Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی مجلس از «بدتر شدن» اوضاع در ولایت‌های شمال و شمال‌شرق

شماری از اعضای مجلس نمایند‌ه‌گان در نشست این مجلس روز چهارشنبه گفتند که از بدتر شدن اوضاع امنیتی در شمال و شمال شرق کشور سخت نگران استند. 

این نماینده گان تأکید کردند که ادامۀ ناامنی‌ها باشنده‌گان ولایت‌های شمال و شمال شرق کشور از جمله کندز را با مرگ تدریجی روبه‌رو ساخته‌است.

فاطمه عزیز، نمایندۀ مردم کندز در مجلس نماینده‌گان، گفت: « تماس‌هایی‌که مردم با ما داشتند گفتند که پیام شان را به رییس جمهور برسانیم. آنان گفتند ما را ببرد در یک جای پطرول بزنید و در بدهید تا از این حالت نجات پیدا کنیم. به این سویه مردم از زنده‌گی خود خسته شده‌اند.»

میرداد نجرابی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان، گفت: «مشکل دیگری که وجود دارد توانایی‌ها و مدیریت نیروهای امنیتی است که با درنظرداشت مشکلاتی که در جامعه وجود دارند تقرری‌ها و عزل و نصبی که صورت می‌گیرد یک چالش دیگر فرا راه نیروهای امنیتی قرار دارد.»

اما در کنار چالش‌های امنیتی، چگونه‌گی پیکار حکومت با فساد اداری نیز با واکنش‌هایی در مجلس روبه‌رو شدند.

نذیراحمدزی، معاون دوم مجلس نماینده‌گان، گفت: «از رییس جمهور تقاضای ما این است که اقدامات کند نه شکایت؛ شکایت‌ها را شب و روز ما به رییس جمهور می‌گوییم و او باید راه حل پیدا کند.»

قیوم سجادی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «اگر همۀ ما راست می‌گوییم که با فساد مبارزه می‌کنیم، از حکومت مشخص بخواهید که طرح مشخص و پلان مبارزه با فساد خود را به پارلمان ارسال بکند.»

نگرانی مجلس از «بدتر شدن» اوضاع در ولایت‌های شمال و شمال‌شرق

شماری اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که وضعیت امنیتی در شمال و شمال شرق کشور مردم را با مرگ تدریجی روبه‌رو ساخته است و حکومت باید در رفع این مشکل هرچه زودتر اقدام کند.

Thumbnail

شماری از اعضای مجلس نمایند‌ه‌گان در نشست این مجلس روز چهارشنبه گفتند که از بدتر شدن اوضاع امنیتی در شمال و شمال شرق کشور سخت نگران استند. 

این نماینده گان تأکید کردند که ادامۀ ناامنی‌ها باشنده‌گان ولایت‌های شمال و شمال شرق کشور از جمله کندز را با مرگ تدریجی روبه‌رو ساخته‌است.

فاطمه عزیز، نمایندۀ مردم کندز در مجلس نماینده‌گان، گفت: « تماس‌هایی‌که مردم با ما داشتند گفتند که پیام شان را به رییس جمهور برسانیم. آنان گفتند ما را ببرد در یک جای پطرول بزنید و در بدهید تا از این حالت نجات پیدا کنیم. به این سویه مردم از زنده‌گی خود خسته شده‌اند.»

میرداد نجرابی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان، گفت: «مشکل دیگری که وجود دارد توانایی‌ها و مدیریت نیروهای امنیتی است که با درنظرداشت مشکلاتی که در جامعه وجود دارند تقرری‌ها و عزل و نصبی که صورت می‌گیرد یک چالش دیگر فرا راه نیروهای امنیتی قرار دارد.»

اما در کنار چالش‌های امنیتی، چگونه‌گی پیکار حکومت با فساد اداری نیز با واکنش‌هایی در مجلس روبه‌رو شدند.

نذیراحمدزی، معاون دوم مجلس نماینده‌گان، گفت: «از رییس جمهور تقاضای ما این است که اقدامات کند نه شکایت؛ شکایت‌ها را شب و روز ما به رییس جمهور می‌گوییم و او باید راه حل پیدا کند.»

قیوم سجادی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «اگر همۀ ما راست می‌گوییم که با فساد مبارزه می‌کنیم، از حکومت مشخص بخواهید که طرح مشخص و پلان مبارزه با فساد خود را به پارلمان ارسال بکند.»

هم‌رسانی کنید