Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اتحاد مردمی حوزه شرق اعلام موجودیت کرد

حرکت سیاسی جدید به نام "اتحاد مردمی حوزه شرق" امروز سه شنبه،۱۰ اسد اعلام موجودیت کرد.

بیشتراعضای این اتحادیه را نماینده‌گان حوزه شرق در شوراهای ملی و ولایتی ، بزرگان اقوام و باشنده گان ولایت‌های حوزه شرق می‌سازند.

اعضای این اتحادیه با نگرانی از اوضاع جاری در کشور می‌گویند که حکومت توانایی مهار کردن اوضاع را ندارد.

ظاهر قدیر، عضو اتحاد مردمی حوزه شرق گفته است:"رییس‌جمهور وعده کرده بود که دسترخوان مردم عام را پر می‌کند، اما این کار نکرد، گفت که رای تان خانه می سازم، اما مردم بخاطر داعش خانه های شان را ترک گفتند، رییس جمهور یک مدیر خوب است نه یک رهبر خوب."

شرکت کننده گان این گردهمائی اوضاع کنونی کشور را نگران کننده میدانند و میگویند که حکومت توان مهار کردن این اوضاع را ندارد.

میرویس یاسینی، عضو اتحاد مردمی حوزه شرق گفت:"اوضاع خوب نیست، مشکلات با گذشت هر روز بیشتر می شوند، ما بیم داریم که اگر حالات درست نشوند و اصلاحات به میان نیاید، افغانستان هم سوریه دیگر جور شود."

شماری از نماینده گان حوزه شرق در مجلس نماینده گان که عضویت اتحاد مردمی حوزه شرق را دارند هشدار میدهند که اگر حکومت جلو این همه نا به سامانی ها را نگیرد اوضاع کشور بدتر خواهد شد.

صالح محمد صالح، عضو اتحاد مردم حوزه شرق گفته است:"این حکومت بدمعاش ها است، ما حکومت های متعدد را قبول نداریم، یکی داعش است، یکی طالب است یکی خود حکومت."

حضرت علی، عضو اتحاد مردم حوزه شرق گفته است:"فساد گسترش یافته است، در راه کابل بطور غیر قانونی پول میخواهند، در ننگرهار هم میخواهند، اما رییس جمهور و رییس اجرائیه چشم های شان را بسته اند."

ایستاده‌گی در برابر فعالیت‌های هراس افگنان و جلوگیری از فساد اداری از عمده ترین هدف‌های این ائتلاف به شمار میروند.

اتحاد مردمی حوزه شرق اعلام موجودیت کرد

شرکت کننده گان این گردهمائی اوضاع کنونی کشور را نگران کننده میدانند و میگویند که حکومت توان مهار کردن این اوضاع را ندارد.

Thumbnail

حرکت سیاسی جدید به نام "اتحاد مردمی حوزه شرق" امروز سه شنبه،۱۰ اسد اعلام موجودیت کرد.

بیشتراعضای این اتحادیه را نماینده‌گان حوزه شرق در شوراهای ملی و ولایتی ، بزرگان اقوام و باشنده گان ولایت‌های حوزه شرق می‌سازند.

اعضای این اتحادیه با نگرانی از اوضاع جاری در کشور می‌گویند که حکومت توانایی مهار کردن اوضاع را ندارد.

ظاهر قدیر، عضو اتحاد مردمی حوزه شرق گفته است:"رییس‌جمهور وعده کرده بود که دسترخوان مردم عام را پر می‌کند، اما این کار نکرد، گفت که رای تان خانه می سازم، اما مردم بخاطر داعش خانه های شان را ترک گفتند، رییس جمهور یک مدیر خوب است نه یک رهبر خوب."

شرکت کننده گان این گردهمائی اوضاع کنونی کشور را نگران کننده میدانند و میگویند که حکومت توان مهار کردن این اوضاع را ندارد.

میرویس یاسینی، عضو اتحاد مردمی حوزه شرق گفت:"اوضاع خوب نیست، مشکلات با گذشت هر روز بیشتر می شوند، ما بیم داریم که اگر حالات درست نشوند و اصلاحات به میان نیاید، افغانستان هم سوریه دیگر جور شود."

شماری از نماینده گان حوزه شرق در مجلس نماینده گان که عضویت اتحاد مردمی حوزه شرق را دارند هشدار میدهند که اگر حکومت جلو این همه نا به سامانی ها را نگیرد اوضاع کشور بدتر خواهد شد.

صالح محمد صالح، عضو اتحاد مردم حوزه شرق گفته است:"این حکومت بدمعاش ها است، ما حکومت های متعدد را قبول نداریم، یکی داعش است، یکی طالب است یکی خود حکومت."

حضرت علی، عضو اتحاد مردم حوزه شرق گفته است:"فساد گسترش یافته است، در راه کابل بطور غیر قانونی پول میخواهند، در ننگرهار هم میخواهند، اما رییس جمهور و رییس اجرائیه چشم های شان را بسته اند."

ایستاده‌گی در برابر فعالیت‌های هراس افگنان و جلوگیری از فساد اداری از عمده ترین هدف‌های این ائتلاف به شمار میروند.

هم‌رسانی کنید