تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

حکومت صد زندانی دیگر طالبان را امروز آزاد می‎‌کند

دفتر مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی می‌گوید که قرار است صد زندانی دیگر طالبان امروز (پنج‌شنبه، ۲۱حمل) از بند حکومت آزاد شوند. 

حکومت، صد زندانی طالبان را روز گذشته از بند آزاد کرد. 

جاوید فیصل، سخن‌گوی دفتر مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور در تویترش نوشته‌است که این زندانیان بربنیاد فرمان رییس‌جمهور غنی و با در نظرداشت وضعیت بهداشتی، سن و مدت باقی‌ماندۀ مجازات‌ این زندانیان، از زندان آزاد خواهند شد.

دفتر مشاور شورای امنیت ملی، گفته‌الست که این زندانیان از سوی ریاست عمومی امنیت ملی و لوی سارنوالی بایومتریک شده‌اند و سوگند یاد کرده‌اند که هرگز به میدان جنگ بر نمی‌گردند.

حکومت افغانستان، می‌گوید که رهبری گروه طالبان در قطر نیز تعهد داده‌اند که زندانیان آزاد شدۀ طالبان دوباره به جنگ بر نمی‌گردند.

افغانستان

حکومت صد زندانی دیگر طالبان را امروز آزاد می‎‌کند

حکومت افغانستان می‌گوید که رهبری طالبان در دوحه تعهد داده‌اند که زندانیان آزادشدۀ طالبان به جنگ بر نمی‌گردند.

Thumbnail

دفتر مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی می‌گوید که قرار است صد زندانی دیگر طالبان امروز (پنج‌شنبه، ۲۱حمل) از بند حکومت آزاد شوند. 

حکومت، صد زندانی طالبان را روز گذشته از بند آزاد کرد. 

جاوید فیصل، سخن‌گوی دفتر مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور در تویترش نوشته‌است که این زندانیان بربنیاد فرمان رییس‌جمهور غنی و با در نظرداشت وضعیت بهداشتی، سن و مدت باقی‌ماندۀ مجازات‌ این زندانیان، از زندان آزاد خواهند شد.

دفتر مشاور شورای امنیت ملی، گفته‌الست که این زندانیان از سوی ریاست عمومی امنیت ملی و لوی سارنوالی بایومتریک شده‌اند و سوگند یاد کرده‌اند که هرگز به میدان جنگ بر نمی‌گردند.

حکومت افغانستان، می‌گوید که رهبری گروه طالبان در قطر نیز تعهد داده‌اند که زندانیان آزاد شدۀ طالبان دوباره به جنگ بر نمی‌گردند.

هم‌رسانی کنید