تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پاکستان به دلیل نگرانی‌های امنیتی گذرگاه تورخم را بست

گزارش‌ها می‌رسانند که حکومت پاکستان گذرگاه تورخم را به دلیل نگرانی‌های امنیتی بسته است.

رسانه‌های پاکستانی می‌گویند که این تصمیم پس از یک حملۀ مرگبار بر یک زیارت در این کشور گرفته شد.

در یک خبرنامۀ ارتش پاکستان آمده است که این گذرگاه تا زمان نا معلومی بنابر دلایل امنیتی بسته شده است.

گذرگاه تورخم تنها چند ساعت پس ازآن بسته شد که در یک حملۀ انتحاری در زیارت لعل شهباز قلندر در ایالت سند پاکستان نزدیک به ۸۰ تن کشته شدند و بیش از ۲۰۰ تن زخم برداشته اند.

مسوولیت این حمله را گروه داعش پذیرفته است.

پاکستان به دلیل نگرانی‌های امنیتی گذرگاه تورخم را بست

در یک خبرنامۀ ارتش پاکستان آمده است که این گذرگاه تا زمان نا معلومی بنابر دلایل امنیتی بسته شده است.

Thumbnail

گزارش‌ها می‌رسانند که حکومت پاکستان گذرگاه تورخم را به دلیل نگرانی‌های امنیتی بسته است.

رسانه‌های پاکستانی می‌گویند که این تصمیم پس از یک حملۀ مرگبار بر یک زیارت در این کشور گرفته شد.

در یک خبرنامۀ ارتش پاکستان آمده است که این گذرگاه تا زمان نا معلومی بنابر دلایل امنیتی بسته شده است.

گذرگاه تورخم تنها چند ساعت پس ازآن بسته شد که در یک حملۀ انتحاری در زیارت لعل شهباز قلندر در ایالت سند پاکستان نزدیک به ۸۰ تن کشته شدند و بیش از ۲۰۰ تن زخم برداشته اند.

مسوولیت این حمله را گروه داعش پذیرفته است.

هم‌رسانی کنید