Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حملۀ انتحاری در نزدیک دانشگاه کابل جان ۲۹تن را گرفت

وزارت صحت عامه امروز (چهارشنبه، ۱حمل) تأیید می‌کند که در حملۀ انتحاری چاشت امروز در منطقۀ کارته چهار در حوزۀ سوم امنیتی شهر کابل، دست‌کم ۲۹تن جان باختند و ۵۲تن دیگر،  زخم برداشته‌اند.

وزارت داخله کشور گفته‌است که فرد انتحاری پیاده بوده و مواد انفجاری همراهش را در نزدیک شفاخانه علی‌آباد و دانشگاه کابل، انفجار داده‌است. 

پولیس کابل نیز تأیید می‌کند که این حمله، برخاسته از یک رویداد انتحاری بوده‌است.

داوود امین، سرپرست فرماندهی پولیس کابل، به طلوع‌نیوز، گفت: «از قبل راپور و اطلاعات بود، اما دشمن توانسته از محل برگزاری مراسم بسیار دور فرد انتحاری در بین جوانان که یک جا روان بودند خود را انتحار می‌کند، ۲۳تن کشته شدند و هشت تن دیگر، زخمی شدند.»

درهمین‌حال، صابر نصیب، رییس شفاخانه استقلال گفته‌است که تاکنون از این رویداد دوکشته و نزده زخمی به این شفاخانه، انتقال داده شده‌اند، اما شفاخانه ایمرجنسی گفته است که تاکنون هفت زخمی را تداوی کرده‌اند.

آقای نصیب وضعیت صحی پنج تن از زخمیان رویداد را، وخیم گفته‌است.

ریاست‌جمهوری در خبرنامۀ می‌گوید که رییس‌جمهور غنی این رویداد را نکوهش می‌کند و به مسؤولان مربوطه هدایت داده‌است تا در زمینۀ درمان زخمیان تلاش ورزند و مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خانواده‌های قربانیان رویداد هراس‌افگنی امروز، ابراز می‌دارد.

سفارت بریتانیا در کابل نیز این حمله نکوهش کرده‌است.

گروه داعش مسؤولیت این حمله را، بر عهده گرفته‌است.

حملۀ انتحاری در نزدیک دانشگاه کابل جان ۲۹تن را گرفت

مقام‌های صحی جان‌باختن ۲۹تن و زخمی‌شدن بیش‌از  ۵۰تن دیگر را در این رویداد، تأیید می‌کنند.                                           

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه امروز (چهارشنبه، ۱حمل) تأیید می‌کند که در حملۀ انتحاری چاشت امروز در منطقۀ کارته چهار در حوزۀ سوم امنیتی شهر کابل، دست‌کم ۲۹تن جان باختند و ۵۲تن دیگر،  زخم برداشته‌اند.

وزارت داخله کشور گفته‌است که فرد انتحاری پیاده بوده و مواد انفجاری همراهش را در نزدیک شفاخانه علی‌آباد و دانشگاه کابل، انفجار داده‌است. 

پولیس کابل نیز تأیید می‌کند که این حمله، برخاسته از یک رویداد انتحاری بوده‌است.

داوود امین، سرپرست فرماندهی پولیس کابل، به طلوع‌نیوز، گفت: «از قبل راپور و اطلاعات بود، اما دشمن توانسته از محل برگزاری مراسم بسیار دور فرد انتحاری در بین جوانان که یک جا روان بودند خود را انتحار می‌کند، ۲۳تن کشته شدند و هشت تن دیگر، زخمی شدند.»

درهمین‌حال، صابر نصیب، رییس شفاخانه استقلال گفته‌است که تاکنون از این رویداد دوکشته و نزده زخمی به این شفاخانه، انتقال داده شده‌اند، اما شفاخانه ایمرجنسی گفته است که تاکنون هفت زخمی را تداوی کرده‌اند.

آقای نصیب وضعیت صحی پنج تن از زخمیان رویداد را، وخیم گفته‌است.

ریاست‌جمهوری در خبرنامۀ می‌گوید که رییس‌جمهور غنی این رویداد را نکوهش می‌کند و به مسؤولان مربوطه هدایت داده‌است تا در زمینۀ درمان زخمیان تلاش ورزند و مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خانواده‌های قربانیان رویداد هراس‌افگنی امروز، ابراز می‌دارد.

سفارت بریتانیا در کابل نیز این حمله نکوهش کرده‌است.

گروه داعش مسؤولیت این حمله را، بر عهده گرفته‌است.

هم‌رسانی کنید