Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خلیل‌زاد: توافقنامۀ صلح، افغانستان را در مسیر صلح قرار می دهد

زلمی خلیل‌‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان ناوقت شنبه (۱۰ حوت) در پیام در صحفۀ تویترش نگاشته است که پس از سال‌ ها بحران، امریکا توافق صلح با طالبان را امضاء کرد که «افغانستان را در مسیر صلح قرار می دهد» و اهداف امریکا را نیز برآورده می ‌سازد.

او افزود که تاریخ نشان خواهد داد که افغان‌ ها چگونه از فرصت به دست آمده برای صلح استفاده خواهند کرد.

او می‌گوید که «اشتباهات گذشته نباید تکرار شوند، افغان ‌ها باید در کنارهم برای یک کشور متحد، آزاد و همه‌شمول،» کار کنند.

او می افزاید: «درس‌هایی برای جهانیان هم وجود دارند که نباید افغانستان را فراموش کنند.»

او اضافه کرد که امریکا سهم اش را در این باره اجرا خواهد کرد و «جشن واقعی زمانی برگزار خواهد شد که همۀ این اهداف ، حاصل شوند.»

سرانجام پس از هژده ماه گفتگوها میان امریکا و طالبان، توافق صلح از سوی خلیل زاد و ملابرادر، معاون سیاسی طالبان و فرد شماره دوم این گروه، در یک مراسم ویژه در حضور نماینده‌گان ۳۰ کشور و نهادهای جهانی در هوتل مشهور شیراتون در شهر دوحه، پایتخت قطر، امضا شد.

در سر برگۀ این توافقنامه که یک نقل آن به طلوع‌نیوز رسیده - آمده‌است که این توافق میان «امارت اسلامی افغانستان که از سوی امریکا به رسمیت شناخته نمی‌شود و به نام طالبان شناخته می‌شود و ایالات متحدۀ امریکا» امضا می‌شود.

توافق‌نامۀ صلح امریکا با طالبان، یک مقدمه و سه بخش دارد؛ در بخش نخست، دربارۀ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پرداخته شده، بخش دوم، بر عدم استفاده از خاک افغانستان در برابر امریکا و متحدانش تأکید کرده و در بخش سوم هم گام‌های بعدی که قرار است پس از توافق برداشته شوند، گفته شده‌.

این توافق‌نامه پس از یک دورۀ هفت روزۀ «کاهش خشونت‌ها» امضا شد. این دوره که همچون یک دورۀ آزمایشی برای اثبات توانایی طالبان در مدیریت جنگ افغانستان بود، شب گذشته پایان یافت.

قرار است در درازای ده روز پس از امضای این توافقنامه، گفتگوهای میان افغانان آغاز شود.

امریکا مأموریتش را در افغانستان پس از حملات یازدهم سپتمر ۲۰۰۱ آغاز کرد. امریکا تاکنون ۷۵۰ میلیارد دالر را در نبرد افغانستان هزینه کرده‌است.

هم اکنون امریکا حدود ۱۳ هزار سرباز در افغانستان دارد که بیشتر آنان مصروف آموزش، مشوره دهی و مبارزه با تروریزم، استند.

خلیل‌زاد: توافقنامۀ صلح، افغانستان را در مسیر صلح قرار می دهد

فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، توافق‌نامۀ صلح میان امریکا و طالبان را «یک روز امیدوارکننده» می داند.

Thumbnail

زلمی خلیل‌‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان ناوقت شنبه (۱۰ حوت) در پیام در صحفۀ تویترش نگاشته است که پس از سال‌ ها بحران، امریکا توافق صلح با طالبان را امضاء کرد که «افغانستان را در مسیر صلح قرار می دهد» و اهداف امریکا را نیز برآورده می ‌سازد.

او افزود که تاریخ نشان خواهد داد که افغان‌ ها چگونه از فرصت به دست آمده برای صلح استفاده خواهند کرد.

او می‌گوید که «اشتباهات گذشته نباید تکرار شوند، افغان ‌ها باید در کنارهم برای یک کشور متحد، آزاد و همه‌شمول،» کار کنند.

او می افزاید: «درس‌هایی برای جهانیان هم وجود دارند که نباید افغانستان را فراموش کنند.»

او اضافه کرد که امریکا سهم اش را در این باره اجرا خواهد کرد و «جشن واقعی زمانی برگزار خواهد شد که همۀ این اهداف ، حاصل شوند.»

سرانجام پس از هژده ماه گفتگوها میان امریکا و طالبان، توافق صلح از سوی خلیل زاد و ملابرادر، معاون سیاسی طالبان و فرد شماره دوم این گروه، در یک مراسم ویژه در حضور نماینده‌گان ۳۰ کشور و نهادهای جهانی در هوتل مشهور شیراتون در شهر دوحه، پایتخت قطر، امضا شد.

در سر برگۀ این توافقنامه که یک نقل آن به طلوع‌نیوز رسیده - آمده‌است که این توافق میان «امارت اسلامی افغانستان که از سوی امریکا به رسمیت شناخته نمی‌شود و به نام طالبان شناخته می‌شود و ایالات متحدۀ امریکا» امضا می‌شود.

توافق‌نامۀ صلح امریکا با طالبان، یک مقدمه و سه بخش دارد؛ در بخش نخست، دربارۀ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پرداخته شده، بخش دوم، بر عدم استفاده از خاک افغانستان در برابر امریکا و متحدانش تأکید کرده و در بخش سوم هم گام‌های بعدی که قرار است پس از توافق برداشته شوند، گفته شده‌.

این توافق‌نامه پس از یک دورۀ هفت روزۀ «کاهش خشونت‌ها» امضا شد. این دوره که همچون یک دورۀ آزمایشی برای اثبات توانایی طالبان در مدیریت جنگ افغانستان بود، شب گذشته پایان یافت.

قرار است در درازای ده روز پس از امضای این توافقنامه، گفتگوهای میان افغانان آغاز شود.

امریکا مأموریتش را در افغانستان پس از حملات یازدهم سپتمر ۲۰۰۱ آغاز کرد. امریکا تاکنون ۷۵۰ میلیارد دالر را در نبرد افغانستان هزینه کرده‌است.

هم اکنون امریکا حدود ۱۳ هزار سرباز در افغانستان دارد که بیشتر آنان مصروف آموزش، مشوره دهی و مبارزه با تروریزم، استند.

هم‌رسانی کنید