Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هزاران پناهجوی غیرقانونی افغان از ترکیه بازگردانیده شدند

حکومت ترکیه بیش‌از ۶ هزار و ۸۰۰ تن از مهاجران غیرقانونی افغان در هفته‌های اخیر، از این کشور اخراج کرده‌است.

خبرگزاری اناتولیه ترکیه، گزارش کرده که ۶ هزار و ۸۴۶ پناهجوی غیرقانونی افغان در هفته‌های اخیر، از ترکیه به کابل بازگردانیده شده‌اند.

بر بنیاد آمار وزارت داخله ترکیه، این افغان‌ها در نُه پرواز «چارتری» هواپیماها و نیز شماری‌از پروازهای دیگر، به کابل فرستاده شده‌اند.

در خبرنامه‌یی وزارت داخله این کشور، آمده‌است: «پس‌از اتمام روندهای اخراج مهاجران غیرقانونی از ولایت‌های دیگرمان، اخراج‌ها در روزهای آینده شتابان ادامه خواهند یافت.»

نخستین گروه مهاجران افغان که شامل بیش‌از ۲۰۰ تن می‌شد، به روز هشتم ماه اپریل سال روان میلادی، در یک پرواز چارتری، شهر ارزروم ترکیه را به مقصد کابل ترک کردند که گزارش‌ها هم‌زمان می‌رسانند که به‌صورت کُل، مجموعأ ۳۰۰۰ تن تنها از ارزروم اخراج می‌شوند.

برخی از آمارهای حکومت ترکیه نشان می‌دهند که تنها در سه‌ماه نخست سال روان میلادی، بیش‌از ۲۰ هزار پناهجوی افغان به‌گونه غیرقانونی به این کشور، به‌ویژه از راه ایران وارد شده‌اند.

این درحالی‌ست که بن علی یِلدِریم، نخست‌وزیر ترکیه در جریان سفرش به کابل به تاریخ هشتم اپریل، گفت که وزارت داخله این کشور یک برنامه موثر برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی افغان روی‌دست دارد. 

هزاران پناهجوی غیرقانونی افغان از ترکیه بازگردانیده شدند

مقام‌های ترکیه تاکنون بیش‌از ۶ هزار تن از پناهجویان غیرقانونی افغان را از این کشور، اخراج کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

حکومت ترکیه بیش‌از ۶ هزار و ۸۰۰ تن از مهاجران غیرقانونی افغان در هفته‌های اخیر، از این کشور اخراج کرده‌است.

خبرگزاری اناتولیه ترکیه، گزارش کرده که ۶ هزار و ۸۴۶ پناهجوی غیرقانونی افغان در هفته‌های اخیر، از ترکیه به کابل بازگردانیده شده‌اند.

بر بنیاد آمار وزارت داخله ترکیه، این افغان‌ها در نُه پرواز «چارتری» هواپیماها و نیز شماری‌از پروازهای دیگر، به کابل فرستاده شده‌اند.

در خبرنامه‌یی وزارت داخله این کشور، آمده‌است: «پس‌از اتمام روندهای اخراج مهاجران غیرقانونی از ولایت‌های دیگرمان، اخراج‌ها در روزهای آینده شتابان ادامه خواهند یافت.»

نخستین گروه مهاجران افغان که شامل بیش‌از ۲۰۰ تن می‌شد، به روز هشتم ماه اپریل سال روان میلادی، در یک پرواز چارتری، شهر ارزروم ترکیه را به مقصد کابل ترک کردند که گزارش‌ها هم‌زمان می‌رسانند که به‌صورت کُل، مجموعأ ۳۰۰۰ تن تنها از ارزروم اخراج می‌شوند.

برخی از آمارهای حکومت ترکیه نشان می‌دهند که تنها در سه‌ماه نخست سال روان میلادی، بیش‌از ۲۰ هزار پناهجوی افغان به‌گونه غیرقانونی به این کشور، به‌ویژه از راه ایران وارد شده‌اند.

این درحالی‌ست که بن علی یِلدِریم، نخست‌وزیر ترکیه در جریان سفرش به کابل به تاریخ هشتم اپریل، گفت که وزارت داخله این کشور یک برنامه موثر برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی افغان روی‌دست دارد. 

هم‌رسانی کنید