تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'امریکا و طالبان روی کاهش خشونت‌ها به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند'

نماینده‌گان ایالات متحدۀ امریکا و طالبان، امروز (یک‌شنبه، ۳ سنبله) در چهارمین روز نُهمین دور گفت‌وگوهای صلح نیز در پشت درهای بسته گفت‌وگو کردند.

منابع آگاه از این گفت‌وگوها، می‌گویند که در این دور گفت‌وگوها دوطرف دربارۀ چگونگی کاهش خشونت‌ها در هنگام گفت‌وگوهای میان افغانان به پیشرفت‌هایی رسیده‌اند و اکنون دربارۀ چگونگی حضور نیروهای استخباراتی امریکا پس از یک توافق صلح گفت‌وگو می‌کنند.

به گفتۀ این منابع، زمان‌بندی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، تضمین این‌که افغانستان در برابر کشورهای دیگر تهدیدی نخواهد بود و نیز آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان از اصل‌هایی هستند که تاکنون دربارۀ آن‌ها توافق‌هایی بدست آمده‌اند.

وحید مژده، فعال سیاسی در این باره اظهار داشت: «به نظر می‌رسد که روی این مسئله توافق خواهد شد که امریکاییان از عملیات‌های شبانه و بمباران‌ها پس از این توافق‌نامه دست بکشند و در مقابل طالبان نیز در شهرهای بزرگ حمله نکنند.»

چگونگی حضور و یا نبود استخبارات نیروهای امریکایی پس از توافق‌نامۀ صلح از مسایل دیگر این دور گفت‌وگوها گفته می‌شود.

سیداکبر آغا، فرمانده پیشین گروۀ طالبان گفت: «موقف‌گیری‌های اخیر رییس‌جمهور امریکا، گفت‌وگوهای گذشته را خساره رسانده‌است و این موضوعات اعتماد دو طرف را ازبین برده‌است.»

با این همه، برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی، از واشنگتن می‌خواهند که برای کاهش خشونت‌ها و رسیدن به یک آتش‌بس باید با طالبان کنار بیاید.
عبدالله قرلق، معاون جنبش ملی افغانستان بیان داشت: «هرنوع توافق‌نامه بدون آتش‌بس و بدون این‌که جنگ جویان طالب را سرنوشتش را معلوم کند به صلح پایدار نمی‌انجامد.»

نور رحمان اخلاقی، عضو رهبری جمعیت اسلامی نیز افزود: «در توافق‌نامه‌یی‌که امضا می‌شود، اگر موضوع آتش‌بس روشن نباشد من فکر می‌کنم که این موضوع نگرانی جدی را پیش می‌آورد.»
 
با این همه، لیندسی گراهام، از سناتوران برجستۀ امریکایی از پیامدهای بد بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان هشدار می‌دهد: «اگر ما فردا افغانستان را ترک بگوییم، طالبان که قابل اعتماد نیستند، نمی‌توانند گروۀ داعش و شبکۀ القاعده را زیر نظر داشته باشند و توانایی آن را هم ندارند. هر وقت شما از بخش‌های استخباراتی ما بپرسید که اگر تمامی نیروهای مان را از افغانستان بیرون کنیم، چی خواهد شد؟ آنان بی هیچ تردیدی می‌گویند که این کار ما در زمان کوتاهی، ما را به یازده هم سپتامبر خواهد برد.»

اما، طالبان در هشت دور گفت‌وگوهای شان بر خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان تأکید کرده‌اند و ظاهراً دوطرف در این باره به توافق‌های نخستین نیز دست یافته‌اند و قرار است که با نهایی شدن توافق‌نامۀ صلح میان امریکا و طالبان راه برای آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان باز شود.

'امریکا و طالبان روی کاهش خشونت‌ها به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند'

چگونگی حضور و یا نبود استخبارات نیروهای امریکایی پس از توافق‌نامۀ صلح از مسایل دیگر این دور گفت‌وگوها گفته می‌شود.

تصویر بندانگشتی

نماینده‌گان ایالات متحدۀ امریکا و طالبان، امروز (یک‌شنبه، ۳ سنبله) در چهارمین روز نُهمین دور گفت‌وگوهای صلح نیز در پشت درهای بسته گفت‌وگو کردند.

منابع آگاه از این گفت‌وگوها، می‌گویند که در این دور گفت‌وگوها دوطرف دربارۀ چگونگی کاهش خشونت‌ها در هنگام گفت‌وگوهای میان افغانان به پیشرفت‌هایی رسیده‌اند و اکنون دربارۀ چگونگی حضور نیروهای استخباراتی امریکا پس از یک توافق صلح گفت‌وگو می‌کنند.

به گفتۀ این منابع، زمان‌بندی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، تضمین این‌که افغانستان در برابر کشورهای دیگر تهدیدی نخواهد بود و نیز آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان از اصل‌هایی هستند که تاکنون دربارۀ آن‌ها توافق‌هایی بدست آمده‌اند.

وحید مژده، فعال سیاسی در این باره اظهار داشت: «به نظر می‌رسد که روی این مسئله توافق خواهد شد که امریکاییان از عملیات‌های شبانه و بمباران‌ها پس از این توافق‌نامه دست بکشند و در مقابل طالبان نیز در شهرهای بزرگ حمله نکنند.»

چگونگی حضور و یا نبود استخبارات نیروهای امریکایی پس از توافق‌نامۀ صلح از مسایل دیگر این دور گفت‌وگوها گفته می‌شود.

سیداکبر آغا، فرمانده پیشین گروۀ طالبان گفت: «موقف‌گیری‌های اخیر رییس‌جمهور امریکا، گفت‌وگوهای گذشته را خساره رسانده‌است و این موضوعات اعتماد دو طرف را ازبین برده‌است.»

با این همه، برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی، از واشنگتن می‌خواهند که برای کاهش خشونت‌ها و رسیدن به یک آتش‌بس باید با طالبان کنار بیاید.
عبدالله قرلق، معاون جنبش ملی افغانستان بیان داشت: «هرنوع توافق‌نامه بدون آتش‌بس و بدون این‌که جنگ جویان طالب را سرنوشتش را معلوم کند به صلح پایدار نمی‌انجامد.»

نور رحمان اخلاقی، عضو رهبری جمعیت اسلامی نیز افزود: «در توافق‌نامه‌یی‌که امضا می‌شود، اگر موضوع آتش‌بس روشن نباشد من فکر می‌کنم که این موضوع نگرانی جدی را پیش می‌آورد.»
 
با این همه، لیندسی گراهام، از سناتوران برجستۀ امریکایی از پیامدهای بد بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان هشدار می‌دهد: «اگر ما فردا افغانستان را ترک بگوییم، طالبان که قابل اعتماد نیستند، نمی‌توانند گروۀ داعش و شبکۀ القاعده را زیر نظر داشته باشند و توانایی آن را هم ندارند. هر وقت شما از بخش‌های استخباراتی ما بپرسید که اگر تمامی نیروهای مان را از افغانستان بیرون کنیم، چی خواهد شد؟ آنان بی هیچ تردیدی می‌گویند که این کار ما در زمان کوتاهی، ما را به یازده هم سپتامبر خواهد برد.»

اما، طالبان در هشت دور گفت‌وگوهای شان بر خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان تأکید کرده‌اند و ظاهراً دوطرف در این باره به توافق‌های نخستین نیز دست یافته‌اند و قرار است که با نهایی شدن توافق‌نامۀ صلح میان امریکا و طالبان راه برای آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان باز شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره