Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی از بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران از سوی ا.ا

سازمان جهانی خبرنگاران از آنچه که بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران از سوی امارت اسلامی می‌داند، نگران است.

در یک گزارش این نهاد آمده است که در ۱۲ ماه پسین نزدیک به یک هزار خبرنگار از بهر تهدیدهای احتمالی افغانستان را ترک کرده اند.

در این گزرش آمده است که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، تهدیدها و نیز بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته اند. گزارش گفته است:«طالبان باید بی درنگ حمله‌ها و بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی را در افغانستان توقف دهند.»

همزمان با این، فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌یی افغانستان می‌گویند که برای بهبود وضعیت کنونی رسانه‌ها باید قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های همگانی عملی شوند.

گل محمد گران، عضو رهبری فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌یی افغانستان، گفت: «بر اساس قانون رسانه‌ها ایجاد کردن و فعال ساختن دوباره کمیسیون‌های است که قبلا در بخش حمایت و تخطی رسانه ها کار می‌کردند.»

در این میان، شماری از خبرنگاران در پایتخت می‌گویند که در تهیه گزارش با محدودیت‌هایی رو به رو استند.

عبدالله عزیزی، خبرنگار، گفت: «محدودیت ها بر رسانه ها بیشتر شده اند؛ این موضوعی نیست که از آن چشم پوشی شود.»

شاه آقا سادات، خبرنگار، می‌گوید:«وقتی یک گزارشگر گزارشی را می سازد تحت تهدید طالبان است؛ نبود کمیسیون تخطی رسانه ها چالش دیگر است که سبب ایجاد مشکلات شده است.»

اما امارت اسلامی یافته‌های این گزارش را بی‌بنیاد می‌داند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «خبرنگاران بر خلاف کارهای مسلکی شان از آن فراتر میروند و در جرایم دست دارند که از سوی امارت اسلامی جهت تنبیه و فهماندن بازداشت می‌شوند.»

بر بنیاد آمارهای فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌یی‌، ۵۰۷ رسانه در نزدیک به ۹ ماه گذشته در افغانستان از فعالیت باز مانده‌ اند. ۳۸ تلویزیون، ۹۱ رادیو، ۱۶ رسانه‌ آنلاین، ۱۰ آژانس خبری، ۱۱ نهاد رسانه‌یی و ۱۸ روزنامه خصوصی و دولتی شامل این رسانه‌ها استند.

نگرانی از بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران از سوی ا.ا

در این میان، شماری از خبرنگاران در پایتخت می‌گویند که در تهیه گزارش با محدودیت‌هایی رو به رو استند.

تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی خبرنگاران از آنچه که بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران از سوی امارت اسلامی می‌داند، نگران است.

در یک گزارش این نهاد آمده است که در ۱۲ ماه پسین نزدیک به یک هزار خبرنگار از بهر تهدیدهای احتمالی افغانستان را ترک کرده اند.

در این گزرش آمده است که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، تهدیدها و نیز بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته اند. گزارش گفته است:«طالبان باید بی درنگ حمله‌ها و بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی را در افغانستان توقف دهند.»

همزمان با این، فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌یی افغانستان می‌گویند که برای بهبود وضعیت کنونی رسانه‌ها باید قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های همگانی عملی شوند.

گل محمد گران، عضو رهبری فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌یی افغانستان، گفت: «بر اساس قانون رسانه‌ها ایجاد کردن و فعال ساختن دوباره کمیسیون‌های است که قبلا در بخش حمایت و تخطی رسانه ها کار می‌کردند.»

در این میان، شماری از خبرنگاران در پایتخت می‌گویند که در تهیه گزارش با محدودیت‌هایی رو به رو استند.

عبدالله عزیزی، خبرنگار، گفت: «محدودیت ها بر رسانه ها بیشتر شده اند؛ این موضوعی نیست که از آن چشم پوشی شود.»

شاه آقا سادات، خبرنگار، می‌گوید:«وقتی یک گزارشگر گزارشی را می سازد تحت تهدید طالبان است؛ نبود کمیسیون تخطی رسانه ها چالش دیگر است که سبب ایجاد مشکلات شده است.»

اما امارت اسلامی یافته‌های این گزارش را بی‌بنیاد می‌داند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «خبرنگاران بر خلاف کارهای مسلکی شان از آن فراتر میروند و در جرایم دست دارند که از سوی امارت اسلامی جهت تنبیه و فهماندن بازداشت می‌شوند.»

بر بنیاد آمارهای فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌یی‌، ۵۰۷ رسانه در نزدیک به ۹ ماه گذشته در افغانستان از فعالیت باز مانده‌ اند. ۳۸ تلویزیون، ۹۱ رادیو، ۱۶ رسانه‌ آنلاین، ۱۰ آژانس خبری، ۱۱ نهاد رسانه‌یی و ۱۸ روزنامه خصوصی و دولتی شامل این رسانه‌ها استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره