومت برای‌شان هیچ توجه‌ی ندارد.

غلام‌ایشان به طلوع‌نیوز گفت: «هوا سرد است غیر از او در هوای خراب زندگی می‌کنند مریض دارند از طرف ما مشکلات زیاد است روان است.»

شماری از بازنشسته‌ها که با شعار (حق خود را می‌خواهیم ) در برابر اداره خزینه تقاعد گردهم‌ آمده‌اند، می‌گویند که مشکلات اقتصادی آنان را به تنگ ساخته و از این‌که توان کار نیز ندارند خانواده‌های شان در فصل سرما گرسنه می‌خوابند.

دری خان بازنشسته گفت: «هیچ چیز نداریم در همین دو سال میایم وزارت مالیه به خاطر تقاعد عرض می‌کنیم که حقوق ما را بدهند از معاش ما گشته شده خیرات نمی‌خواهم چرا حقوق ما را نمی‌دهید. در دل شأن خدا رحم بندازد.»

شاه وزیر بازنشسته دیگر می‌گوید: «این مردم که امروز آمده و از حقوق خود صدا می‌کنند حقوق مارا بدهید این‌ها از مجبوریت آمده‌اند نه پروپاگاند است نه سرکشی که در مقابل امارت اسلامی باشد.»

فضل احمد بازنشسته گفت: «ما با مشکلات زیاد مواجه استیم هیچ چیز نداریم که یک زغال را بخریم یا چوب بخریم ما حق و حقوق مارا می‌خواهیم از امارت اسلامی.»

امارت اسلامی می‌گوید که قانون پرداخت حقوق بازنشسته‌ها از بهر نهایی شدن، به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «بلی صدا آنان شنیده شده و امیدوار هستم که هر چه زودتر به مشکل آنها رسیدگی شوند و این موضوع راه حل پیدا کند.»

پیش از این بازنشسته‌ها چندین بار برای به دست‌آوردن حقوق باز نشسته‌گی‌شان در کابل دست به اعتراض زده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره