تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفیر افغانستان در واشنگتن: برقراری آتش‌بس گام نخست برای صلح است

رویا رحمانی، سفیر افغانستان در واشنگتن می‌گوید که برقراری آتش‌بس و آمدن ثبات در افغانستان، نخستین گام‌ها برای آغاز یک روند صلح پایدار در افغانستان استند.

بانو رحمانی که روز جمعه (۲۲سنبله) در انستیتیوت صلح ایالات متحده سخن می‌زد، افزود که نمی‌شود در اوضاع کنونی، در مساله صلح، اعتماد سازی کرد.

او تأکید کرد که افغانستان تنها با تهدید طالبان روبه‌رو نیست؛ بل تولید و قاچاق مواد مخدر که سرانجام به کشورهای دیگر مانند امریکا راه می‌یابند نیز یک چالش بزرگ است.

با این همه، بانو رحمانی تصریح کرد که حکومت افغانستان گام‌های مهمی را برای صلح در افغانستان برداشته است: «با وجودیکه پیشرفت همیشه آسان نیست... اما ما گام‌های اساسی را برای فراهم‌سازی زمینه برای صلح برداشته‌ایم.»

این گفته‌های سفیر افغانستان در واشنگتن در حالی مطرح می‌شوند که دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا هفتۀ پیش گفت‌وگوها با طالبان را متوقف کرد.

رویا رحمانی اما افزوده‌است صلح و ثبات در افغانستان در پی توافقی که همه‌شمول نباشد، تأمین شدنی نیستند: «مردم افغان به‌خوبی می‌دانند که نه امنیت و نه صلح در نتیجۀ توافق با یک گروه آمدنی استند. و ما از پشتیبانی ایالات متحده در مبارزه با هراس‌افگنی و گروه‌هایی که نه تنها برای افغانستان که برای تمام جهان تهدید خلق می‌کنند، سپاسگزاری می‌کنیم.»

در پی توقف گفت‌وگوها میان امریکا و طالبان، دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا اعلام کرد که طالبان در افغانستان به‌گونۀ بی‌پیشنه آماج قرار گرفته‌اند.

رییس‌جمهور غنی نیز دیروز اعلام کرد که در یک هفتۀ اخیر، یک‌هزار طالب در نبردها کشته شدند و دوهزار تن دیگر آنان زخمی شده‌اند.

از سویی هم، شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در نشست روز جمعۀ انستیتیوت صلح ایالات متحده گفت که اگر بسیاری از شهروندان افغانستان به مذاکرات ایالات متحده و طالبان بی اعتماد باشند، نمی‌توان یک نتیجه صلح‌آمیز را از آن بدست آورد.

سفیر افغانستان در واشنگتن: برقراری آتش‌بس گام نخست برای صلح است

بانو رحمانی تصریح کرد که حکومت افغانستان گام‌های مهمی را برای صلح در افغانستان برداشته است.

تصویر بندانگشتی

رویا رحمانی، سفیر افغانستان در واشنگتن می‌گوید که برقراری آتش‌بس و آمدن ثبات در افغانستان، نخستین گام‌ها برای آغاز یک روند صلح پایدار در افغانستان استند.

بانو رحمانی که روز جمعه (۲۲سنبله) در انستیتیوت صلح ایالات متحده سخن می‌زد، افزود که نمی‌شود در اوضاع کنونی، در مساله صلح، اعتماد سازی کرد.

او تأکید کرد که افغانستان تنها با تهدید طالبان روبه‌رو نیست؛ بل تولید و قاچاق مواد مخدر که سرانجام به کشورهای دیگر مانند امریکا راه می‌یابند نیز یک چالش بزرگ است.

با این همه، بانو رحمانی تصریح کرد که حکومت افغانستان گام‌های مهمی را برای صلح در افغانستان برداشته است: «با وجودیکه پیشرفت همیشه آسان نیست... اما ما گام‌های اساسی را برای فراهم‌سازی زمینه برای صلح برداشته‌ایم.»

این گفته‌های سفیر افغانستان در واشنگتن در حالی مطرح می‌شوند که دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا هفتۀ پیش گفت‌وگوها با طالبان را متوقف کرد.

رویا رحمانی اما افزوده‌است صلح و ثبات در افغانستان در پی توافقی که همه‌شمول نباشد، تأمین شدنی نیستند: «مردم افغان به‌خوبی می‌دانند که نه امنیت و نه صلح در نتیجۀ توافق با یک گروه آمدنی استند. و ما از پشتیبانی ایالات متحده در مبارزه با هراس‌افگنی و گروه‌هایی که نه تنها برای افغانستان که برای تمام جهان تهدید خلق می‌کنند، سپاسگزاری می‌کنیم.»

در پی توقف گفت‌وگوها میان امریکا و طالبان، دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا اعلام کرد که طالبان در افغانستان به‌گونۀ بی‌پیشنه آماج قرار گرفته‌اند.

رییس‌جمهور غنی نیز دیروز اعلام کرد که در یک هفتۀ اخیر، یک‌هزار طالب در نبردها کشته شدند و دوهزار تن دیگر آنان زخمی شده‌اند.

از سویی هم، شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در نشست روز جمعۀ انستیتیوت صلح ایالات متحده گفت که اگر بسیاری از شهروندان افغانستان به مذاکرات ایالات متحده و طالبان بی اعتماد باشند، نمی‌توان یک نتیجه صلح‌آمیز را از آن بدست آورد.

هم‌رسانی کنید