Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

زوج مالیزیایی که با دوچرخه به افغانستان آمده‌اند

يک زوج مسلمانِ مالیزیایی با دوچرخه از مالیزیا تا افغانستان آمده‌اند و می‌خواهد برای ادای حج به عربستان سعودی برود.

این زن و شوهر؛ که با دو همراه دیگرشان اکنون در کابل استند، می‌گویند که از حیرتان وارد افغانستان شده‌اند و از بخش‌های تاریخی بلخ نیز دیدار کردند.

آنان می‌افزایند که این سفر را نزدیک به ۱۰ ماه پیش با هدف به تصویرکشیدن میراث‌های فرهنگی اسلام آغاز کردند.

آنان بیش‌از ۱۰ هزار کیلومتر را با دوچرخه و بس و قطار پیموده‌اند.

اکنون به کشوری رسیده‌اند که مردم آن روزانه از سوی هراس‌افگنان تهدید می‌شوند و حتا شبانه مسجدها در پایتخت آن به علت‌های امنیتی بسته استند.

نور عادله، شهروند مالیزیا، می‌گوید: «به‌حیث یک مسلمان مالیزیایی، ما زنان می‌توانیم به مسجد برویم، به هر جایی دیگری می‌توانیم برویم. ما در سفرمان دیدیم که در برخی‌از کشورها، شروط برای زنان بسیار دُشوار است. وقتی جایی می‌روند، باید نگهبان داشته باشند، باید کسی همراهی شان کند.»

احمد، نورعادله و دو همراه دیگرشان منتظر دریافت ویزه‌های ایران استند. آنان می‌خواهند با دوچرخه از هرات وارد ایران شوند و سپس به مکه بروند.

آنان از مالیزیا به کشورهایی مانند: تایلند، میانمار، نیپال، هند، پاکستان، چین، قرغیزستان، قزاقستان، ازبیکستان و افغانستان سفر کردند.

زوج مالیزیایی که با دوچرخه به افغانستان آمده‌اند

«به‌حیث یک مسلمان مالیزیایی، ما زنان می‌توانیم به مسجد برویم، به هر جایی دیگری می‌توانیم برویم. ما در سفرمان دیدیم که در برخی‌از کشورها، شروط برای زنان بسیار دُشوار است.»

Thumbnail

يک زوج مسلمانِ مالیزیایی با دوچرخه از مالیزیا تا افغانستان آمده‌اند و می‌خواهد برای ادای حج به عربستان سعودی برود.

این زن و شوهر؛ که با دو همراه دیگرشان اکنون در کابل استند، می‌گویند که از حیرتان وارد افغانستان شده‌اند و از بخش‌های تاریخی بلخ نیز دیدار کردند.

آنان می‌افزایند که این سفر را نزدیک به ۱۰ ماه پیش با هدف به تصویرکشیدن میراث‌های فرهنگی اسلام آغاز کردند.

آنان بیش‌از ۱۰ هزار کیلومتر را با دوچرخه و بس و قطار پیموده‌اند.

اکنون به کشوری رسیده‌اند که مردم آن روزانه از سوی هراس‌افگنان تهدید می‌شوند و حتا شبانه مسجدها در پایتخت آن به علت‌های امنیتی بسته استند.

نور عادله، شهروند مالیزیا، می‌گوید: «به‌حیث یک مسلمان مالیزیایی، ما زنان می‌توانیم به مسجد برویم، به هر جایی دیگری می‌توانیم برویم. ما در سفرمان دیدیم که در برخی‌از کشورها، شروط برای زنان بسیار دُشوار است. وقتی جایی می‌روند، باید نگهبان داشته باشند، باید کسی همراهی شان کند.»

احمد، نورعادله و دو همراه دیگرشان منتظر دریافت ویزه‌های ایران استند. آنان می‌خواهند با دوچرخه از هرات وارد ایران شوند و سپس به مکه بروند.

آنان از مالیزیا به کشورهایی مانند: تایلند، میانمار، نیپال، هند، پاکستان، چین، قرغیزستان، قزاقستان، ازبیکستان و افغانستان سفر کردند.

هم‌رسانی کنید