تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه ایران سفیر افغانستان در تهران را احضار کرد

وزارت خارجۀ ایران می‌گوید که صبح امروز عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در تهران را در پیوند به "اقدامات اهانت‌آمیز و تعرض به سفارت جمهوری اسلامی ایران و سایر نماینده‌گی‌های» این کشور در افغانستان، احضار کرده‌است.

در خبرنامه‌یی که از سوی وزارت خارجۀ ایران نشر شده‌ آمده‌است که این اهانت و تعرض از سوی «عده‌یی معدود از جریانات خاص سیاسی» صورت گرفته‌است.

در خبرنامه هم‌چنان آمده‌است: «مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه مراتب نگرانی از تاثیر اقدامات غلط این گروه قلیل بر روابط همسایگی دو کشور را ابراز کرد.»

اخیرأ شماری از شهروندان افغانستان – در کابل، هرات و چند ولایت دیگر – در پیوند به جان باختن شماری از مهاجران افغان در ایران در رویداد آتش‌ گرفتن موتر حامل آنان و نیز به دریا انداختن شماری دیگر از پناه‌جویان از سوی مرزبانان ایران، دست به اعتراض زده بودند.

اما این کار وزارت خارجۀ ایران، با واکنش‌هایی در کابل به‌همراه شده‌است.

احمد سعیدی، دیپلومات پیشین افغانستان در پاکستان در این باره اظهار داشت: «مردم عام افغانستان از حوادث اخیر که بر مهاجران افغان در ایران رخ داده، هنوز داغ دار استند. اما بر خلاف تمام عرف دیپلوماتیک امروز سفیر افغانستان در ایران به وزارت خارجه ایران احضار شده‌است.»

شماری از دیپلومات‌های افغانستان این کار ایران را مخالف عرف دیپلوماتیک می‌دانند و می‌گویند که آنان انتظار داشتن این عمل را وزارت خارجه افغانستان بخاطر جان باختن شهروندان این کشور از سوی مرزبانان ایران انجام می‌داد.

طارق فرهادی، مشاور پیشین ریاست‌جمهوری گفت: «این‌که افغانستان سفیر ایران را احضار نکرده‌است و یا نخواست این کار را بکند، مشکلاتی هست که باید مدیریت شوند، اما این‌که آن‌ها سفیر مارا احضار کرده‌اند، انتهای مسخره‌گی است.»

خان آغا رضایی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز تصریح کرد: «متأسفانه ضعف دستگاۀ دیپلوماسی ما است که نمی‌توانیم سفیر ایران را احضار کنیم و مواردی که در ایران بر شهروندان ما رخ داده بیان کند و یا به حکومت ایران برساند.»

تاکنون بررسی‌ها دربارۀ چگونگی به دریا انداخته‌شدن پناه‌جویان افغان در مرز با ایران و نیز شلیک بر موتر حامل پناه‌جویان افغان در یزد ایران، نهایی نشده‌است.

در این دو رویداد جداگانه در حدود ده پناه‌جوی افغان جان باختند.

وزارت خارجه ایران سفیر افغانستان در تهران را احضار کرد

شماری از دیپلومات‌های افغانستان این کار ایران را مخالف عرف دیپلوماتیک می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجۀ ایران می‌گوید که صبح امروز عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در تهران را در پیوند به "اقدامات اهانت‌آمیز و تعرض به سفارت جمهوری اسلامی ایران و سایر نماینده‌گی‌های» این کشور در افغانستان، احضار کرده‌است.

در خبرنامه‌یی که از سوی وزارت خارجۀ ایران نشر شده‌ آمده‌است که این اهانت و تعرض از سوی «عده‌یی معدود از جریانات خاص سیاسی» صورت گرفته‌است.

در خبرنامه هم‌چنان آمده‌است: «مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه مراتب نگرانی از تاثیر اقدامات غلط این گروه قلیل بر روابط همسایگی دو کشور را ابراز کرد.»

اخیرأ شماری از شهروندان افغانستان – در کابل، هرات و چند ولایت دیگر – در پیوند به جان باختن شماری از مهاجران افغان در ایران در رویداد آتش‌ گرفتن موتر حامل آنان و نیز به دریا انداختن شماری دیگر از پناه‌جویان از سوی مرزبانان ایران، دست به اعتراض زده بودند.

اما این کار وزارت خارجۀ ایران، با واکنش‌هایی در کابل به‌همراه شده‌است.

احمد سعیدی، دیپلومات پیشین افغانستان در پاکستان در این باره اظهار داشت: «مردم عام افغانستان از حوادث اخیر که بر مهاجران افغان در ایران رخ داده، هنوز داغ دار استند. اما بر خلاف تمام عرف دیپلوماتیک امروز سفیر افغانستان در ایران به وزارت خارجه ایران احضار شده‌است.»

شماری از دیپلومات‌های افغانستان این کار ایران را مخالف عرف دیپلوماتیک می‌دانند و می‌گویند که آنان انتظار داشتن این عمل را وزارت خارجه افغانستان بخاطر جان باختن شهروندان این کشور از سوی مرزبانان ایران انجام می‌داد.

طارق فرهادی، مشاور پیشین ریاست‌جمهوری گفت: «این‌که افغانستان سفیر ایران را احضار نکرده‌است و یا نخواست این کار را بکند، مشکلاتی هست که باید مدیریت شوند، اما این‌که آن‌ها سفیر مارا احضار کرده‌اند، انتهای مسخره‌گی است.»

خان آغا رضایی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز تصریح کرد: «متأسفانه ضعف دستگاۀ دیپلوماسی ما است که نمی‌توانیم سفیر ایران را احضار کنیم و مواردی که در ایران بر شهروندان ما رخ داده بیان کند و یا به حکومت ایران برساند.»

تاکنون بررسی‌ها دربارۀ چگونگی به دریا انداخته‌شدن پناه‌جویان افغان در مرز با ایران و نیز شلیک بر موتر حامل پناه‌جویان افغان در یزد ایران، نهایی نشده‌است.

در این دو رویداد جداگانه در حدود ده پناه‌جوی افغان جان باختند.

هم‌رسانی کنید