Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عالمان دین: جنگ افغانستان ناجایز است و دلیل شرعی ندارد

پس از هفده سال جنگ در افغانستان که طالبان ریشۀ آن را به دین پیوند داده اند، سر انجام روز دوشنبه (۱۴جوزا) عالمان دین افغانستان از بخش بخشی کشور در نشستی در تالار لویه جرگه گرد آمدند و موضع اسلام را در بارۀ این جنگ در فتوایی، همه‌گانی ساختند.

در بخشی از فتوای این عالمان، دین آمده است که جنگ افغانستان بربنیاد آموزه های اسلام ناجایز و ناروا است و هیچ دلیل شرعی ندارد.

خدا بخش محسنی، یکی از این عالمان دین گفت: «ما عالمان افغانستان این جنگ را ناروا و خلاف شریعت می دانیم و آن جز ریختن خون مسلمانان چیزی دیگری نیست، بنابر این بر توقف هر چی سریعتر جنگ فتوا می دهیم.»

عنایت الله بلیغ، عالم دین دیگر نیز افزود: «ما از هر دو طرف جنگ می خواهیم که آتش بس و بس را اعلان بکنند.»

در بخشی دیگر فتوای این عالمان نیز دین آمده است که انتحار و انفجار در اسلام هیچ اساس شرعی ندارد و چنین حمله‌ها به صورت قطعی حرام استند.

غفران الله مراد، عالم دین اظهار داشت: «در جنگ کنونی مردم ملکی و بی گناه قربانیان است که از سوی وسایل چون انتحار، انفجار و انفجار های بزرگ و دیگر موارد غیر قانونی که از لحاظ اسلامی هیچ جایگاهی ندارند قربانی می شوند.»

جلوگیری از واردات، تولید و به کارگیری از دخانیات و مشروبات الکلی، مبارزه با فساد اداری و تبعیض و تفرقه افگنی از موارد دیگر فتوای عالمان دین استند.

این در حالی است که به تازه‌گی اندونیزیا نیز از نشست عالمان دین در بارۀ جنگ افغانستان میزبانی کرد، اما در آن نشست عالمان دین فتوایی صادر نکردند.

پیش از این عالمان دین افغانستان در برابر حمله‌های انتحاری و رویدادهای ضد امنیت که از سوی طالبان به راه انداخته می‌شدند موضع گیری‌های نرم تری می داشتند، اما این نخستین بار است که در این باره این عالمان دین چنین فتوایی را صادر کردند. 

عالمان دین: جنگ افغانستان ناجایز است و دلیل شرعی ندارد

در بخشی از فتوای این عالمان، دین آمده است که جنگ افغانستان بربنیاد آموزه های اسلام ناجایز و ناروا است و هیچ دلیل شرعی ندارد.

Thumbnail

پس از هفده سال جنگ در افغانستان که طالبان ریشۀ آن را به دین پیوند داده اند، سر انجام روز دوشنبه (۱۴جوزا) عالمان دین افغانستان از بخش بخشی کشور در نشستی در تالار لویه جرگه گرد آمدند و موضع اسلام را در بارۀ این جنگ در فتوایی، همه‌گانی ساختند.

در بخشی از فتوای این عالمان، دین آمده است که جنگ افغانستان بربنیاد آموزه های اسلام ناجایز و ناروا است و هیچ دلیل شرعی ندارد.

خدا بخش محسنی، یکی از این عالمان دین گفت: «ما عالمان افغانستان این جنگ را ناروا و خلاف شریعت می دانیم و آن جز ریختن خون مسلمانان چیزی دیگری نیست، بنابر این بر توقف هر چی سریعتر جنگ فتوا می دهیم.»

عنایت الله بلیغ، عالم دین دیگر نیز افزود: «ما از هر دو طرف جنگ می خواهیم که آتش بس و بس را اعلان بکنند.»

در بخشی دیگر فتوای این عالمان نیز دین آمده است که انتحار و انفجار در اسلام هیچ اساس شرعی ندارد و چنین حمله‌ها به صورت قطعی حرام استند.

غفران الله مراد، عالم دین اظهار داشت: «در جنگ کنونی مردم ملکی و بی گناه قربانیان است که از سوی وسایل چون انتحار، انفجار و انفجار های بزرگ و دیگر موارد غیر قانونی که از لحاظ اسلامی هیچ جایگاهی ندارند قربانی می شوند.»

جلوگیری از واردات، تولید و به کارگیری از دخانیات و مشروبات الکلی، مبارزه با فساد اداری و تبعیض و تفرقه افگنی از موارد دیگر فتوای عالمان دین استند.

این در حالی است که به تازه‌گی اندونیزیا نیز از نشست عالمان دین در بارۀ جنگ افغانستان میزبانی کرد، اما در آن نشست عالمان دین فتوایی صادر نکردند.

پیش از این عالمان دین افغانستان در برابر حمله‌های انتحاری و رویدادهای ضد امنیت که از سوی طالبان به راه انداخته می‌شدند موضع گیری‌های نرم تری می داشتند، اما این نخستین بار است که در این باره این عالمان دین چنین فتوایی را صادر کردند. 

هم‌رسانی کنید