Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چهار ماین‌گذار در ولایت پکتیا کشته شدند

مقام‌های محلی ولایت پکتیا، روز شنبه (۲۲ ثور) می‌گویند که چهار ماین‌گذار در این ولایت، در نتیجۀ انفجار ماین خودشان، کشته شدند.
 

این مقام‌ها می‌گویند که این رویداد، جمعه‌شب در ولسوالی احمدآباد این ولایت، هنگامی رخ داد که ماین‌گذاران می‌خواستند ماینی را در کنار جاده جاسازی کنند.
 
مقام‌های ولایت پکتیا، در بارۀ هویت این ماین گذاران معلومات نداده اند.

طالبان نیز در این باره چیزی نگفته اند.

چهار ماین‌گذار در ولایت پکتیا کشته شدند

چهار ماین‌گذار که می‌خواستند ماین کنارجاده را در ولسوالی احمدآباد جاسازی کنند، در انفجار ماین خودشان کشته شدند.

Thumbnail

مقام‌های محلی ولایت پکتیا، روز شنبه (۲۲ ثور) می‌گویند که چهار ماین‌گذار در این ولایت، در نتیجۀ انفجار ماین خودشان، کشته شدند.
 

این مقام‌ها می‌گویند که این رویداد، جمعه‌شب در ولسوالی احمدآباد این ولایت، هنگامی رخ داد که ماین‌گذاران می‌خواستند ماینی را در کنار جاده جاسازی کنند.
 
مقام‌های ولایت پکتیا، در بارۀ هویت این ماین گذاران معلومات نداده اند.

طالبان نیز در این باره چیزی نگفته اند.

هم‌رسانی کنید