تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

مقام‌های ایران وچین دربارۀ افغانستان گفتگو کردند

دنگ شیجون، نمایندۀ ویژۀ وزارت خارجه چین در امور افغانستان با سیدعباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران در تهران روز دوشنبه (۲۳ ثور) دیدار و دربارۀ اوضاع افغانستان بحث و گفتگو کردند.

رسانه‌های ایرانی گزارش کرده اند که آقای عراقچی دراین دیدار، بر نقش کشورهای منطقه برای کمک به دولت افغانستان جهت دستیابی به توافق صلح پایدار در این کشور، تأکید کرد.

بربنیاد این گزارش‌ها، دوطرف با توجه به اهمیت صلح و ثبات در افغانستان، مشترکأ بر لزوم حمایت از روند صلح با محوریت، مالکیت و هدایت دولت افغانستان، تأکید کردند.

افغانستان

مقام‌های ایران وچین دربارۀ افغانستان گفتگو کردند

مقام‌های ایران و چین در این دیدار، همچنین با توجه به منافع و نگرانی‌های مشترک دو کشور دربارۀ افغانستان، بر همکاری های مشترک تأکید کردند.

Thumbnail

دنگ شیجون، نمایندۀ ویژۀ وزارت خارجه چین در امور افغانستان با سیدعباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران در تهران روز دوشنبه (۲۳ ثور) دیدار و دربارۀ اوضاع افغانستان بحث و گفتگو کردند.

رسانه‌های ایرانی گزارش کرده اند که آقای عراقچی دراین دیدار، بر نقش کشورهای منطقه برای کمک به دولت افغانستان جهت دستیابی به توافق صلح پایدار در این کشور، تأکید کرد.

بربنیاد این گزارش‌ها، دوطرف با توجه به اهمیت صلح و ثبات در افغانستان، مشترکأ بر لزوم حمایت از روند صلح با محوریت، مالکیت و هدایت دولت افغانستان، تأکید کردند.

هم‌رسانی کنید