تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

کشته شدن ۱۱تن در ولسوالی زرمت پکتیا

شماری از بزرگان قوم و باشنده‌گان ولسوالی زرمت پکتیا امروز (سه شنبه ۲۲اسد) می‌گویند که قطعۀ "صفر یک" ریاست امنیت ملی یک شنبه شب (۲۰اسد) ۱۱ تن از باشنده‌گان این منطقه را از خانه‌های شان بیرون کشیدند وبه گلوله بستند.

کشته شدن ۱۱تن دریک عملیات نیروهای امنییت ملی در روستای گلال کوه ولسوالی زرمت پکتیا خشم باشنده‌گان این ولایت را برانگیخته است.

اکنون شماری ازباشنده‌گان پکتیا برای دادخواهی دراین باره به کابل آمده اند.

گلاب خان باز، بزرگ قوم گفت:« بسیار واضح است که حکومت ملامت است در این مساله، در زرمت از بازسازی خبری نیست اما قتل همیشه است.»

محمدعثمان زرمتی، باشنده زرمت پکتیا گفت:« اکثریت حادثه‌ها تحصیل یافته‌گان ما متعلمین مکتب‌ها محصلان و استادان مکتب‌ها استند که با چنین اعمال روبرو شده اند.»

در حالی که ریاست عمومی امنیت ملی از کشته شدن ۱۱ هراس‌افگن به شمول دو فرمانده طالبان در یک عملیات نیروهای ویژه در ولسوالی زرمت دو روز پیش سخن گفته بود، اما شماری از باشنده‌گان پکتیا این اتهام‌ها را رد می‌کنند.

حیات الله کارمند وزارت معارف در کابل، محمد شفیع آموزگار، انصارالله دانش جوی دانشگاه پکتیا، اخترمحمد دانش جوی دانشگاه کابل که به دیدار خانواده‌های شان به ولسوالی زرمت رفته بودند، محمد آصف مدیر مکتب دولت‌خان در زرمت، انعام دانش آموز یک مدرسه، رحمت‌الله، حکمت‌الله و نصرت‌الله دکانداران که برادران نیز بودند و نیز فدا محمد و نصرالله و فتح‌الله که کشاورزان بودند، ۱۱تنی استند که به گفته باشنده‌گان پکیتا، دراین عملیات کشته شده اند.

اظهار همیم، باشندۀ زرمت پکتیا گفت:« نام‌ها را می‌خوانند از روی یک دستگاه و می‌گویند که شما تذکره‌های تان را نشان بدهید، چنددقیقه تاخیر می‌کنند که آنان را نکشد و وقتی تذکره‌ها را نشان میدهند آنان مطمین می‌شوند و شلیک می‌کنند و در چشم‌های شان میزنند.»

این باشنده‌گان ولسوالی زرمت حکومت به ویژه ریاست امنیت ملی را در برابر کشته شدن این ۱۱تن پاسخ گو می‌دانند.

مریم زرمتی، فعال جامعه مدنی گفت:« از ریاست امنیت ملی تقاضای ما این است که به ما اسناد ارایه کنند و دقیق معلومات بدهند که افرادی را که کشتند، طالب بودند.»

ریاست امنیت ملی روز دو شنبه (۲۱اسد) اعلام کرد که در یک عملیات هدفمند در ولسوالی زرمت پکتیا ۱۱هراس‌افگن را کشته است.

نیروهای وابسته به امنیت ملی درحوزه جنوب شرق بارها به نقش داشتن درقتل غیرنظامیان متهم شده اند.

درماۀ دسمبر سال گذشته میلادی نیویارک تایمز گزارش مفصلی ازچه گونه‌گی واحدهای نظامی زیرنام نیروهای کمپاین که وابسته ریاست امنیت ملی استند و ازسوی "سی آی ای" آموزش دیده اند و از این این سازمان کمک دریافت می‌کنند، پخش کرد.

هرچند این نیروها به شیوه‌های ظالمانه وخشن نظامی متهم استند وبه گفتۀ نیویارک تایمز سبب ایجاد ترس درمیان مردم وآسیب رساندن به ماموریت امریکا درافغانستان شده اند، اما نشریه فارین پالیسی به تازه‌گی گزارش داده ست که "سی آی ای" می‌خواهد حتا پس از یک توافق احتمالی صلح میان امریکا وطالبان، فعالیت‌های نظامی‌اش را درافغانستان نگهدارد.

افغانستان

کشته شدن ۱۱تن در ولسوالی زرمت پکتیا

شماری از باشنده‌گان پکتیا در واکنش به این رویداد برای دادخواهی به کابل آمده اند.

Thumbnail

شماری از بزرگان قوم و باشنده‌گان ولسوالی زرمت پکتیا امروز (سه شنبه ۲۲اسد) می‌گویند که قطعۀ "صفر یک" ریاست امنیت ملی یک شنبه شب (۲۰اسد) ۱۱ تن از باشنده‌گان این منطقه را از خانه‌های شان بیرون کشیدند وبه گلوله بستند.

کشته شدن ۱۱تن دریک عملیات نیروهای امنییت ملی در روستای گلال کوه ولسوالی زرمت پکتیا خشم باشنده‌گان این ولایت را برانگیخته است.

اکنون شماری ازباشنده‌گان پکتیا برای دادخواهی دراین باره به کابل آمده اند.

گلاب خان باز، بزرگ قوم گفت:« بسیار واضح است که حکومت ملامت است در این مساله، در زرمت از بازسازی خبری نیست اما قتل همیشه است.»

محمدعثمان زرمتی، باشنده زرمت پکتیا گفت:« اکثریت حادثه‌ها تحصیل یافته‌گان ما متعلمین مکتب‌ها محصلان و استادان مکتب‌ها استند که با چنین اعمال روبرو شده اند.»

در حالی که ریاست عمومی امنیت ملی از کشته شدن ۱۱ هراس‌افگن به شمول دو فرمانده طالبان در یک عملیات نیروهای ویژه در ولسوالی زرمت دو روز پیش سخن گفته بود، اما شماری از باشنده‌گان پکتیا این اتهام‌ها را رد می‌کنند.

حیات الله کارمند وزارت معارف در کابل، محمد شفیع آموزگار، انصارالله دانش جوی دانشگاه پکتیا، اخترمحمد دانش جوی دانشگاه کابل که به دیدار خانواده‌های شان به ولسوالی زرمت رفته بودند، محمد آصف مدیر مکتب دولت‌خان در زرمت، انعام دانش آموز یک مدرسه، رحمت‌الله، حکمت‌الله و نصرت‌الله دکانداران که برادران نیز بودند و نیز فدا محمد و نصرالله و فتح‌الله که کشاورزان بودند، ۱۱تنی استند که به گفته باشنده‌گان پکیتا، دراین عملیات کشته شده اند.

اظهار همیم، باشندۀ زرمت پکتیا گفت:« نام‌ها را می‌خوانند از روی یک دستگاه و می‌گویند که شما تذکره‌های تان را نشان بدهید، چنددقیقه تاخیر می‌کنند که آنان را نکشد و وقتی تذکره‌ها را نشان میدهند آنان مطمین می‌شوند و شلیک می‌کنند و در چشم‌های شان میزنند.»

این باشنده‌گان ولسوالی زرمت حکومت به ویژه ریاست امنیت ملی را در برابر کشته شدن این ۱۱تن پاسخ گو می‌دانند.

مریم زرمتی، فعال جامعه مدنی گفت:« از ریاست امنیت ملی تقاضای ما این است که به ما اسناد ارایه کنند و دقیق معلومات بدهند که افرادی را که کشتند، طالب بودند.»

ریاست امنیت ملی روز دو شنبه (۲۱اسد) اعلام کرد که در یک عملیات هدفمند در ولسوالی زرمت پکتیا ۱۱هراس‌افگن را کشته است.

نیروهای وابسته به امنیت ملی درحوزه جنوب شرق بارها به نقش داشتن درقتل غیرنظامیان متهم شده اند.

درماۀ دسمبر سال گذشته میلادی نیویارک تایمز گزارش مفصلی ازچه گونه‌گی واحدهای نظامی زیرنام نیروهای کمپاین که وابسته ریاست امنیت ملی استند و ازسوی "سی آی ای" آموزش دیده اند و از این این سازمان کمک دریافت می‌کنند، پخش کرد.

هرچند این نیروها به شیوه‌های ظالمانه وخشن نظامی متهم استند وبه گفتۀ نیویارک تایمز سبب ایجاد ترس درمیان مردم وآسیب رساندن به ماموریت امریکا درافغانستان شده اند، اما نشریه فارین پالیسی به تازه‌گی گزارش داده ست که "سی آی ای" می‌خواهد حتا پس از یک توافق احتمالی صلح میان امریکا وطالبان، فعالیت‌های نظامی‌اش را درافغانستان نگهدارد.

هم‌رسانی کنید