تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در حمله طالبان در بگرام بیشتر غیرنظامیان زیان‌های مالی دیده اند

بیشتر خانه‌هایی که در نزدیکی میدان هوایی بگرام استند در حمله موتر بم آسیب دیده اند. اعضای این خانواده‌ها می‌گویند که حمله  انفجار موتر پر از مواد منفجره در نزدیک پایگاه هوایی بگرام غیر نظامیان آسیب‌های جانی و مالی دیده اند. 

آنان حکومت را در نپرداختن غرامت این خانه‌ها به بی‌پروایی متهم می‌سازند.

در انفجار موتر پر از مواد منفجره و نیز درگیری شش ساعته میان نیروهای دولتی و مهاجمان در نزدیک پایگاه هوایی بگرام دو غیر نظامی جان باختند و بیش از هشتاد تن دیگر زخم برداشته اند.

این خانه‌ها در نتیجه انفجار موتر بم روز چهار شنبه ویران شده اند.

در میان این خانه ها ، خانواده یی دیده میشود که همه دار و ندارش را از دست داده است.

دادالرحمان مالک این خانواده میگویدکه در نتیجه این حمله سه عضو خانواده اش زخم برداشته است و  نیز همه دار و ندارش نابود شده است.

دادرحمان، باشنده ولسوالی بگرام، گفت: «سه نفر ما زخمی شده، دوتای آن در شفاخانه ایمرجنسی استند. در حدود ۳۰ لک افغانی خساره دیده ام. تا حال از هیچ ارگان نیامده که ما را کمک کند.»

خانواده‌هایی که در نتیجه این حمله متضرر شده اند نهادهای امنیتی در تأمین امنیت شان به بی‌پروایی متهم می‌سازند.

داد رحمان، باشنده ولسوالی بگرام، گفت: «با این کار می خواهند بالای مردم محل فشار میاورند که ساحاتی که نزدیک به میدان پایگاه بگرام است، این ها یک بهانه برای شان پیدا شد که مردم را از آن ساحات بیرون کنند.»

آنان می‌گویند که تاکنون هیچ نهاد دولتی به داد شان نرسیده اند.

مقام‌های محلی پروان می‌گویند که آنان بررسی های شان را درین باره آغاز کرده اند.

وحیده شهکار، سخنگوی والی پروان، گفت: «در قسمت بررسی این موضوع، برای نیروهای کشفی و امنیتی ما فرصت دادیم که این موضوع را بررسی کنند.»

شماری از مهاجمان انتحاری روز چهار شنبه هفته گذشته با منفجر ساختتن موتر پر از مواد منفجره بر بخشی از تاسیسات پایگاه نظامی بگرام خودشان را داخل این ساختمان کردند و برای شش ساعت با نیروهای دولتی جنگیندند.

درین حمله انتحاری دو غیر جان باختند و بیش از هشتاد تن دیگر به شمول پنج سرباز خارجی زخم برداشته اند.

در حمله طالبان در بگرام بیشتر غیرنظامیان زیان‌های مالی دیده اند

شماری از باشنده‌گان ولایت پروان حکومت را در نپرداختن غرامت این خانه‌ها به بی‌پروایی متهم می‌سازند.

تصویر بندانگشتی

بیشتر خانه‌هایی که در نزدیکی میدان هوایی بگرام استند در حمله موتر بم آسیب دیده اند. اعضای این خانواده‌ها می‌گویند که حمله  انفجار موتر پر از مواد منفجره در نزدیک پایگاه هوایی بگرام غیر نظامیان آسیب‌های جانی و مالی دیده اند. 

آنان حکومت را در نپرداختن غرامت این خانه‌ها به بی‌پروایی متهم می‌سازند.

در انفجار موتر پر از مواد منفجره و نیز درگیری شش ساعته میان نیروهای دولتی و مهاجمان در نزدیک پایگاه هوایی بگرام دو غیر نظامی جان باختند و بیش از هشتاد تن دیگر زخم برداشته اند.

این خانه‌ها در نتیجه انفجار موتر بم روز چهار شنبه ویران شده اند.

در میان این خانه ها ، خانواده یی دیده میشود که همه دار و ندارش را از دست داده است.

دادالرحمان مالک این خانواده میگویدکه در نتیجه این حمله سه عضو خانواده اش زخم برداشته است و  نیز همه دار و ندارش نابود شده است.

دادرحمان، باشنده ولسوالی بگرام، گفت: «سه نفر ما زخمی شده، دوتای آن در شفاخانه ایمرجنسی استند. در حدود ۳۰ لک افغانی خساره دیده ام. تا حال از هیچ ارگان نیامده که ما را کمک کند.»

خانواده‌هایی که در نتیجه این حمله متضرر شده اند نهادهای امنیتی در تأمین امنیت شان به بی‌پروایی متهم می‌سازند.

داد رحمان، باشنده ولسوالی بگرام، گفت: «با این کار می خواهند بالای مردم محل فشار میاورند که ساحاتی که نزدیک به میدان پایگاه بگرام است، این ها یک بهانه برای شان پیدا شد که مردم را از آن ساحات بیرون کنند.»

آنان می‌گویند که تاکنون هیچ نهاد دولتی به داد شان نرسیده اند.

مقام‌های محلی پروان می‌گویند که آنان بررسی های شان را درین باره آغاز کرده اند.

وحیده شهکار، سخنگوی والی پروان، گفت: «در قسمت بررسی این موضوع، برای نیروهای کشفی و امنیتی ما فرصت دادیم که این موضوع را بررسی کنند.»

شماری از مهاجمان انتحاری روز چهار شنبه هفته گذشته با منفجر ساختتن موتر پر از مواد منفجره بر بخشی از تاسیسات پایگاه نظامی بگرام خودشان را داخل این ساختمان کردند و برای شش ساعت با نیروهای دولتی جنگیندند.

درین حمله انتحاری دو غیر جان باختند و بیش از هشتاد تن دیگر به شمول پنج سرباز خارجی زخم برداشته اند.

هم‌رسانی کنید