تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شرکت فن‌آوری درملوگ اطلاعات تمامی آرا را فرستاده‌است

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که شرکت فن‌آوری «درملوگ» اطلاعات تمامی آرا را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده‌است.

بربنیاد گزارش شرکت درملوگ، اطلاعات دربارۀ شمار آرای پاک و ناپاک و نیز آرایی‌که از سوی رأی‌دهنده‌گان زیر سن قانونی استعمال شده‌اند، به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده‌است.

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات اما می‌گویند که در این گزارش درملوگ، مشخص نشده‌‌است که این آرا مربوط کدام محل در کدام و لایت بوده‌است.

ذبیح الله سادات، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز(جمعه، ۱۰عقرب) به طلوع‌نیوز گفت که این اطلاعات نیاز به بررسی دارد: «به چه اندازه [آرا] تکرار است و به چه اندازه از فهرست رأی‌دهنده‌گان بیرون شده‌اند؛ این‌ها را انشاالله تا پایان امروز و یاهم تا فردا با شما شریک می‌کنیم.»

پیش از این، شرکت فن‌آوری درملوگ گفته‌است که گزارش دربارۀ پاک‌سازی آرا را در سه روز روشن خواهد کرد؛ اما اکنون از این وعده یک هفته سپری می‌شود.

شماری از ناظران دسته‌های انتخاباتی، از کندکاری‌ها در کمیسیون مستقل انتخابات، انتقاد می‌کنند و می‌گویند که از رسیدن اطلاعات کامل این روند آگاهی ندارند.

عبدالقادر هودخیل، ناظر دستۀ انتخاباتی اشرف غنی گفت: «یک هفته.... می‌گذرد و گزارش کامل به کمیسیون داده نشده‌است.»

یونس نواندیش، ناظر دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله نیز بیان داشت: «این کمپنی [درملوگ] ظرفیت تطبیق اینطور یک پروژۀ بزرک را نداشته‌است که این قرارداد را گرفته‌است و امیدوار استیم که گپ‌های دیگری غیر از این نبوده باشد.»

در اوضاعی که اعلام نتایج نُخستین انتخابات از روز بیست و هفتم ماه میزان به روز بیست و سوم ماه عقرب به تأخیر افتاده‌است، شهروندان کشور از آن‌چه که مدیریت ضعیف کمیسیون انتخابات می‌گویند انتقاد می‌کنند.

عبدالواحد واحدی، باشندۀ کابل بیان داشت: «هرقدر که این روند به تأخیر بیافتد، به همان اندازه جنایت، دزدی و سرقت [زیاد می‌شود] و قفل‌ها شکستانده می‌شود. نمی‌دانم شما [کمیسیون انتخابات] در کجا خواب استید.»

عبدالرووف پدرام، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «به نفع یک گروه یا به نفع کاندید خاصی تصمیم نگیرند و آرای پاک مردم افغانستان را دست کم نگیرند.»

روز گذشته، کمیسیون مستقل انتخابات گفت که شرکت درملوگ تنها در پیوند با عکس‌های تکراری و عکس‌های رأی‌دهنده‌گان خرد سال - در ۴۷هزار و ۵۰۰ رأی - گزارشی را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده‌است.

شرکت فن‌آوری درملوگ اطلاعات تمامی آرا را فرستاده‌است

پیش از این، شرکت فن‌آوری درملوگ گفته‌است که گزارش دربارۀ پاک‌سازی آرا را در سه روز روشن خواهد کرد؛ اما اکنون از این وعده یک هفته سپری می‌شود.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که شرکت فن‌آوری «درملوگ» اطلاعات تمامی آرا را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده‌است.

بربنیاد گزارش شرکت درملوگ، اطلاعات دربارۀ شمار آرای پاک و ناپاک و نیز آرایی‌که از سوی رأی‌دهنده‌گان زیر سن قانونی استعمال شده‌اند، به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده‌است.

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات اما می‌گویند که در این گزارش درملوگ، مشخص نشده‌‌است که این آرا مربوط کدام محل در کدام و لایت بوده‌است.

ذبیح الله سادات، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز(جمعه، ۱۰عقرب) به طلوع‌نیوز گفت که این اطلاعات نیاز به بررسی دارد: «به چه اندازه [آرا] تکرار است و به چه اندازه از فهرست رأی‌دهنده‌گان بیرون شده‌اند؛ این‌ها را انشاالله تا پایان امروز و یاهم تا فردا با شما شریک می‌کنیم.»

پیش از این، شرکت فن‌آوری درملوگ گفته‌است که گزارش دربارۀ پاک‌سازی آرا را در سه روز روشن خواهد کرد؛ اما اکنون از این وعده یک هفته سپری می‌شود.

شماری از ناظران دسته‌های انتخاباتی، از کندکاری‌ها در کمیسیون مستقل انتخابات، انتقاد می‌کنند و می‌گویند که از رسیدن اطلاعات کامل این روند آگاهی ندارند.

عبدالقادر هودخیل، ناظر دستۀ انتخاباتی اشرف غنی گفت: «یک هفته.... می‌گذرد و گزارش کامل به کمیسیون داده نشده‌است.»

یونس نواندیش، ناظر دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله نیز بیان داشت: «این کمپنی [درملوگ] ظرفیت تطبیق اینطور یک پروژۀ بزرک را نداشته‌است که این قرارداد را گرفته‌است و امیدوار استیم که گپ‌های دیگری غیر از این نبوده باشد.»

در اوضاعی که اعلام نتایج نُخستین انتخابات از روز بیست و هفتم ماه میزان به روز بیست و سوم ماه عقرب به تأخیر افتاده‌است، شهروندان کشور از آن‌چه که مدیریت ضعیف کمیسیون انتخابات می‌گویند انتقاد می‌کنند.

عبدالواحد واحدی، باشندۀ کابل بیان داشت: «هرقدر که این روند به تأخیر بیافتد، به همان اندازه جنایت، دزدی و سرقت [زیاد می‌شود] و قفل‌ها شکستانده می‌شود. نمی‌دانم شما [کمیسیون انتخابات] در کجا خواب استید.»

عبدالرووف پدرام، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «به نفع یک گروه یا به نفع کاندید خاصی تصمیم نگیرند و آرای پاک مردم افغانستان را دست کم نگیرند.»

روز گذشته، کمیسیون مستقل انتخابات گفت که شرکت درملوگ تنها در پیوند با عکس‌های تکراری و عکس‌های رأی‌دهنده‌گان خرد سال - در ۴۷هزار و ۵۰۰ رأی - گزارشی را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده‌است.

هم‌رسانی کنید