Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: کمیته ناروی نشستی را در کابل و ناروی برگزار می‌کند

اداره ملی حفاظت از محیط‌زیست می‌گوید که کمیته ناروی نشستی را درباره پیامد‌های تغییرات اقلیمی در افغانستان، هم‌زمان در کابل و ناروی برگزار می‌کند.

مسوولان این نهاد به طلوع‌نیوز می‌گویند که این نشست‌ها در جریان ماه اپریل سال روان میلادی با شرکت نماینده‌های نهادهای بین‌المللی برگزار خواهد شد و اشتراک کننده‌ها روی چالش‌ها و فرصت‌های محیط‌زیست افغانستان گفت‌وگو خواهند کرد.

روح‌الله امین رییس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت از محیط‌زیست گفت: «با میز گردی که درباره تغییرات اقلیم در افغانستان برگزار می‌شود هم‌زمان در کشور ناروی درباره تغییرات اقلیم و آسیب‌پذیری‌های که افغانستان دارد نشستی برگزار خواهد شد تا جامعه جهانی در این راستا متوجه این شود که بیش‌تر افغانستان را راستای مبارزه با تغییر اقلیم و رسیدگی به این چالش‌ها کمک‌های تخنیکی و مالی کند.»

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «ما از تغییرات اقلیم زیاد آسیب‌ دیده‌ایم و هر نشستی که در این راستا برگزار می‌شود باید افغانستان در آن‌جا عضویت داشته باشد و موضوع محیط‌زیستی که یک موضوع بشری است و با موضوعات سیاسی نباید ربط داده شود و افغانستان نیازمند هم‌کاری‌ها در این راستا است.»

شماری از آگاهان برای رسیدگی به چالش‌های محیط‌زیست در کشور، نشست‌هایی را در سطح افغانستان و جهان اثرگذار عنوان می‌کنند.

عبدالبصیر ترابی استاد دانش‌گاه گفت: «تغییرات اقلیم مشکل افغانستان نیست و مشکل جهانی است که هم‌کاری جهانی را ایجاب می‌کند و لازم است که جهان با افغانستان جهت کاهش خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی هم‌کاری‌های همه‌جانبه داشته باشد.»

قطب‌الدین یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «باید از قطع جنگل‌ها جلوگیری کنیم آب را به شکل درست‌اش استفاده کنیم منابع طبیعی را حفاظت بکنیم و هم‌چنین دولت‌ها مکلف است که قوانین را برای مردم تصویب بکند تا با تعقیب آن از محیط‌زیست حفاظت کنند.»

افغانستان در میان ده کشور آسیب‌پذیر از تغییرات اقلیمی و آفت‌های طبیعی قرار گرفته و خشک‌سالی‌های پی‌هم در سال‌های پسین در آلودگی محیط‌زیست کشور نیز اثرات منفی گذاشته است.

مسوولان: کمیته ناروی نشستی را در کابل و ناروی برگزار می‌کند

شماری از آگاهان برای رسیدگی به چالش‌های محیط‌زیست در کشور، نشست‌هایی را در سطح افغانستان و جهان اثرگذار عنوان می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

اداره ملی حفاظت از محیط‌زیست می‌گوید که کمیته ناروی نشستی را درباره پیامد‌های تغییرات اقلیمی در افغانستان، هم‌زمان در کابل و ناروی برگزار می‌کند.

مسوولان این نهاد به طلوع‌نیوز می‌گویند که این نشست‌ها در جریان ماه اپریل سال روان میلادی با شرکت نماینده‌های نهادهای بین‌المللی برگزار خواهد شد و اشتراک کننده‌ها روی چالش‌ها و فرصت‌های محیط‌زیست افغانستان گفت‌وگو خواهند کرد.

روح‌الله امین رییس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت از محیط‌زیست گفت: «با میز گردی که درباره تغییرات اقلیم در افغانستان برگزار می‌شود هم‌زمان در کشور ناروی درباره تغییرات اقلیم و آسیب‌پذیری‌های که افغانستان دارد نشستی برگزار خواهد شد تا جامعه جهانی در این راستا متوجه این شود که بیش‌تر افغانستان را راستای مبارزه با تغییر اقلیم و رسیدگی به این چالش‌ها کمک‌های تخنیکی و مالی کند.»

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «ما از تغییرات اقلیم زیاد آسیب‌ دیده‌ایم و هر نشستی که در این راستا برگزار می‌شود باید افغانستان در آن‌جا عضویت داشته باشد و موضوع محیط‌زیستی که یک موضوع بشری است و با موضوعات سیاسی نباید ربط داده شود و افغانستان نیازمند هم‌کاری‌ها در این راستا است.»

شماری از آگاهان برای رسیدگی به چالش‌های محیط‌زیست در کشور، نشست‌هایی را در سطح افغانستان و جهان اثرگذار عنوان می‌کنند.

عبدالبصیر ترابی استاد دانش‌گاه گفت: «تغییرات اقلیم مشکل افغانستان نیست و مشکل جهانی است که هم‌کاری جهانی را ایجاب می‌کند و لازم است که جهان با افغانستان جهت کاهش خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی هم‌کاری‌های همه‌جانبه داشته باشد.»

قطب‌الدین یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «باید از قطع جنگل‌ها جلوگیری کنیم آب را به شکل درست‌اش استفاده کنیم منابع طبیعی را حفاظت بکنیم و هم‌چنین دولت‌ها مکلف است که قوانین را برای مردم تصویب بکند تا با تعقیب آن از محیط‌زیست حفاظت کنند.»

افغانستان در میان ده کشور آسیب‌پذیر از تغییرات اقلیمی و آفت‌های طبیعی قرار گرفته و خشک‌سالی‌های پی‌هم در سال‌های پسین در آلودگی محیط‌زیست کشور نیز اثرات منفی گذاشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره