تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

شهرزاد اکبر به حیث رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گماشته شد

رییس‌جمهور اشرف غنی شهرزاد اکبر را به حیث رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گماشته است.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس‌جمهور می‌گوید که رییس و هشت تن از اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تازه‌گی از سوی رییس‌جمهور معرفی شده‌اند.

به گفته آقای صدیقی، سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به حیث نماینده خاص رییس‌جمهور و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین المللی گماشته شده است.

بانو سمر از بیش از یک ونیم دهه به این سو همچون رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار کرده است.

افغانستان

شهرزاد اکبر به حیث رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گماشته شد

سیما سمر به حیث نماینده ویژه رییس جمهور و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین المللی گماشته شده است.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور اشرف غنی شهرزاد اکبر را به حیث رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گماشته است.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس‌جمهور می‌گوید که رییس و هشت تن از اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تازه‌گی از سوی رییس‌جمهور معرفی شده‌اند.

به گفته آقای صدیقی، سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به حیث نماینده خاص رییس‌جمهور و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین المللی گماشته شده است.

بانو سمر از بیش از یک ونیم دهه به این سو همچون رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار کرده است.

هم‌رسانی کنید