Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روند انتقال زائران حج با انجام نخستین پرواز به مدینه آغاز شد

روند انتقال زائران افغان به عربستان سعودی، روز شنبه (۲۳سرطان) آغاز شد و در نخستین پرواز، ۳۴۵ زائر به عربستان رفتند.

فیض محمد عثمانی، وزیر حج و اوقاف می‌گوید که قرار است ۳۵هزار زائر افغان امسال به حج بروند که از این میان، در حدود۵۰۰ تن آنان از خانواده‌های شهدا هستند که با هزینۀ حکومت در مراسم حج شرکت خواهند کرد.

آقای عثمانی، می‌افزاید که زائران حج امسال با کمک یک شرکت خصوصی هوانوردی در بیش از ۸۸ پرواز به شهرهای مدینه و مکۀ عربستان سعودی، تا ۲۵ روز انتقال خواهند یافت.

در همین حال، نماینده‌گان مردم در مجلس، از وزارت حج واوقاف می‌خواهند که برای مدیریت درست برنامۀ حج امسال، باید تمام خدمات معیاری شوند و این وزارت از کار شرکت‌های خصوصی نظارت جدی کند.

بربنیاد اطلاعات وزارت حج و اوقاف، روند انتقال زائران حج، در حال حاضر از میدان‌های هوایی حامد کرزی و هرات آغاز شده‌اند و به زودی این روند از میدان‌های هوایی کندهار و بلخ نیز آغاز خواهند شد.

سال گذشته، بیش از ۲۴ هزارنفر از افغانستان برای ادای فریضۀ حج به عربستان رفته بودند.

روند انتقال زائران حج با انجام نخستین پرواز به مدینه آغاز شد

یک شرکت خصوصی هوانوردی در بیش از ۸۸ پرواز به شهرهای مدینه و مکه عربستان سعودی، تا ۲۵ روز زائران افغان را انتقال خواهد داد.

تصویر بندانگشتی

روند انتقال زائران افغان به عربستان سعودی، روز شنبه (۲۳سرطان) آغاز شد و در نخستین پرواز، ۳۴۵ زائر به عربستان رفتند.

فیض محمد عثمانی، وزیر حج و اوقاف می‌گوید که قرار است ۳۵هزار زائر افغان امسال به حج بروند که از این میان، در حدود۵۰۰ تن آنان از خانواده‌های شهدا هستند که با هزینۀ حکومت در مراسم حج شرکت خواهند کرد.

آقای عثمانی، می‌افزاید که زائران حج امسال با کمک یک شرکت خصوصی هوانوردی در بیش از ۸۸ پرواز به شهرهای مدینه و مکۀ عربستان سعودی، تا ۲۵ روز انتقال خواهند یافت.

در همین حال، نماینده‌گان مردم در مجلس، از وزارت حج واوقاف می‌خواهند که برای مدیریت درست برنامۀ حج امسال، باید تمام خدمات معیاری شوند و این وزارت از کار شرکت‌های خصوصی نظارت جدی کند.

بربنیاد اطلاعات وزارت حج و اوقاف، روند انتقال زائران حج، در حال حاضر از میدان‌های هوایی حامد کرزی و هرات آغاز شده‌اند و به زودی این روند از میدان‌های هوایی کندهار و بلخ نیز آغاز خواهند شد.

سال گذشته، بیش از ۲۴ هزارنفر از افغانستان برای ادای فریضۀ حج به عربستان رفته بودند.

هم‌رسانی کنید