تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نماینده‌گان: اگر ناامنی‌ها مدیریت نشوند حکومت سقوط خواهد کرد

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که اگر اوضاع بحرانی کشور درست رهبری نشود، حکومت سقوط خواهد کرد.

این نماینده‌‎گان، در نشست روز دوشنبۀ مجلس، ناامنی‌ها را در کشور بسیار نگران کننده توصیف کردند و از حکومت خواستند که برای مهار حمله‌های هراس افگنان باید به گونۀ جدی اقدام کند.

داوود کلکانی، گفت: «ملک داخل بحران است و اگر این مسایل جلوگیری نشود، ملک می‌رود به سوی سقوط.»

حمیده اکبری، نیز افزود: «امنیت در سراسر افغانستان آنقدر خراب است که مردم از ترس رو به فرار گذاشته اند.»

در این میان، بیشتر شدن نفوذ هراس افگنان در شماری از ولسوالی‌های ولایت‌ها و نیز بسته بودن دوامدار راه‌های شماری از ولسوالی‌ها، از انتقادهای دیگر نماینده‌گان در نشست روز دوشنبه بودند.

عبدالستار درزابی، بیان داشت: «ولسوالی‌های درزاب قوش تپه، از سال ۱۳۸۹ به این سو به هر عنوان و دلیلی که است به قرارگاه و ساحه آموزش هراس افگنی تعیین گردیده است.»

صاحب خان، نیز اظهار داشت: «چهارده سال می‎شود که راه ولایت لوگر بند است؛ نه حکومت گذشته و نه حکومت کنونی این مشکل را حل کرد.»

این نگرانی‌ها سبب شده‌اند که به روز سه شنبه مجلس سنا و نیز به روز چهارشنبه مجلس نماینده‌گان، مسؤولان نهادهای امنیتی را برای پاسخ‌گوی در بارۀ چگونگی اوضاع امنیتی کشور فرا بخوانند.

این در حالی است که وزارت دفاع ملی می‌گوید که در حال حاضر در نُه ولایت کشور جنگ به گونۀ رودررو میان نیروهای امنیتی و هراس افگنان، جریان دارد.

نماینده‌گان: اگر ناامنی‌ها مدیریت نشوند حکومت سقوط خواهد کرد

شماری از نماینده‌گان مردم جوزجان در مجلس، می‌گویند که دو ولسوالی این ولایت به مرکزهای آموزش هراس افگنان مبدل شده‌اند.

Thumbnail

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که اگر اوضاع بحرانی کشور درست رهبری نشود، حکومت سقوط خواهد کرد.

این نماینده‌‎گان، در نشست روز دوشنبۀ مجلس، ناامنی‌ها را در کشور بسیار نگران کننده توصیف کردند و از حکومت خواستند که برای مهار حمله‌های هراس افگنان باید به گونۀ جدی اقدام کند.

داوود کلکانی، گفت: «ملک داخل بحران است و اگر این مسایل جلوگیری نشود، ملک می‌رود به سوی سقوط.»

حمیده اکبری، نیز افزود: «امنیت در سراسر افغانستان آنقدر خراب است که مردم از ترس رو به فرار گذاشته اند.»

در این میان، بیشتر شدن نفوذ هراس افگنان در شماری از ولسوالی‌های ولایت‌ها و نیز بسته بودن دوامدار راه‌های شماری از ولسوالی‌ها، از انتقادهای دیگر نماینده‌گان در نشست روز دوشنبه بودند.

عبدالستار درزابی، بیان داشت: «ولسوالی‌های درزاب قوش تپه، از سال ۱۳۸۹ به این سو به هر عنوان و دلیلی که است به قرارگاه و ساحه آموزش هراس افگنی تعیین گردیده است.»

صاحب خان، نیز اظهار داشت: «چهارده سال می‎شود که راه ولایت لوگر بند است؛ نه حکومت گذشته و نه حکومت کنونی این مشکل را حل کرد.»

این نگرانی‌ها سبب شده‌اند که به روز سه شنبه مجلس سنا و نیز به روز چهارشنبه مجلس نماینده‌گان، مسؤولان نهادهای امنیتی را برای پاسخ‌گوی در بارۀ چگونگی اوضاع امنیتی کشور فرا بخوانند.

این در حالی است که وزارت دفاع ملی می‌گوید که در حال حاضر در نُه ولایت کشور جنگ به گونۀ رودررو میان نیروهای امنیتی و هراس افگنان، جریان دارد.

هم‌رسانی کنید