تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ارتش امریکا در حال بررسی علت سقوط هواپیمای کشفی در غزنی است

یک روز پس از سقوط یک فروند هواپیمای کشفی ایالات متحدۀ امریکا در ولسوالی ده یک ولایت غزنی در جنوب افغانستان، ارتش ایالات متحده می‌گوید که نیروهای امریکایی چونی و چندی سقوط این هواپیما را در منطقۀ تحت حاکمیت طالبان در ولایت غزنی زیر بررسی دارند.

ارتش ایالات متحده امریکا تنها چهار بال از این هواپیماها در اختیار داشت.

در همین حال خبرنگاران در ولایت غزنی می‌گویند که نیروهای  امریکایی از هوا محل سقوط این هواپیما را زیر نظارت دارند و به کسی اجازه نزدیک شدن به این هواپیما را نمی دهند.

در همین حال رحمت الله نبیل، رییس پیشین ریاست امنیت ملی می‌گوید که دور از امکان نیست که این هواپیما با موشک سرنگون نشده باشد. 

بر بنیاد اطلاعات نیروهای امریکایی هواپیمای E-11A  امریکایی در فرود گاه کندهار مستقر بود.

آنگونه که نیروهای امریکایی به رسانه‌ها گفته‌اند، این هوا پیما ماموریت‌های ویژه داشته است و این هواپیما می‌تواند که در هنگام عملیات ارتباط رادیویی را میان نیروهای هوایی و زمینی بر قرار کند.

نبیل گفت:«در این شکی نیست تنش‌هایی که در زمان اخیر میان امریکا و ایران پیدا شده است چون ایران توان جنگ رویا رویی را با امریکا ندارد این دور از امکان نیست که ایران جنگ افزار ضد هوا را در دسترس طالبان قرار نداده باشد.»

مجله نیروهای هوایی امریکا نگاشته است که در سال دو هزار و پنج در عملیات‌های افغانستان نیاز به این هوا پیما شد و از این هوا پیما از سال دوهزار و نه میلادی تا اکنون در عملیات های گونه گون کار گرفته شده است.

عبدالوهاب وردک، فرمانده پیشین نیروهای هوایی افغانستان گفت:«هر چقدر که در ارتفاع بلند پرواز کند سوق اداره بهتر می داشته باشد و این هوا پیماها بسیار بلند پرواز می کند و گمان نمی کنم که از زمین ممکن باشد که این هوا پیما را آماج قرار داده باشند.»

منابع محلی می‌گویند که جسدهای سر نشینان این هوا پیما پیش طالبان استند و برخی از سرنشینان دیگر آن را گروه طالبان زنده به چنگ آورده اند.

عبدالجامع جامع، عضو شورای ولایتی غزنی گفت:«آخرین معلومات این است که احتمال زیاد وجود دارد که در این هوا پیما هفت تا هشت نفر بوده است که سه جسد در محل نزد طالبان است.»

پیش از این سه بار دیگر نیز این هوا پیما های ارتش امریکا سقوط کرده‌اند.

غلام معصوم معصومی، رییس تنظیم خدمات ترافیک هوایی گفته است:«از این هوا پیما گزارش رسید که انجن هایش مشکل پیدا کرده بود.»

هوا پیمای E-11A که روز گذشته در غزنی سقوط کرده است، یکی از چهار هواپیمایی است که ارتش امریکا در اختیار دارد و گفته می شود که این هوا پیما در کنار ماموریت‌های کشفی توانایی پرتاب بم را نیز داشت.

ارتش امریکا در حال بررسی علت سقوط هواپیمای کشفی در غزنی است

آنگونه که نیروهای امریکایی به رسانه‌ها گفته‌اند، این هوا پیما ماموریت‌های ویژه داشته است و این هواپیما می‌تواند که در هنگام عملیات ارتباط رادیویی را میان نیروهای هوایی و زمینی بر قرار کند.

Thumbnail

یک روز پس از سقوط یک فروند هواپیمای کشفی ایالات متحدۀ امریکا در ولسوالی ده یک ولایت غزنی در جنوب افغانستان، ارتش ایالات متحده می‌گوید که نیروهای امریکایی چونی و چندی سقوط این هواپیما را در منطقۀ تحت حاکمیت طالبان در ولایت غزنی زیر بررسی دارند.

ارتش ایالات متحده امریکا تنها چهار بال از این هواپیماها در اختیار داشت.

در همین حال خبرنگاران در ولایت غزنی می‌گویند که نیروهای  امریکایی از هوا محل سقوط این هواپیما را زیر نظارت دارند و به کسی اجازه نزدیک شدن به این هواپیما را نمی دهند.

در همین حال رحمت الله نبیل، رییس پیشین ریاست امنیت ملی می‌گوید که دور از امکان نیست که این هواپیما با موشک سرنگون نشده باشد. 

بر بنیاد اطلاعات نیروهای امریکایی هواپیمای E-11A  امریکایی در فرود گاه کندهار مستقر بود.

آنگونه که نیروهای امریکایی به رسانه‌ها گفته‌اند، این هوا پیما ماموریت‌های ویژه داشته است و این هواپیما می‌تواند که در هنگام عملیات ارتباط رادیویی را میان نیروهای هوایی و زمینی بر قرار کند.

نبیل گفت:«در این شکی نیست تنش‌هایی که در زمان اخیر میان امریکا و ایران پیدا شده است چون ایران توان جنگ رویا رویی را با امریکا ندارد این دور از امکان نیست که ایران جنگ افزار ضد هوا را در دسترس طالبان قرار نداده باشد.»

مجله نیروهای هوایی امریکا نگاشته است که در سال دو هزار و پنج در عملیات‌های افغانستان نیاز به این هوا پیما شد و از این هوا پیما از سال دوهزار و نه میلادی تا اکنون در عملیات های گونه گون کار گرفته شده است.

عبدالوهاب وردک، فرمانده پیشین نیروهای هوایی افغانستان گفت:«هر چقدر که در ارتفاع بلند پرواز کند سوق اداره بهتر می داشته باشد و این هوا پیماها بسیار بلند پرواز می کند و گمان نمی کنم که از زمین ممکن باشد که این هوا پیما را آماج قرار داده باشند.»

منابع محلی می‌گویند که جسدهای سر نشینان این هوا پیما پیش طالبان استند و برخی از سرنشینان دیگر آن را گروه طالبان زنده به چنگ آورده اند.

عبدالجامع جامع، عضو شورای ولایتی غزنی گفت:«آخرین معلومات این است که احتمال زیاد وجود دارد که در این هوا پیما هفت تا هشت نفر بوده است که سه جسد در محل نزد طالبان است.»

پیش از این سه بار دیگر نیز این هوا پیما های ارتش امریکا سقوط کرده‌اند.

غلام معصوم معصومی، رییس تنظیم خدمات ترافیک هوایی گفته است:«از این هوا پیما گزارش رسید که انجن هایش مشکل پیدا کرده بود.»

هوا پیمای E-11A که روز گذشته در غزنی سقوط کرده است، یکی از چهار هواپیمایی است که ارتش امریکا در اختیار دارد و گفته می شود که این هوا پیما در کنار ماموریت‌های کشفی توانایی پرتاب بم را نیز داشت.

هم‌رسانی کنید