تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تحقیقات نشان می‌دهند که در قتل داکتر نجیب استخبارات پاکستان نیز دست داشت

ایمل لیان، معاون مرکز تحقیقات علمی و استراتیزیک افغانستان، امروز (۵ میزان) در بیستمین سال‌روز کشته‌شدن داکتر نجیب‌الله، رییس‌جمهور پیشین کشور، گفت که وی بر بنیاد یک برنامۀ استخباراتی کشورهای منطقه کشته شد و این برنامه از سوی استخبارات نظامی پاکستان عملی شد.

آقای لیان افزود مدارکی وجود دارند که واقعیت‌ها را دربارۀ این رویداد روشن می‌سازد.

وی افزود که در کنار کسان دیگری از استخبارات کشورهای دیگر، جنرال‌های برجستۀ سازمان استخبارات نظامی پاکستان، مانند: اسلم‌بیک، رییس پیشین ارتش پاکستان، جنرال حمیدگل، نصیر‌الله بابر، در بیرون‌کشیدن داکتر نجیب از دفتر سازمان ملل نقش داشتند.

ایمل لیان گفت: «اسنادی هست که جنرالان مطرح سازمان استخبارات نظامی پاکستان، مانند: اسلم‌بیگ، رییس پیشین ارتش پاکستان، جنرال حمیدگل، نصیر‌الله بابر، در کنار آن از استخبارات کشورهای دیگر هم افرادی بودند که سازمان استخبارات نظامی پاکستان پلان آنان را تطبیق کرد و داکتر نجیب‌الله را کشتند.»

آقای لیان افزود: «داکتر نجیب‌الله اتحاد مردم را می‌خواست و می‌خواست صلح را برای مردم افغانستان بازگرداند؛ اما وی را کشتند.»

در همین حال، هواداران داکتر نجیب‌الله از او همچون یک چهره بی‌نظیر یاد می‌کنند.

سلیمان لایق، از هواداران داکتر نجیب‌الله، اظهار داشت: «داکتر نجیب‌الله رابطه خیلی خوب با مردم داشت. یک فرد صادق با مردم بود.»

آرین خیبر، از هواداران داکتر نجیب‌الله، گفت: «پس از بیست سال از کشته‌شدن داکتر نجیب‌الله دیده می‌شود که چه مشکلاتی تا هنوز وجود دارد و خواسته‌های داکتر نجیب‌الله که اتحاد مردم بود تا هنوز برآورده نشده‌است.»

طالبان همین که بیست سال پیش به کابل وارد شدند، داکتر نجیب‌الله و برادرش، جنرال احمدزی را از دفتر سازمان ملل در کابل بیرون کردند و هر دو را در چهار راه آریانا به پایۀ برق حلق‌آویز کردند و آنان را کشت. طالبان جسدهای داکتر نجیب‌الله و برادرش را در همان‌جا گذاشتند تا همه کسانی که از آن‌جا می‌گذشتند، آنان ببینند.

تحقیقات نشان می‌دهند که در قتل داکتر نجیب استخبارات پاکستان نیز دست داشت

ایمل لیان، معاون مرکز تحقیقات علمی و استراتیزیک افغانستان، امروز (۵ میزان) در بیستمین سال‌روز کشته

Thumbnail

ایمل لیان، معاون مرکز تحقیقات علمی و استراتیزیک افغانستان، امروز (۵ میزان) در بیستمین سال‌روز کشته‌شدن داکتر نجیب‌الله، رییس‌جمهور پیشین کشور، گفت که وی بر بنیاد یک برنامۀ استخباراتی کشورهای منطقه کشته شد و این برنامه از سوی استخبارات نظامی پاکستان عملی شد.

آقای لیان افزود مدارکی وجود دارند که واقعیت‌ها را دربارۀ این رویداد روشن می‌سازد.

وی افزود که در کنار کسان دیگری از استخبارات کشورهای دیگر، جنرال‌های برجستۀ سازمان استخبارات نظامی پاکستان، مانند: اسلم‌بیک، رییس پیشین ارتش پاکستان، جنرال حمیدگل، نصیر‌الله بابر، در بیرون‌کشیدن داکتر نجیب از دفتر سازمان ملل نقش داشتند.

ایمل لیان گفت: «اسنادی هست که جنرالان مطرح سازمان استخبارات نظامی پاکستان، مانند: اسلم‌بیگ، رییس پیشین ارتش پاکستان، جنرال حمیدگل، نصیر‌الله بابر، در کنار آن از استخبارات کشورهای دیگر هم افرادی بودند که سازمان استخبارات نظامی پاکستان پلان آنان را تطبیق کرد و داکتر نجیب‌الله را کشتند.»

آقای لیان افزود: «داکتر نجیب‌الله اتحاد مردم را می‌خواست و می‌خواست صلح را برای مردم افغانستان بازگرداند؛ اما وی را کشتند.»

در همین حال، هواداران داکتر نجیب‌الله از او همچون یک چهره بی‌نظیر یاد می‌کنند.

سلیمان لایق، از هواداران داکتر نجیب‌الله، اظهار داشت: «داکتر نجیب‌الله رابطه خیلی خوب با مردم داشت. یک فرد صادق با مردم بود.»

آرین خیبر، از هواداران داکتر نجیب‌الله، گفت: «پس از بیست سال از کشته‌شدن داکتر نجیب‌الله دیده می‌شود که چه مشکلاتی تا هنوز وجود دارد و خواسته‌های داکتر نجیب‌الله که اتحاد مردم بود تا هنوز برآورده نشده‌است.»

طالبان همین که بیست سال پیش به کابل وارد شدند، داکتر نجیب‌الله و برادرش، جنرال احمدزی را از دفتر سازمان ملل در کابل بیرون کردند و هر دو را در چهار راه آریانا به پایۀ برق حلق‌آویز کردند و آنان را کشت. طالبان جسدهای داکتر نجیب‌الله و برادرش را در همان‌جا گذاشتند تا همه کسانی که از آن‌جا می‌گذشتند، آنان ببینند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره