Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید هند بر گسترش روابط‌اش با افغانستان

جی‌پی‌سِنگ نماینده ویژه هند برای افغانستان می‌گوید که دهلی نو می‌خواهد روابط‌اش را در بخش‌های سیاسی و اقتصادی با کابل گسترش دهد.

سخن‌گوی وزارت خارجه در ایکس نوشته که جی‌پی‌سِنگ در دیدار با امیرخان متقی از تامین امنیت، پیکار با داعش و مواد مخدر ابراز خوشبینی کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «دو جهت درباره روابط هردو کشور در بخش‌های دپلوماتیک و هم‌چنان اقتصادی صحبت کردند. هند یکی از کشورهای مهم در منطقه است و امارت اسلامی می‌خواهد با هندوستان روابط خوب تامین کند.» 

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در این دیدار از کمک‌های بشردوستانه هند قدردانی کرده و خواهان تقویت روابط کابل با دهلی نو شده است.

آقای متقی هم‌چنان خواهان ایجاد تسهیلات در صدور ویزهٔ تجاری، صحی و تحصیلی برای شهروندان افغان شد.

رشید قطب‌زاده آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «اول قانون اساسی شکل می‌گیرد در آن یک تعریف از سیاست خارجی روشن می‌شود و به اساس آن ما سیاست خارجی مدون می‌داشته باشیم، به اساس آن ما به شکل فعالانه و بدون این‌که واکنش نشان بدهیم ما تامین روابط می‌کنیم با کشورهای دیگر که در آن‌جا ما دوست و دشمن را تعریف می‌داشته باشیم.»

از سویی هم، جی‌پی‌سنگ در دیدار جداگانه با برخی از سرمایه‌گذاران افغان در مقر وزارت خارجه روی دادوستد، افزایش تجارت از افغانستان به هند و حل چالش‌های بازرگانان دوطرف گفت‌وگو کرده است.

خیرالدین مایل معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «خواهش اتاق تجارت این بود که ویزای هندوستان برای تاجران افغانستان داده شود تا بتوانند دو کشور تجارت شان را به افغانستان و هندوستان به وجه خوب انجام دهند.»

هم‌زمان، حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور در دیدار با نماینده ویژه هند برای افغانستان خواستار همکاری‌های بیش‌تر دهلی‌نو در بخش آموزش به افغانستان شد.

تاکید هند بر گسترش روابط‌اش با افغانستان

سخن‌گوی وزارت خارجه در ایکس نوشته که جی‌پی‌سِنگ در دیدار با امیرخان متقی از تامین امنیت، پیکار با داعش و مواد مخدر ابراز خوشبینی کرده است.

تصویر بندانگشتی

جی‌پی‌سِنگ نماینده ویژه هند برای افغانستان می‌گوید که دهلی نو می‌خواهد روابط‌اش را در بخش‌های سیاسی و اقتصادی با کابل گسترش دهد.

سخن‌گوی وزارت خارجه در ایکس نوشته که جی‌پی‌سِنگ در دیدار با امیرخان متقی از تامین امنیت، پیکار با داعش و مواد مخدر ابراز خوشبینی کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «دو جهت درباره روابط هردو کشور در بخش‌های دپلوماتیک و هم‌چنان اقتصادی صحبت کردند. هند یکی از کشورهای مهم در منطقه است و امارت اسلامی می‌خواهد با هندوستان روابط خوب تامین کند.» 

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در این دیدار از کمک‌های بشردوستانه هند قدردانی کرده و خواهان تقویت روابط کابل با دهلی نو شده است.

آقای متقی هم‌چنان خواهان ایجاد تسهیلات در صدور ویزهٔ تجاری، صحی و تحصیلی برای شهروندان افغان شد.

رشید قطب‌زاده آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «اول قانون اساسی شکل می‌گیرد در آن یک تعریف از سیاست خارجی روشن می‌شود و به اساس آن ما سیاست خارجی مدون می‌داشته باشیم، به اساس آن ما به شکل فعالانه و بدون این‌که واکنش نشان بدهیم ما تامین روابط می‌کنیم با کشورهای دیگر که در آن‌جا ما دوست و دشمن را تعریف می‌داشته باشیم.»

از سویی هم، جی‌پی‌سنگ در دیدار جداگانه با برخی از سرمایه‌گذاران افغان در مقر وزارت خارجه روی دادوستد، افزایش تجارت از افغانستان به هند و حل چالش‌های بازرگانان دوطرف گفت‌وگو کرده است.

خیرالدین مایل معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «خواهش اتاق تجارت این بود که ویزای هندوستان برای تاجران افغانستان داده شود تا بتوانند دو کشور تجارت شان را به افغانستان و هندوستان به وجه خوب انجام دهند.»

هم‌زمان، حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور در دیدار با نماینده ویژه هند برای افغانستان خواستار همکاری‌های بیش‌تر دهلی‌نو در بخش آموزش به افغانستان شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره