Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادارۀ ثبت احوال نفوس تاکنون ۱۵۰۰ شناس‌نامه برقی توزیع کرده‌است

ادارۀ ثبت احوال نفوس، می‌گوید که کارمندان این اداره تاکنون برای ۱۵۰۰ شهروند افغانستان، شناس‌نامه‌های برقی توزیع کرده‌اند.

روح الله احمدزی، سخن‎‌گوی این اداره می‌گوید که ۳۵هزار تن دیگر برای گرفتن این شناس‌نامه‌ها درخواست داده اند.

به گفتۀ آقای احمدزی، اداره ثبت احوال نفوس تصمیم دارد تا مرکزهای توزیع شناس‌نامه‌های برقی را در کابل افزایش دهد: «تاکنون هفت هزار و صد خانواده‌ها برای گرفتن شناس نامه های برقی به ما مراجعه کرده اند.»

در حالی‌که روند توزیع شناس‌نامه‌‎های برقی با انتقادها و مخالفت‌هایی روبرو است، اما این روند از یک ماه به این سو، همچنان ادامه دارد و روزانه شهروندان کشور برای گرفتن آن، به مرکزهای توزیع این شناس نامه ها می‎روند.

سمسور، باشندۀ کابل یکی از این شهروندان است که می برای گرفتن شناس‌نامۀ برقی در یکی از مرکزهای توزیع شناس نامه در شهر کابل، آمده است: «شرکت مردم زیاد است، بیرو بار زیاد است. خوب است که آدم این شناس نامه ها را داشته باشد. »

روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی، در حدود یک ماه پیش از سوی رییس جمهور آغاز شد، اما  آغاز این روند با واکنش‌های تند شماری از رهبران سیاسی مشمول رییس اجراییه روبرو شد.

این رهبران سیاسی، خواهان توقف بی درنگ این روند شده اند. اما با این همه روند توزیع شناس نامه های برقی تاکنون ادامه دارد.

ادارۀ ثبت احوال نفوس تاکنون ۱۵۰۰ شناس‌نامه برقی توزیع کرده‌است

سخن‌گوی ادارۀ ثبت احوال نفوس، می‌گوید که علاقه‌مندی مردم برای گرفتن شناس‌نامه‌های برقی افزایش یافته و به همین دلیل مرکزهای توزیع در شهر کابل افزایش داده خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ ثبت احوال نفوس، می‌گوید که کارمندان این اداره تاکنون برای ۱۵۰۰ شهروند افغانستان، شناس‌نامه‌های برقی توزیع کرده‌اند.

روح الله احمدزی، سخن‎‌گوی این اداره می‌گوید که ۳۵هزار تن دیگر برای گرفتن این شناس‌نامه‌ها درخواست داده اند.

به گفتۀ آقای احمدزی، اداره ثبت احوال نفوس تصمیم دارد تا مرکزهای توزیع شناس‌نامه‌های برقی را در کابل افزایش دهد: «تاکنون هفت هزار و صد خانواده‌ها برای گرفتن شناس نامه های برقی به ما مراجعه کرده اند.»

در حالی‌که روند توزیع شناس‌نامه‌‎های برقی با انتقادها و مخالفت‌هایی روبرو است، اما این روند از یک ماه به این سو، همچنان ادامه دارد و روزانه شهروندان کشور برای گرفتن آن، به مرکزهای توزیع این شناس نامه ها می‎روند.

سمسور، باشندۀ کابل یکی از این شهروندان است که می برای گرفتن شناس‌نامۀ برقی در یکی از مرکزهای توزیع شناس نامه در شهر کابل، آمده است: «شرکت مردم زیاد است، بیرو بار زیاد است. خوب است که آدم این شناس نامه ها را داشته باشد. »

روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی، در حدود یک ماه پیش از سوی رییس جمهور آغاز شد، اما  آغاز این روند با واکنش‌های تند شماری از رهبران سیاسی مشمول رییس اجراییه روبرو شد.

این رهبران سیاسی، خواهان توقف بی درنگ این روند شده اند. اما با این همه روند توزیع شناس نامه های برقی تاکنون ادامه دارد.

هم‌رسانی کنید