تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

اسدالله خالد: عملیات «الفتح» هیچ دستاوردی برای طالبان نداشته‌است

اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی می‌گوید که عملیاتی را که گروه طالبان زیرنام «الفتح» راه اندازی کرده‌اند، تاکنون هیچ دستاوردی برای این گروه نداشته‌است.

به گفتۀ آقای خالد، جنگ‌جویان طالبان از آغاز این عملیات تاکنون هیچ پیشروی در میدان‌های نبرد نداشته‌اند و «یک بلیست هم پیشروی» نکرده‌اند.

او افزود: «امسال، دشمنان با پشیبانی هم‌کاران بیرونی شان قادر نشدند که هیچ چیزی را در افغانستان تغییر بدهند؛ این نشان دهندۀ قهرمانی شما (نیروهای ویژۀ ارتش) است.»

سرپرست وزارت دفاع، این سخنانش را امروز (شنبه، ۴جوزا) در مراسم معرفی فرماندۀ تازۀ قول‌ اردوی عملیات ویژۀ ارتش بیان کرد.

گروه طالبان، در اواخیر ماه حمل اعلام کردند که آنان عملیات بهاری امسال شان را زیرنام «الفتح» آغاز کردند.

در همین حال، بسم الله وزیری، رییس ستاد ارتش در مراسم معرفی فرید احمدی هم‌چون فرماندۀ قول اردوی عملیات ویژۀ ارتش گفت که از چندی بدینسو راهبرد مبارزه با هراس‌افگنی تغییر کرده‌است.

فرید احمدی، جنرال دو ستارۀ ارتش است. او به طالبان هشدار داد که اگر دست از جنگ نکشند نابود خواهند شد: «به طالبان رده پایین هشدار می‌دهم که خودرا به کشتن ندهید. زنان تان را بیوه و فرزندان تان را یتیم نسازید. به سران طالبان که در کشورهای خارجی نشسته‌اند نیز هشدار می‌دهم که با جنگ به هیچ‌چیزی دست نخواهید یافت.»

فرید احمدی، هنگامی فرماندهی نیروهای ویژۀ ارتش را بدست می‌گیرد که افغانستان در فصل جنگ قرار دارد و نیز انتخابات ریاست‌جمهوری در پیش است.

افغانستان

اسدالله خالد: عملیات «الفتح» هیچ دستاوردی برای طالبان نداشته‌است

سرپرست وزارت دفاع، این سخنانش را امروز (شنبه، ۴جوزا) در مراسم معرفی فرماندۀ تازۀ قول‌ اردوی عملیات ویژۀ ارتش بیان کرد.

تصویر بندانگشتی

اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی می‌گوید که عملیاتی را که گروه طالبان زیرنام «الفتح» راه اندازی کرده‌اند، تاکنون هیچ دستاوردی برای این گروه نداشته‌است.

به گفتۀ آقای خالد، جنگ‌جویان طالبان از آغاز این عملیات تاکنون هیچ پیشروی در میدان‌های نبرد نداشته‌اند و «یک بلیست هم پیشروی» نکرده‌اند.

او افزود: «امسال، دشمنان با پشیبانی هم‌کاران بیرونی شان قادر نشدند که هیچ چیزی را در افغانستان تغییر بدهند؛ این نشان دهندۀ قهرمانی شما (نیروهای ویژۀ ارتش) است.»

سرپرست وزارت دفاع، این سخنانش را امروز (شنبه، ۴جوزا) در مراسم معرفی فرماندۀ تازۀ قول‌ اردوی عملیات ویژۀ ارتش بیان کرد.

گروه طالبان، در اواخیر ماه حمل اعلام کردند که آنان عملیات بهاری امسال شان را زیرنام «الفتح» آغاز کردند.

در همین حال، بسم الله وزیری، رییس ستاد ارتش در مراسم معرفی فرید احمدی هم‌چون فرماندۀ قول اردوی عملیات ویژۀ ارتش گفت که از چندی بدینسو راهبرد مبارزه با هراس‌افگنی تغییر کرده‌است.

فرید احمدی، جنرال دو ستارۀ ارتش است. او به طالبان هشدار داد که اگر دست از جنگ نکشند نابود خواهند شد: «به طالبان رده پایین هشدار می‌دهم که خودرا به کشتن ندهید. زنان تان را بیوه و فرزندان تان را یتیم نسازید. به سران طالبان که در کشورهای خارجی نشسته‌اند نیز هشدار می‌دهم که با جنگ به هیچ‌چیزی دست نخواهید یافت.»

فرید احمدی، هنگامی فرماندهی نیروهای ویژۀ ارتش را بدست می‌گیرد که افغانستان در فصل جنگ قرار دارد و نیز انتخابات ریاست‌جمهوری در پیش است.

هم‌رسانی کنید