Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

متیس: طرحی برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در دست نیست

جیمز متیس، وزیردفاع ایالات متحده امریکا گفته است که درحال حاضر طرحی برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان ندارد.

متیس می‌گوید که هرچند تمرکز تلاش‌هایش برای دریافت یک راه حل به جنگ افغانستان است، اما در حال حاضر طرحی برای بیرون کردن نیروهای امریکایی از این کشور در دست نیست.

به گفته آقای متیس، واشنگتن همچون یکی از اعضای ایتلاف چهل و یک کشور که یک ایتلاف بزرگ تاریخی را ایجاد کرده اند و در افغانستان خدمت میکنند و به تعهدات پایبند خواهد ماند.

وزیردفاع ایالات متحده همچنان می‌گوید که طالبان ارزشی به زنده‌گی مردم قایل نیستند و میدانند که از راه انتخابات پیروز شده نمی‌توانند و از همین رو دست به هراس‌افگنی می‌زنند.

در حال حاضر، نزدیک به ۱۶ هزار سرباز امریکایی در افغانستان مصروف آموزش، کمک و مشوره به نیروهای افغان استند. 

گزارشها میرسانند که درهفته گذشته چهار سرباز امریکایی در افغانستان کشته شدند و از آغاز سال تاکنون ۱۳ سرباز جان باخته اند. 

این درحالی است که از حمله امریکا درسال ۲۰۰۱ به افغانستان تاکنون ۲۴۰۰ سرباز امریکایی جان های شان را از دست داده اند. 

آقای متیس گفته است که او هیچ تردیدی در اهمیت حضور این نیروها در منطقه ندارد.

متیس: طرحی برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در دست نیست

آقای متیس گفته است که او هیچ تردیدی در اهمیت نگه داشتن این نیروها در منطقه ندارد.

Thumbnail

جیمز متیس، وزیردفاع ایالات متحده امریکا گفته است که درحال حاضر طرحی برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان ندارد.

متیس می‌گوید که هرچند تمرکز تلاش‌هایش برای دریافت یک راه حل به جنگ افغانستان است، اما در حال حاضر طرحی برای بیرون کردن نیروهای امریکایی از این کشور در دست نیست.

به گفته آقای متیس، واشنگتن همچون یکی از اعضای ایتلاف چهل و یک کشور که یک ایتلاف بزرگ تاریخی را ایجاد کرده اند و در افغانستان خدمت میکنند و به تعهدات پایبند خواهد ماند.

وزیردفاع ایالات متحده همچنان می‌گوید که طالبان ارزشی به زنده‌گی مردم قایل نیستند و میدانند که از راه انتخابات پیروز شده نمی‌توانند و از همین رو دست به هراس‌افگنی می‌زنند.

در حال حاضر، نزدیک به ۱۶ هزار سرباز امریکایی در افغانستان مصروف آموزش، کمک و مشوره به نیروهای افغان استند. 

گزارشها میرسانند که درهفته گذشته چهار سرباز امریکایی در افغانستان کشته شدند و از آغاز سال تاکنون ۱۳ سرباز جان باخته اند. 

این درحالی است که از حمله امریکا درسال ۲۰۰۱ به افغانستان تاکنون ۲۴۰۰ سرباز امریکایی جان های شان را از دست داده اند. 

آقای متیس گفته است که او هیچ تردیدی در اهمیت حضور این نیروها در منطقه ندارد.

هم‌رسانی کنید