Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفیر پیشین پاکستان در امریکا: طالبان به انتخابات باور ندارند

حسین حقانی، سفیر پیشین پاکستان در واشنگتن هشدار می دهد که طالبان به انتخابات باور ندارند و می‌خواهند که پس از خروج نیروهای امریکایی، با زور افغانستان را بگیرند. 

حسین حقانی، در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که به علت افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان، ایالات متحده باید گفت‌وگوها را به این گروه به تعلیق در بیاورد.

این سیاست‌گر پیشین پاکستان، می‌افزاید که اگر طالبان به صلح باور داشتند، آتش‌بس اعلام می‌کردند.

آقای حقانی، گفت‌وگوهای اخیر میان افغانان را در دوحه تمرین روابط عامه برای طالبان می‌داند: «طالبان چی داده‌اند؟ آنان حکومت افغانستان را به رسمیت نشناخته‌اند،‌ آتش‌بس را نپذیرفته‌اند،‌ حمله‌های شان را افزایش داده‌اند. فکر می‌کنم که طالبان تنها به این امید با امریکاییان گفت‌وگو می‌کنند که امریکاییان از این‌جا بیرون خواهند شد و آنان بار دیگر خواهند توانست که افغانستان را به زور بگیرند.»

سفیر پیشین پاکستان در واشنگتن که به علت انتقاد از سیاست‌های پاکستان در این کشور زیر پیگرد است از آن‌چه که احتمال رسیدن به یک توافق‌نامۀ صلح به اداره پاکستان در افغانستان می‌داند هشدار می‌دهد: «اگر ایالات متحده خروجش را اعلام کند و پاکستان امتیازهای بسیاری به دست آورد و امریکا فکر کند که پاکستان به روند صلح کمک کرده‌است، اما صلح واقعی نباشد و بحران در افغانستان ادامه یابد و پاکستان به طالبان کمک کند که بار دیگر افغانستان را بگیرند، پاکستان دو چیز خواهد داشت: در کمک به خروج امریکا، تأیید امریکا را خواهد داشت و به رویایش که اداره کردن افغانستان با کمک نیروهای نیابتی است، دست خواهد یافت.»

اما، ریاست‌جمهوری افغانستان می‌گوید که بازگشت طالبان همچون یک رژیم به افغانستان ممکن نیست.

از سویی هم، عمران‌خان، نخست‌وزیر پاکستان که واشنگتن رفته‌است، تأکید می‌ورزد که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد: «من برای نخستین بار گفتم که جنگ افغانستان هیچ راه حل نظامی ندارد. من بارها گفته‌ام که جنگ مسأله را حل نمی‌سازد. من هرچیز خطاب شده‌ام؛ هراس‌افگن خطاب شده‌ام، طالبان خان خطاب شده‌ام، نمی‌دانم که چه چیز دیگر خطاب شده‌ام اما خدا حق است. اکنون تمام جهان این را می‌گوید که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد. انشاالله به دونالد ترمپ نیز این موضوع را می‌گویم.»

حسین حقانی، اما می‌گوید که صلح واقعی در افغانستان هنگامی به میان خواهد آمد که سازمان استخبارات امریکا - آی اس آی - به مداخله در افغانستان پایان دهد و رهبران افغانستان به قدرت‌های دیگر مانند روسیه، امریکا، هند و ایران رو نیاورند.
 

سفیر پیشین پاکستان در امریکا: طالبان به انتخابات باور ندارند

حسین حقانی، می‌گوید که صلح واقعی در افغانستان هنگامی به میان خواهد آمد که سازمان استخبارات امریکا - آی اس آی - به مداخله در افغانستان پایان دهد.

تصویر بندانگشتی

حسین حقانی، سفیر پیشین پاکستان در واشنگتن هشدار می دهد که طالبان به انتخابات باور ندارند و می‌خواهند که پس از خروج نیروهای امریکایی، با زور افغانستان را بگیرند. 

حسین حقانی، در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که به علت افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان، ایالات متحده باید گفت‌وگوها را به این گروه به تعلیق در بیاورد.

این سیاست‌گر پیشین پاکستان، می‌افزاید که اگر طالبان به صلح باور داشتند، آتش‌بس اعلام می‌کردند.

آقای حقانی، گفت‌وگوهای اخیر میان افغانان را در دوحه تمرین روابط عامه برای طالبان می‌داند: «طالبان چی داده‌اند؟ آنان حکومت افغانستان را به رسمیت نشناخته‌اند،‌ آتش‌بس را نپذیرفته‌اند،‌ حمله‌های شان را افزایش داده‌اند. فکر می‌کنم که طالبان تنها به این امید با امریکاییان گفت‌وگو می‌کنند که امریکاییان از این‌جا بیرون خواهند شد و آنان بار دیگر خواهند توانست که افغانستان را به زور بگیرند.»

سفیر پیشین پاکستان در واشنگتن که به علت انتقاد از سیاست‌های پاکستان در این کشور زیر پیگرد است از آن‌چه که احتمال رسیدن به یک توافق‌نامۀ صلح به اداره پاکستان در افغانستان می‌داند هشدار می‌دهد: «اگر ایالات متحده خروجش را اعلام کند و پاکستان امتیازهای بسیاری به دست آورد و امریکا فکر کند که پاکستان به روند صلح کمک کرده‌است، اما صلح واقعی نباشد و بحران در افغانستان ادامه یابد و پاکستان به طالبان کمک کند که بار دیگر افغانستان را بگیرند، پاکستان دو چیز خواهد داشت: در کمک به خروج امریکا، تأیید امریکا را خواهد داشت و به رویایش که اداره کردن افغانستان با کمک نیروهای نیابتی است، دست خواهد یافت.»

اما، ریاست‌جمهوری افغانستان می‌گوید که بازگشت طالبان همچون یک رژیم به افغانستان ممکن نیست.

از سویی هم، عمران‌خان، نخست‌وزیر پاکستان که واشنگتن رفته‌است، تأکید می‌ورزد که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد: «من برای نخستین بار گفتم که جنگ افغانستان هیچ راه حل نظامی ندارد. من بارها گفته‌ام که جنگ مسأله را حل نمی‌سازد. من هرچیز خطاب شده‌ام؛ هراس‌افگن خطاب شده‌ام، طالبان خان خطاب شده‌ام، نمی‌دانم که چه چیز دیگر خطاب شده‌ام اما خدا حق است. اکنون تمام جهان این را می‌گوید که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد. انشاالله به دونالد ترمپ نیز این موضوع را می‌گویم.»

حسین حقانی، اما می‌گوید که صلح واقعی در افغانستان هنگامی به میان خواهد آمد که سازمان استخبارات امریکا - آی اس آی - به مداخله در افغانستان پایان دهد و رهبران افغانستان به قدرت‌های دیگر مانند روسیه، امریکا، هند و ایران رو نیاورند.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره