Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد اداره ملی حفاظت محیط زیست از توقف پروژه‌های تغییر اقلیمی در کشور

اداره ملی حفاظت محیط زیست روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با کمیته ناروی برای افغانستان از متوقف ماندن ۳۲ پروژه در بخش تغییرات اقلیمی در کشور انتقاد کرده است.

به گفته‌ی زین العابدین عابد معین اداری این نهاد، پروژه‌های محیط زیستی پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور متوقف شده‌اند و جهان باید این پروژه‌ها را از سر بگیرد.

آقای عابد گفته است که زمینه سرمایه‌گذاری و کار در بخش اجرایی پروژه‌های تولید انرژی پاک در کشور فراهم شده و باید در این بخش سرمایه‌گذاری شود.

معین اداری اداره ملی حفاظت محیط زیست به خبرنگاران گفت: «در بخش تغییرات اقلیمی ۳۲ پروژه که از سوی نهادهای بین‌المللی تمویل می‌شد، متوقف شده. خواست ما این است که این پروژه‌ها هرچه زودتر آغاز و تطبیق شود.»

از سویی تاریا واتردال رییس کمیته ناروی برای افغانستان در این نشست خبری بر همکاری‌های جامعه بین‌المللی با مردم افغانستان از طریق نهادهای سازمان ملل متحد تاکید ورزیده است. رییس کمیته ناروی برای افغانستان گفته است که ۸۰ درصد مردم افغانستان نیازمندی‌های خود را از رهگذر کشاورزی بدست می‌آورند که این بخش [کشاورزی] هم‌چنان از تغییرات اقلیمی متاثر است.

رییس کمیته ناروی برای افغانستان افزود: «وقتی از اقدام جمعی صحبت می‌کنیم، برای وزارت‌های افغانستان، صنعت دانش‌گاه‌ها و مردم افغانستان کافی نیست، بلکه جامعه بین‌المللی باید افغانستان را در تلاش‌های خود، هم از طریق کمک‌کنندگان بین‌المللی، آژانس‌های سازمان ملل متحد و هم از طریق نهادهای افغانستان و سازمان‌های غیردولتی حمایت کند.»

رییس کمیته ناروی برای افغانستان هم‌چنان بر تلاش‌ها از بهر مشارکت گسترده سازمان‌های دولتی و جامعه مدنی افغانستان در بیست‌و نهمین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل یا کاپ ۲۹ که در ماه نومبر سال روان میلادی در شهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار می‌شود، تاکید ورزیده است.

انتقاد اداره ملی حفاظت محیط زیست از توقف پروژه‌های تغییر اقلیمی در کشور

به گفته‌ی معین اداری این نهاد، پروژه‌های محیط زیستی پس از روی‌کار آمدن دوباره ا.ا در کشور متوقف شده‌اند و جهان باید این پروژه‌ها را از سر بگیرد.

تصویر بندانگشتی

اداره ملی حفاظت محیط زیست روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با کمیته ناروی برای افغانستان از متوقف ماندن ۳۲ پروژه در بخش تغییرات اقلیمی در کشور انتقاد کرده است.

به گفته‌ی زین العابدین عابد معین اداری این نهاد، پروژه‌های محیط زیستی پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور متوقف شده‌اند و جهان باید این پروژه‌ها را از سر بگیرد.

آقای عابد گفته است که زمینه سرمایه‌گذاری و کار در بخش اجرایی پروژه‌های تولید انرژی پاک در کشور فراهم شده و باید در این بخش سرمایه‌گذاری شود.

معین اداری اداره ملی حفاظت محیط زیست به خبرنگاران گفت: «در بخش تغییرات اقلیمی ۳۲ پروژه که از سوی نهادهای بین‌المللی تمویل می‌شد، متوقف شده. خواست ما این است که این پروژه‌ها هرچه زودتر آغاز و تطبیق شود.»

از سویی تاریا واتردال رییس کمیته ناروی برای افغانستان در این نشست خبری بر همکاری‌های جامعه بین‌المللی با مردم افغانستان از طریق نهادهای سازمان ملل متحد تاکید ورزیده است. رییس کمیته ناروی برای افغانستان گفته است که ۸۰ درصد مردم افغانستان نیازمندی‌های خود را از رهگذر کشاورزی بدست می‌آورند که این بخش [کشاورزی] هم‌چنان از تغییرات اقلیمی متاثر است.

رییس کمیته ناروی برای افغانستان افزود: «وقتی از اقدام جمعی صحبت می‌کنیم، برای وزارت‌های افغانستان، صنعت دانش‌گاه‌ها و مردم افغانستان کافی نیست، بلکه جامعه بین‌المللی باید افغانستان را در تلاش‌های خود، هم از طریق کمک‌کنندگان بین‌المللی، آژانس‌های سازمان ملل متحد و هم از طریق نهادهای افغانستان و سازمان‌های غیردولتی حمایت کند.»

رییس کمیته ناروی برای افغانستان هم‌چنان بر تلاش‌ها از بهر مشارکت گسترده سازمان‌های دولتی و جامعه مدنی افغانستان در بیست‌و نهمین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل یا کاپ ۲۹ که در ماه نومبر سال روان میلادی در شهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار می‌شود، تاکید ورزیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره