تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

آلمان ۶۹ پناهجوی افغانستان را از این کشور اخراج کرد

مقام‌های آلمانی روز چهارشنبه (۱۳ سرطان) از اخراج ۶۹ تن از پناهجویان افغانستان از این کشور، خبر داده‌اند.

این مقام‌های آلمانی گفته‌اند که این ۶۹پناهجو به‌دنبال رد درخواست‌های پناهنده‌گی‌شان در آلمان اخراج و دریک هواپیما از شهر مونیخ به کابل فرستاده شدند.

این در حالی است که این یکی‌از بزرگترین اخراج گروهی پناهجویان کشور از آلمان است.

به‌گفته‌ی مقام‌های کشور اخراج پناهجویانی‌که درخواست‌های پناهنده‌گی‌شان رد شده‌اند، ازسوی حکومت فدرال آلمان به تازه‌گی تأیید شده‌است.

افغانستان

آلمان ۶۹ پناهجوی افغانستان را از این کشور اخراج کرد

این یکی‌از بزرگترین اخراج گروهی پناهجویان کشور از آلمان است.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های آلمانی روز چهارشنبه (۱۳ سرطان) از اخراج ۶۹ تن از پناهجویان افغانستان از این کشور، خبر داده‌اند.

این مقام‌های آلمانی گفته‌اند که این ۶۹پناهجو به‌دنبال رد درخواست‌های پناهنده‌گی‌شان در آلمان اخراج و دریک هواپیما از شهر مونیخ به کابل فرستاده شدند.

این در حالی است که این یکی‌از بزرگترین اخراج گروهی پناهجویان کشور از آلمان است.

به‌گفته‌ی مقام‌های کشور اخراج پناهجویانی‌که درخواست‌های پناهنده‌گی‌شان رد شده‌اند، ازسوی حکومت فدرال آلمان به تازه‌گی تأیید شده‌است.

هم‌رسانی کنید