تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

حملۀ هوایی در لوگر تلفات غیرنظامیان را در پی داشته‌است

شماری از باشنده‌گان و اعضای شورای ولایتی لوگر، ادعا دارند که در حملۀ هوایی نیروهای خارجی بر روستای بابوس شهر پل علم، مرکز این ولایت، یک غیرنظامی جان باخت و پنج تن دیگر زخم برداشته‌اند.

آنان، می‌‎گویند که زنان و کودکان نیز در میان آسیب دیده‌گان این رویداد استند.

حکومت تاکنون در این باره چیزی نگفته‌است، اما حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین خواهان توقف حمله‌هایی شده‌است که در آن‌ها غیرنظامیان آسیب می‌بینند.

باشنده‌گان روستای بابوس می‌گویند که آسیب دیده‌گان این رویداد، اعضای یک خانواده استند.

منگل، از نزدیکان جان‌باخته‌گان این رویداد گفت: «آن‌ها مردم بی‌گناه را کشتند. آن‌ها از طیاره فیر کردند. آن‌ها مردم را از خانه‌های شان کشیدند و کشتند. هرکس که مشکوک است باید به دادگاه کشانیده شود نه این‌که این‌گونه مردم را بکشند.»

نوروز، از دیگر نزدیکان این جان‌باخته‌گان افزود: «او [یکی از جان‌باخته‌گان] یک دهقان بود و راننده‌گی می‌کرد. تمام کسانی که کشته شدند، مردم بیگناه بودند.»

پیش از این نیز گزارش‌هایی از تلفات غیرنظامیان در حمله‌های نیروهای امنیتی نشر شدند. اخیرأ در زرمت پکتیا یازده تن در عملیات نیروهای امنیتی جان باختند که واکنش‌هایی زیادی را به همراه داشت.

رییس‌جمهور غنی گفت کسانی که در این رویداد مقصر استند، کیفری خواهند شد.

افغانستان

حملۀ هوایی در لوگر تلفات غیرنظامیان را در پی داشته‌است

باشنده‌گان روستای بابوس می‌گویند که آسیب دیده‌گان این رویداد اعضای یک خانواده استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان و اعضای شورای ولایتی لوگر، ادعا دارند که در حملۀ هوایی نیروهای خارجی بر روستای بابوس شهر پل علم، مرکز این ولایت، یک غیرنظامی جان باخت و پنج تن دیگر زخم برداشته‌اند.

آنان، می‌‎گویند که زنان و کودکان نیز در میان آسیب دیده‌گان این رویداد استند.

حکومت تاکنون در این باره چیزی نگفته‌است، اما حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین خواهان توقف حمله‌هایی شده‌است که در آن‌ها غیرنظامیان آسیب می‌بینند.

باشنده‌گان روستای بابوس می‌گویند که آسیب دیده‌گان این رویداد، اعضای یک خانواده استند.

منگل، از نزدیکان جان‌باخته‌گان این رویداد گفت: «آن‌ها مردم بی‌گناه را کشتند. آن‌ها از طیاره فیر کردند. آن‌ها مردم را از خانه‌های شان کشیدند و کشتند. هرکس که مشکوک است باید به دادگاه کشانیده شود نه این‌که این‌گونه مردم را بکشند.»

نوروز، از دیگر نزدیکان این جان‌باخته‌گان افزود: «او [یکی از جان‌باخته‌گان] یک دهقان بود و راننده‌گی می‌کرد. تمام کسانی که کشته شدند، مردم بیگناه بودند.»

پیش از این نیز گزارش‌هایی از تلفات غیرنظامیان در حمله‌های نیروهای امنیتی نشر شدند. اخیرأ در زرمت پکتیا یازده تن در عملیات نیروهای امنیتی جان باختند که واکنش‌هایی زیادی را به همراه داشت.

رییس‌جمهور غنی گفت کسانی که در این رویداد مقصر استند، کیفری خواهند شد.

هم‌رسانی کنید