تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

واکنش‌ها به کشته شدن چهار عضو یک خانواده در کابل

پیکر سه کودک و مادری که یک‌شنبه شب به گونه مرموزی در منطقه جنگلک حوزه هفتم شهرکابل از سوی افراد ناشناس با تیشه کشته شدند امروز به خاک سپرده شدند.

نزدیکان این جان باخته گان می‌گویند که آنان  با کسی دشمنی نداشتند وهمچنان انگیز این کشتار بی رحمانه تا حال روشن نیستند.

از این خانواده تنها یک تن، که پدر این سه کودک کشته شده، است زنده مانده است، اما او به حدی غمگین است که توان سخن گفتن را نه دارد.

محمد قاسم، مامای  کودکان گفت: « هر کس که همرای این قاتلین مراعت کند و رحم کند اینها هم در این خون شریک است.»

هلال، جلال و دیانا سه کودکی استند که به گفته نزدیکان شان بی رحمانه با تیشه کشته شده اند پس از این   تصویری که ازلبخند های آنان نقش شود دیگر وجود نخواهد داشت.

میلاد، یکی از نزدیکان جان باخته‌گان گفت: « یک حکومت صحیح را بیاورد و گم کند این حکومت گنده را.» 

محمد ندیم، یکی دیگر از نزدیکان جان باخته‌ گان گفت: « تاکی ما از همین جا برویم تا به کی ما این چیز را تحمل کنیم.»

همه از حکومت ناامید استند و می‌گوید که به بازداشت قاتلان این کشتار باور ندارند  زیرا به گفته آنان نهادهای امنیتی به ویژه پولیس درتامین امنیت مردم ناکام بوده اند.

سیف الرحمان حبیبی، یکی از نزدیکان جان باخته‌گان می‌گوید: « از این حکومت فاسد قطعا هیچ شهروند توقع نه دارد، ما مطمین استیم که اگر  قاتلین از این گرفتار شود شاید چند روز بعد اش رها شود، بخاطریکه ما دیدیم.»

وزارت امور داخله در باره این رویداد چیزی نمی‌گوید اما عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشته شدن چهار عضو این خانواده را جنایت می‌ داند و بر پیگرد عاملان این رویداد تاکید می ورزد.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه  گفت: «عاملین این قضیه و دنبال کردن این قضیه که بسیار یک جنایت واضح و آشکار است توجه تان را می خواهیم.»

پیکرهای  جان باخته‌گان را برای به خاک سپاری می برند. 

پدر کودکان کارمند وزارت ترانسپورت است او هنگامی که  شام روز یک شنبه به خانه برگشت با پیکرهای به خون آغشته سه فرزند و همسرش روبه رو شد.

افغانستان

واکنش‌ها به کشته شدن چهار عضو یک خانواده در کابل

رییس اجراییه کشته شدن چهار عضو این خانواده را جنایت می‌ داند و بر پیگرد عاملان این رویداد تاکید می ورزد.

تصویر بندانگشتی

پیکر سه کودک و مادری که یک‌شنبه شب به گونه مرموزی در منطقه جنگلک حوزه هفتم شهرکابل از سوی افراد ناشناس با تیشه کشته شدند امروز به خاک سپرده شدند.

نزدیکان این جان باخته گان می‌گویند که آنان  با کسی دشمنی نداشتند وهمچنان انگیز این کشتار بی رحمانه تا حال روشن نیستند.

از این خانواده تنها یک تن، که پدر این سه کودک کشته شده، است زنده مانده است، اما او به حدی غمگین است که توان سخن گفتن را نه دارد.

محمد قاسم، مامای  کودکان گفت: « هر کس که همرای این قاتلین مراعت کند و رحم کند اینها هم در این خون شریک است.»

هلال، جلال و دیانا سه کودکی استند که به گفته نزدیکان شان بی رحمانه با تیشه کشته شده اند پس از این   تصویری که ازلبخند های آنان نقش شود دیگر وجود نخواهد داشت.

میلاد، یکی از نزدیکان جان باخته‌گان گفت: « یک حکومت صحیح را بیاورد و گم کند این حکومت گنده را.» 

محمد ندیم، یکی دیگر از نزدیکان جان باخته‌ گان گفت: « تاکی ما از همین جا برویم تا به کی ما این چیز را تحمل کنیم.»

همه از حکومت ناامید استند و می‌گوید که به بازداشت قاتلان این کشتار باور ندارند  زیرا به گفته آنان نهادهای امنیتی به ویژه پولیس درتامین امنیت مردم ناکام بوده اند.

سیف الرحمان حبیبی، یکی از نزدیکان جان باخته‌گان می‌گوید: « از این حکومت فاسد قطعا هیچ شهروند توقع نه دارد، ما مطمین استیم که اگر  قاتلین از این گرفتار شود شاید چند روز بعد اش رها شود، بخاطریکه ما دیدیم.»

وزارت امور داخله در باره این رویداد چیزی نمی‌گوید اما عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشته شدن چهار عضو این خانواده را جنایت می‌ داند و بر پیگرد عاملان این رویداد تاکید می ورزد.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه  گفت: «عاملین این قضیه و دنبال کردن این قضیه که بسیار یک جنایت واضح و آشکار است توجه تان را می خواهیم.»

پیکرهای  جان باخته‌گان را برای به خاک سپاری می برند. 

پدر کودکان کارمند وزارت ترانسپورت است او هنگامی که  شام روز یک شنبه به خانه برگشت با پیکرهای به خون آغشته سه فرزند و همسرش روبه رو شد.

هم‌رسانی کنید