تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خلیل‌زاد از گفت‌وگوهایش با طالبان به کانگرس امریکا گزارش داد

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، از نُه دور گفت‌وگوهایش با طالبان، به کمیتۀ روابط خارجی کانگرس امریکا گزارش داد.

خلیل‌زاد، شب‌گذشته (پنج‌شنبه، ۲۸سنبله) پشت درهای بسته از جزئیات نُه دور گفت‌وگوهایش با طالبان به اعضای کمیتۀ روابط خارجی کانگرس امریکا گزارش داد.

با آن‌که هنوز جزئیات گزارش خلیل‌زاد به کانگرس رسانه‌یی نشده‌است، اما شماری از دیپلومات‌های وزارت خارجۀ امریکا از جمله الیس ویلز، معاون وزارت خارجۀ امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نیز که شب‌گذشته به شماری از پرسش‌ها دربارۀ گفت‌وگوهای امریکا با طالبان، پاسخ دادند بر ادامۀ مبارزه با هراس‌افگنی تأکید کردند.

خانم ویلز، گفت که طالبان به نماینده‌گان امریکا گفته‌اند که از شماری از اشتباهات گذشته شان آموخته‌اند.

گفت‌وگوها میان امریکا و طالبان که در حدود یک‌سال ادامه داشتند، هفتۀ پیش از سوی دانالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا متوقف شدند.

زلمی خلیل‌زاد، مسؤولیت هیئت گفت‌وگوکنندۀ امریکا را با طالبان در این مدت به عهده داشت. او در پایان نهمین دور گفت‌وگوهایش با طالبان اعلام کرد که روی یک توافق‌نامه در اصول به توافق رسیده‌اند.

ویلز، تأکید کرد که پس از هژده سال جنگ در افغانستان، هنوز هم گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان به‌عنوان تهدید برای امنیت امریکا حضور دارند: «هنگامی که ایالات متحده امریکا در افغانستان حضور نظامی پیدا کرد، خواست‌های ما مشخص بودند. یعنی اطمینان از این‌که افغانستان هرگز پناه‌گاهی برای حملۀ هراس‌افگنان در برابر امریکا نباشد و از همین رو، مأموریت ما در هژده سال گذشته و همکاری ما با هم پیمانان ناتو، یک موفقیت است. پس از یازده سپتمبر، هیچ‌گروه هراس‌افگنی از خاک افعانستان  برما حمله نکرده‌است، اما تهدیدها هنوز استند.»

مایکل مکول، یک نمایندۀ کانگرس ایالات متحده نیز گفت: «متأسفانه طالبان سود قابل توجه برده‌اند. امروز آنان نزدیک به ۵۰ درصد کشور را اداره می‌کنند و به‌گونۀ فزاینده‌یی خشونت می‌کنند. اما پس از هژده سال جنگ، مردم ایالات متحده امریکا و اعضای کانگرس می‌خواهند بدانند که برنامۀ ما برای رسیدن به صلح چیست.»

گفت‌‎وگوهای امریکا و طالبان، پس از آن متوقف شدند که طالبان دو هفته پیش مسؤولیت یک حملۀ بزرگ را در کابل به‌عهده گرفتند. در این حمله که از موتر بم‌گذاری شده کار گرفته شد، دوازده تن به شمول یک سرباز امریکایی کشته شد.

ترمپ در پی این رویداد، گفت که گفت‌وگوها با طالبان «مرده‌» اند.

خلیل‌زاد از گفت‌وگوهایش با طالبان به کانگرس امریکا گزارش داد

زلمی خلیل‌زاد، مسؤولیت هیئت گفت‌وگوکنندۀ امریکا را با طالبان در این مدت به عهده داشت.

تصویر بندانگشتی

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، از نُه دور گفت‌وگوهایش با طالبان، به کمیتۀ روابط خارجی کانگرس امریکا گزارش داد.

خلیل‌زاد، شب‌گذشته (پنج‌شنبه، ۲۸سنبله) پشت درهای بسته از جزئیات نُه دور گفت‌وگوهایش با طالبان به اعضای کمیتۀ روابط خارجی کانگرس امریکا گزارش داد.

با آن‌که هنوز جزئیات گزارش خلیل‌زاد به کانگرس رسانه‌یی نشده‌است، اما شماری از دیپلومات‌های وزارت خارجۀ امریکا از جمله الیس ویلز، معاون وزارت خارجۀ امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نیز که شب‌گذشته به شماری از پرسش‌ها دربارۀ گفت‌وگوهای امریکا با طالبان، پاسخ دادند بر ادامۀ مبارزه با هراس‌افگنی تأکید کردند.

خانم ویلز، گفت که طالبان به نماینده‌گان امریکا گفته‌اند که از شماری از اشتباهات گذشته شان آموخته‌اند.

گفت‌وگوها میان امریکا و طالبان که در حدود یک‌سال ادامه داشتند، هفتۀ پیش از سوی دانالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا متوقف شدند.

زلمی خلیل‌زاد، مسؤولیت هیئت گفت‌وگوکنندۀ امریکا را با طالبان در این مدت به عهده داشت. او در پایان نهمین دور گفت‌وگوهایش با طالبان اعلام کرد که روی یک توافق‌نامه در اصول به توافق رسیده‌اند.

ویلز، تأکید کرد که پس از هژده سال جنگ در افغانستان، هنوز هم گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان به‌عنوان تهدید برای امنیت امریکا حضور دارند: «هنگامی که ایالات متحده امریکا در افغانستان حضور نظامی پیدا کرد، خواست‌های ما مشخص بودند. یعنی اطمینان از این‌که افغانستان هرگز پناه‌گاهی برای حملۀ هراس‌افگنان در برابر امریکا نباشد و از همین رو، مأموریت ما در هژده سال گذشته و همکاری ما با هم پیمانان ناتو، یک موفقیت است. پس از یازده سپتمبر، هیچ‌گروه هراس‌افگنی از خاک افعانستان  برما حمله نکرده‌است، اما تهدیدها هنوز استند.»

مایکل مکول، یک نمایندۀ کانگرس ایالات متحده نیز گفت: «متأسفانه طالبان سود قابل توجه برده‌اند. امروز آنان نزدیک به ۵۰ درصد کشور را اداره می‌کنند و به‌گونۀ فزاینده‌یی خشونت می‌کنند. اما پس از هژده سال جنگ، مردم ایالات متحده امریکا و اعضای کانگرس می‌خواهند بدانند که برنامۀ ما برای رسیدن به صلح چیست.»

گفت‌‎وگوهای امریکا و طالبان، پس از آن متوقف شدند که طالبان دو هفته پیش مسؤولیت یک حملۀ بزرگ را در کابل به‌عهده گرفتند. در این حمله که از موتر بم‌گذاری شده کار گرفته شد، دوازده تن به شمول یک سرباز امریکایی کشته شد.

ترمپ در پی این رویداد، گفت که گفت‌وگوها با طالبان «مرده‌» اند.

هم‌رسانی کنید