Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حافظ عزیزالرحمن: فعالیت محیط‌زیستی را سیاسی نکنیم

حافظ عزیزالرحمن، رییس اداره ملی حفاظت محیط‌زیست روز (دوشنبه) در نشستی خواستار از سرگیری پروژه‌های بین‌المللی در بخش محیط‌زیست در افغانستان شد.

رییس اداره ملی حفاظت محیط‌زیست در برنامه ارتقای ظرفیت کارمندان ولایتی این اداره ‌گفت است که فعالیت‌های محیطزیستی در افغانستان نباید سیاسی شوند.

حافظ عزیزالرحمن در این برنامه گفت: «موضوعات محیطزیستی سرحد ندارد. امروز که افغانستان در این مشکلات درگیر است که باعث خشک‌سالی و باران‌های موسومی و سیلاب‌ها شده است، تنها در جغرافیای افغانستان نخواهد ماند.»

رییس اداره ملی حفاظت محیطزیست ‌افزوده که اداره محیطزیست طرحی را به هدف مدیریت فاضلاب در شهر کابل ایجاد کرده است که بربنیاد آن، تصفیه‌خانه‌های معیاری در کابل ایجاد خواهد شد.

حافظ عزیزالرحمن افزود: «قسمی تصفیه‌خانه‌های معیاری ساخته شود که تمام فاضلاب کابل به شکل درست مدیریت شود که اکنون بالای طرح آن کار می‌شود.»

درهمین حال، شرکت‌کننده‌های این برنامه گفته‌اند که با استفاده از برنامه ارتقای ظرفیت می‌توانند آگاهی‌های لازم را برای شهروندان کشور در ولایت‌ها برسانند.

فیروز محمدزی، رییس حفاظت محیطزیست ننگرهار گفت: «برای کارمندان و رییس‌ها آموزش می‌دهند تا ما بتوانیم به مردم عرضه خدمات کنیم و درباره توزیع جواز آسانی به میان آوریم.»

محمد محفوظ کوهستانی، رییس حفاظت محیطزیست پنجشیر می‌گوید: «تمام فعالیت‌های که در پنجشیر است، ما برای‌شان جواز محیط زیستی می‌دهیم که مطابق معیارهای محیط زیستی فعالیت کنند.»

پیش از این هم اداره ملی محیطزیست در روز جهانی حفاظت از محیط زیست گفته بود که کار بیش از ۳۲ پروژه خرد و بزرگ به ارزش ۸۲۴ میلیون دالر در کشور متوقف است.

حافظ عزیزالرحمن: فعالیت محیط‌زیستی را سیاسی نکنیم

درهمین حال، شرکت‌کننده‌های این برنامه گفته‌اند که با استفاده از برنامه ارتقای ظرفیت می‌توانند آگاهی‌های لازم را برای شهروندان کشور در ولایت‌ها برسانند.

تصویر بندانگشتی

حافظ عزیزالرحمن، رییس اداره ملی حفاظت محیط‌زیست روز (دوشنبه) در نشستی خواستار از سرگیری پروژه‌های بین‌المللی در بخش محیط‌زیست در افغانستان شد.

رییس اداره ملی حفاظت محیط‌زیست در برنامه ارتقای ظرفیت کارمندان ولایتی این اداره ‌گفت است که فعالیت‌های محیطزیستی در افغانستان نباید سیاسی شوند.

حافظ عزیزالرحمن در این برنامه گفت: «موضوعات محیطزیستی سرحد ندارد. امروز که افغانستان در این مشکلات درگیر است که باعث خشک‌سالی و باران‌های موسومی و سیلاب‌ها شده است، تنها در جغرافیای افغانستان نخواهد ماند.»

رییس اداره ملی حفاظت محیطزیست ‌افزوده که اداره محیطزیست طرحی را به هدف مدیریت فاضلاب در شهر کابل ایجاد کرده است که بربنیاد آن، تصفیه‌خانه‌های معیاری در کابل ایجاد خواهد شد.

حافظ عزیزالرحمن افزود: «قسمی تصفیه‌خانه‌های معیاری ساخته شود که تمام فاضلاب کابل به شکل درست مدیریت شود که اکنون بالای طرح آن کار می‌شود.»

درهمین حال، شرکت‌کننده‌های این برنامه گفته‌اند که با استفاده از برنامه ارتقای ظرفیت می‌توانند آگاهی‌های لازم را برای شهروندان کشور در ولایت‌ها برسانند.

فیروز محمدزی، رییس حفاظت محیطزیست ننگرهار گفت: «برای کارمندان و رییس‌ها آموزش می‌دهند تا ما بتوانیم به مردم عرضه خدمات کنیم و درباره توزیع جواز آسانی به میان آوریم.»

محمد محفوظ کوهستانی، رییس حفاظت محیطزیست پنجشیر می‌گوید: «تمام فعالیت‌های که در پنجشیر است، ما برای‌شان جواز محیط زیستی می‌دهیم که مطابق معیارهای محیط زیستی فعالیت کنند.»

پیش از این هم اداره ملی محیطزیست در روز جهانی حفاظت از محیط زیست گفته بود که کار بیش از ۳۲ پروژه خرد و بزرگ به ارزش ۸۲۴ میلیون دالر در کشور متوقف است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره