Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش‌ها به رهایی مشروط سه عضو شبکه حقانی

رهایی سه عضو برجسته شبکه حقانی انس حقانی، حافظ رشید و مالی‌خان از سوی رییس جمهورغنی با واکنش‌های گونه‌گون در کشور روبه‌رو شده است.

برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که رهایی این زندانیان که اعضای بلند پایۀ شبکه حقانی استند، هیچ تاثیری بر روند صلح نمی‌گذارد و این اعضای شبکۀ حقانی تنها مهره‌های بازی جنگ افغانستان هستند.

درهمین حال شماری دیگری از شهروندان کشور شبکه حقانی را عامل خونین ترین حملات انتحاری در کشور می‌دانند و می‌گویند که رهایی این اعضای برجسته شبکه حقانی باید به کاهش خشونت‌ها و در نهایت به پایان جنگ در کشور با نجامد.

اما شماری از شهروندان این سه تن را اعضای برجسته شبکه حقانی که به گفته آنان مسوول خونین ترین حمله‌‎های مرگبار و پیچیده درکشور اند.

بسم‌الله، باشندۀ کابل، گفت: «هر سه این‌ها برای ما و شما معلوم است که انتحار و انفجار از طرف همین مردم می‌شود هر کس که این‌ها را رها می‌کند او هم در جمله همین خاینین می‌آید.»

حسن، باشندۀ کابل، گفت: «اگر طالبان صلح می‌کنند ما حاضر هستیم که این آدم‌ها رها شوند.»

هرچند رییس جمهور رهایی دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان را از بند طالبان و آغاز گفت‌وگوهای صلح میان حکومت و طالبان را از علت‌های رهایی این اعضای کلیدی شبکۀ حقانی خوانده است، اما برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان این سه عضو گروۀ طالبان را تنها مهرۀ بازی جنگ افغانستان می‌دانند.

رمضان بشر دوست، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید:" حقانی و نمیدانم آخندزاده و ملا منصور این رهبر قبلی شان و رهبران افغانستان این‌ها مهره‌های استند که می‌تواند به عنوان یک بازی کودکانه از آن استفاده کنند."

علی اکبر جمشیدی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید:" اقدام به آزادی انس حقانی که می‌شود فقط یک نکته واضح و روشن می‌شود که در این کشور نه حکومت افغانستان بلکه کشور دیگری و کسان دیگری تصمیم گیرنده هستند."

همزمان با یک نظر سنجی طلوع‌نیوز که تنها ساعاتی پس از همگانی شدن تصمیم رییس جمهور در صفحه اجتماعی فیس‌بوک راه اندازی شد نشان می‌دهد که از میان بیش از ۱۷هزار کاربر این شبکه بیش از ۸۰ درصد مخالف رهایی این اعضای شبکۀ حقانی استند.

عبدالله، باشنده کابل، گفت: «اول صلح بیاید، بیایند با دولت افغانستان بنشینند و همکار شوند باز دست خودشان است آنها آزاد می‌شوند.»

حکومت تنها در سه سال گذشته در شش حمله مرگباری که صدها کشته و زخمی بر جا گذاشته است شبکه حقانی گروۀ طالبان را مسوول دانسته است.

حملاتی که از سوی شبکۀ حقانی گروۀ طالبان راه اندازی شده اند:

۱. حملۀ موتر بم برگرین ولیج در کابل، درماۀ سنبله ۱۳۹۸، ۱۶ کشته و ۱۱۹ زخمی.

۲. حملۀ برقول اردوی شاهین درماۀ ثور ۱۳۹۶ درحدود ۳۰۰ کشته و زخمی.

۳. حملۀ چهارراۀ زنبق در ماۀ جوزای ۱۳۹۶ درحدود ۴۰۰ کشته و زخمی.

۴. حملۀ موتر بم درشاه شهید کابل در ماۀ اسد ۱۳۹۶ درحدود ۲۵۰ کشته و زخمی.

۵. انفجار موتر بم در نزدیک ساختمان پیشین وزارت امور داخله در ماۀ دلو ۱۳۹۶، درحدود ۱۰۰ کشته و ۲۳۵ زخمی.

۶. حمله بر ریاست رجال برجسته درماۀ دلو ۱۳۹۵، ۶۴ کشته و ۳۴۷ زخمی.

اما رییس جمهورغنی اطمینان داده است که رهایی این زندانیان به ادامه خشونت و جنگ در افغانستان نمی‌افزاید.

واکنش‌ها به رهایی مشروط سه عضو شبکه حقانی

رهایی دو استاد دانشگاه امریکایی از بند طالبان و آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان از علت‌های رهایی این اعضای شبکۀ حقانی گفته شده اند.

Thumbnail

رهایی سه عضو برجسته شبکه حقانی انس حقانی، حافظ رشید و مالی‌خان از سوی رییس جمهورغنی با واکنش‌های گونه‌گون در کشور روبه‌رو شده است.

برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که رهایی این زندانیان که اعضای بلند پایۀ شبکه حقانی استند، هیچ تاثیری بر روند صلح نمی‌گذارد و این اعضای شبکۀ حقانی تنها مهره‌های بازی جنگ افغانستان هستند.

درهمین حال شماری دیگری از شهروندان کشور شبکه حقانی را عامل خونین ترین حملات انتحاری در کشور می‌دانند و می‌گویند که رهایی این اعضای برجسته شبکه حقانی باید به کاهش خشونت‌ها و در نهایت به پایان جنگ در کشور با نجامد.

اما شماری از شهروندان این سه تن را اعضای برجسته شبکه حقانی که به گفته آنان مسوول خونین ترین حمله‌‎های مرگبار و پیچیده درکشور اند.

بسم‌الله، باشندۀ کابل، گفت: «هر سه این‌ها برای ما و شما معلوم است که انتحار و انفجار از طرف همین مردم می‌شود هر کس که این‌ها را رها می‌کند او هم در جمله همین خاینین می‌آید.»

حسن، باشندۀ کابل، گفت: «اگر طالبان صلح می‌کنند ما حاضر هستیم که این آدم‌ها رها شوند.»

هرچند رییس جمهور رهایی دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان را از بند طالبان و آغاز گفت‌وگوهای صلح میان حکومت و طالبان را از علت‌های رهایی این اعضای کلیدی شبکۀ حقانی خوانده است، اما برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان این سه عضو گروۀ طالبان را تنها مهرۀ بازی جنگ افغانستان می‌دانند.

رمضان بشر دوست، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید:" حقانی و نمیدانم آخندزاده و ملا منصور این رهبر قبلی شان و رهبران افغانستان این‌ها مهره‌های استند که می‌تواند به عنوان یک بازی کودکانه از آن استفاده کنند."

علی اکبر جمشیدی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید:" اقدام به آزادی انس حقانی که می‌شود فقط یک نکته واضح و روشن می‌شود که در این کشور نه حکومت افغانستان بلکه کشور دیگری و کسان دیگری تصمیم گیرنده هستند."

همزمان با یک نظر سنجی طلوع‌نیوز که تنها ساعاتی پس از همگانی شدن تصمیم رییس جمهور در صفحه اجتماعی فیس‌بوک راه اندازی شد نشان می‌دهد که از میان بیش از ۱۷هزار کاربر این شبکه بیش از ۸۰ درصد مخالف رهایی این اعضای شبکۀ حقانی استند.

عبدالله، باشنده کابل، گفت: «اول صلح بیاید، بیایند با دولت افغانستان بنشینند و همکار شوند باز دست خودشان است آنها آزاد می‌شوند.»

حکومت تنها در سه سال گذشته در شش حمله مرگباری که صدها کشته و زخمی بر جا گذاشته است شبکه حقانی گروۀ طالبان را مسوول دانسته است.

حملاتی که از سوی شبکۀ حقانی گروۀ طالبان راه اندازی شده اند:

۱. حملۀ موتر بم برگرین ولیج در کابل، درماۀ سنبله ۱۳۹۸، ۱۶ کشته و ۱۱۹ زخمی.

۲. حملۀ برقول اردوی شاهین درماۀ ثور ۱۳۹۶ درحدود ۳۰۰ کشته و زخمی.

۳. حملۀ چهارراۀ زنبق در ماۀ جوزای ۱۳۹۶ درحدود ۴۰۰ کشته و زخمی.

۴. حملۀ موتر بم درشاه شهید کابل در ماۀ اسد ۱۳۹۶ درحدود ۲۵۰ کشته و زخمی.

۵. انفجار موتر بم در نزدیک ساختمان پیشین وزارت امور داخله در ماۀ دلو ۱۳۹۶، درحدود ۱۰۰ کشته و ۲۳۵ زخمی.

۶. حمله بر ریاست رجال برجسته درماۀ دلو ۱۳۹۵، ۶۴ کشته و ۳۴۷ زخمی.

اما رییس جمهورغنی اطمینان داده است که رهایی این زندانیان به ادامه خشونت و جنگ در افغانستان نمی‌افزاید.

هم‌رسانی کنید