Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسؤول نظامی داعش در جوزجان با افرادش به نیروهای امنیتی تسلیم شدند

مقام‌های محلی جوزجان روز چهارشنبه )۱۰ اسد) می‌گویند نزدیک به دوصد تن از جنگجویان داعش در ولسوالی درزآب این ولایت به نیروهای دولتی پیوسته‌اند.
 
محمدرضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان می‌گوید حبیب‌الرحمان، مسؤول عمومی نظامی داعش در شمال‌کشور و مفتی نعمت‌الله معاون او با ۱۵۰ جنگجوی داعش شب گذشته با جنگ‌افزارهای‌شان به نیروهای دولتی تسلیم شده‌اند.
 
او افزود که بیشتر از ده تن از جنگجویان این گروه که شهروندان خارجی استند نیز مشمول تسلیم شده‌گان‌اند.
 
او می افزاید که تاکنون هویت شهروندان خارجی شناسایی نشده‌است، اما بیشتر آنان شهروندان ازبیکستان و تاجکستان استند.
 
به گفتۀ غفوری، تا هنوز این افراد از مرکز ولسوالی درزآّب به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان، انتقال داده نشده‌اند.
 
مقام‌ها می‌گویند که این افراد پس از آن به دولت تسلیم شده‌اند که دو روز است جنگ سنگین میان نیروهای طالب و داعش در ولسوالی درزآب، ادامه دارد.
 
حبیب‌الرحمان، باشنده اصلی ولسوالی درزآب ولایت جوزجان است که یک‌سال پیش، پس از کشته شدن قاری حکمت‌الله مسؤول عمومی نظامی داعش، جانشین او برگزیده شد.
 
مفتی نعمت‌الله که اکنون معاون مسؤول عمومی نظامی داعش در شمال‌کشور است نیز باشندۀ اصلی ولسوالی درزآب است.
 
او یک دوره از فرماندهان طالبان بود که با دوصد تن از نیروهای زیر فرمانش به جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری تسلیم شد، اما پس از چند مدت، به گروه داعش پیوست.
 
جنرال فقیرمحمد جوزجانی، فرمانده پولیس جوزجان می‌گوید که پیوستن مسؤول عمومی نظامی داعش در شمال با گروهی از جنگجویان داعش نشاندهندۀ شکست این گروه در ولسوالی درزآب است.
 
او گفت که به زودی این افراد از ولسوالی درزآب توسط چرخ‌بالها به شبرغان آورده می‌شوند.
 
ولسوالی درزآب از ولسوالی‌های آسیب‌پذیر ولایت جوزجان است که از سه سال به اینسو گواه درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و جنگجویان مخالف دولت به شمول طالبان و داعش استند.

مسؤول نظامی داعش در جوزجان با افرادش به نیروهای امنیتی تسلیم شدند

مقام‌های محلی ولایت جوزجان می‌گویند که روند تسلیم شدن جنگجویان داعش ادامه دارد و شاید شماری آنان به بیشتر از دوصد تن برسند.

Thumbnail

مقام‌های محلی جوزجان روز چهارشنبه )۱۰ اسد) می‌گویند نزدیک به دوصد تن از جنگجویان داعش در ولسوالی درزآب این ولایت به نیروهای دولتی پیوسته‌اند.
 
محمدرضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان می‌گوید حبیب‌الرحمان، مسؤول عمومی نظامی داعش در شمال‌کشور و مفتی نعمت‌الله معاون او با ۱۵۰ جنگجوی داعش شب گذشته با جنگ‌افزارهای‌شان به نیروهای دولتی تسلیم شده‌اند.
 
او افزود که بیشتر از ده تن از جنگجویان این گروه که شهروندان خارجی استند نیز مشمول تسلیم شده‌گان‌اند.
 
او می افزاید که تاکنون هویت شهروندان خارجی شناسایی نشده‌است، اما بیشتر آنان شهروندان ازبیکستان و تاجکستان استند.
 
به گفتۀ غفوری، تا هنوز این افراد از مرکز ولسوالی درزآّب به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان، انتقال داده نشده‌اند.
 
مقام‌ها می‌گویند که این افراد پس از آن به دولت تسلیم شده‌اند که دو روز است جنگ سنگین میان نیروهای طالب و داعش در ولسوالی درزآب، ادامه دارد.
 
حبیب‌الرحمان، باشنده اصلی ولسوالی درزآب ولایت جوزجان است که یک‌سال پیش، پس از کشته شدن قاری حکمت‌الله مسؤول عمومی نظامی داعش، جانشین او برگزیده شد.
 
مفتی نعمت‌الله که اکنون معاون مسؤول عمومی نظامی داعش در شمال‌کشور است نیز باشندۀ اصلی ولسوالی درزآب است.
 
او یک دوره از فرماندهان طالبان بود که با دوصد تن از نیروهای زیر فرمانش به جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری تسلیم شد، اما پس از چند مدت، به گروه داعش پیوست.
 
جنرال فقیرمحمد جوزجانی، فرمانده پولیس جوزجان می‌گوید که پیوستن مسؤول عمومی نظامی داعش در شمال با گروهی از جنگجویان داعش نشاندهندۀ شکست این گروه در ولسوالی درزآب است.
 
او گفت که به زودی این افراد از ولسوالی درزآب توسط چرخ‌بالها به شبرغان آورده می‌شوند.
 
ولسوالی درزآب از ولسوالی‌های آسیب‌پذیر ولایت جوزجان است که از سه سال به اینسو گواه درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و جنگجویان مخالف دولت به شمول طالبان و داعش استند.

هم‌رسانی کنید