Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در ده ماۀ گذشته بیش از ۱۶۰۰ نفر در هرات اقدام به خودکشی کرده‌اند

ریاست صحت عامۀ ولایت هرات، می‌گوید که از آغاز امسال هجری خورشیدی تاکنون، بیش از ۱۶۰۰ رویداد اقدام به خودکشی در این ریاست ثبت شده‌اند.

به گفتۀ مسؤولان ریاست عامه هرات، بیش از ۳۰۰ تن از افرادی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، مردان استند که در حدود پنجا مورد این خودکشی‌ها منجر به مرگ شده‌است.

در همین حال، مسؤولان شفاخانۀ حوزوی ولایت هرات می‌گوید که خودسوزی، استفاده از مواد سمی با مزاج بلند و حلق‌آویزکردن از شیوه‌هایی بوده‌اند که افراد اقدام به خودکشی کرده‌اند.

محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانۀ حوزوی هرات در این باره گفت: «رویدادهای خودکشی و یا هم اقدام به خودکشی در هرات رو به افزایش است و بیشتر قربانی این رویداد جوانانی میان پانزده تا بیست و پنج سال هستند که به علت‌های گوناگونی دست به این کار می‌زنند.»

مسؤولان این شفاخانه، می‌افزایند که رقم اقدام به خودکشی در هرات نسبت به سال گذشته ده درصد افزایش یافته است. به گفتۀ این مسؤولان، خشونت‌های خانواده‌گی، ازدواج اجباری، نداشتن سواد کافی و فقر از علت‌های عمدۀ اقدام به خودکشی نزد افراد استند.

در همین حال، ریاست امور زنان می‌گوید از شروع سال تاکنون بیش از ۶۰۰ مورد خشونت در برابر زنان در این اداره ثبت شده‌است. به گفتۀ سمیه طاهری، مدیر حقوق ریاست امور زنان هرات، زنانی‌که مورد خشونت قرار می‌گیرند برای رهایی از این خشونت‌ها مرگ را ترجیج داده و اقدام به خودکشی می‌کند: «خودکشی‌ها و خودسوزی‌ها در هرات زیاد است که بیشتر آنان ثبت نشده‌است، اما آمارهای ریاست صحت عامه هرات نشان می‌دهد که خودسوزی‌ها و خودکشی‌ها در هرات افزایش یافته است و نگرانی ما را افزایش داده است.»

مسؤولان صحت عامه هرات، می‌گویند که ۶۰ درصد از واقعات خودکشی در ولسوالی‌های هرات رخ می‌دهند.

در ده ماۀ گذشته بیش از ۱۶۰۰ نفر در هرات اقدام به خودکشی کرده‌اند

مسؤولان صحت عامه هرات، می‌گویند که ۶۰ درصد از واقعات خودکشی در ولسوالی‌های هرات رخ می‌دهند.

تصویر بندانگشتی

ریاست صحت عامۀ ولایت هرات، می‌گوید که از آغاز امسال هجری خورشیدی تاکنون، بیش از ۱۶۰۰ رویداد اقدام به خودکشی در این ریاست ثبت شده‌اند.

به گفتۀ مسؤولان ریاست عامه هرات، بیش از ۳۰۰ تن از افرادی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، مردان استند که در حدود پنجا مورد این خودکشی‌ها منجر به مرگ شده‌است.

در همین حال، مسؤولان شفاخانۀ حوزوی ولایت هرات می‌گوید که خودسوزی، استفاده از مواد سمی با مزاج بلند و حلق‌آویزکردن از شیوه‌هایی بوده‌اند که افراد اقدام به خودکشی کرده‌اند.

محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانۀ حوزوی هرات در این باره گفت: «رویدادهای خودکشی و یا هم اقدام به خودکشی در هرات رو به افزایش است و بیشتر قربانی این رویداد جوانانی میان پانزده تا بیست و پنج سال هستند که به علت‌های گوناگونی دست به این کار می‌زنند.»

مسؤولان این شفاخانه، می‌افزایند که رقم اقدام به خودکشی در هرات نسبت به سال گذشته ده درصد افزایش یافته است. به گفتۀ این مسؤولان، خشونت‌های خانواده‌گی، ازدواج اجباری، نداشتن سواد کافی و فقر از علت‌های عمدۀ اقدام به خودکشی نزد افراد استند.

در همین حال، ریاست امور زنان می‌گوید از شروع سال تاکنون بیش از ۶۰۰ مورد خشونت در برابر زنان در این اداره ثبت شده‌است. به گفتۀ سمیه طاهری، مدیر حقوق ریاست امور زنان هرات، زنانی‌که مورد خشونت قرار می‌گیرند برای رهایی از این خشونت‌ها مرگ را ترجیج داده و اقدام به خودکشی می‌کند: «خودکشی‌ها و خودسوزی‌ها در هرات زیاد است که بیشتر آنان ثبت نشده‌است، اما آمارهای ریاست صحت عامه هرات نشان می‌دهد که خودسوزی‌ها و خودکشی‌ها در هرات افزایش یافته است و نگرانی ما را افزایش داده است.»

مسؤولان صحت عامه هرات، می‌گویند که ۶۰ درصد از واقعات خودکشی در ولسوالی‌های هرات رخ می‌دهند.

هم‌رسانی کنید