Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فعالان رسانه‌یی: با دشواری‌های بسیار روبه‌رو هستیم

همزمان با ۲۱ نومبر، روز جهانی تلویزیون، برخی نهادهای پشیتیبان رسانه‌ها در کشور از کاهش فعالیت‌ رسانه‌های دیداری سخن می‌زنند.

نی یا پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان در گزارشی گفته است که در بیش از دو سال پسین فعالیت بیش از ۵۰ درصد رسانه‌های دیداری در افغانستان متوقف شده‌اند.

شماری از خبرنگاران در این روز از عدم دست‌رسی به اطلاعات انتقاد می‌کنند و می‌گویند که سخنگویان نهادهای حکومتی اطلاعات را به‌موقع با آنان شریک نمی‌سازند.

مصطفی شهریار، خبرنگار به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است که زمینه اطلاع‌رسانی را به خبرنگاران به خصوص برای رسانه‌های تصویری فراهم بکند تا بتوانند به اطلاعات دست‌رسی داشته باشند و بتوانند آزادانه و خوب‌تر به مردم اطلاع‌رسانی بکند.»

رقیب فیاض، یکی دیگر از خبرنگاران به طلوع‌نیوز گفت: «در صنعت تماشا، تلویزیون یکی از مهم‌ترین و قدرت‌مندترین ابزار انتقال پیام است که در جهت دادن افکار عمومی و سیاست‌گذاری‌های کشوری نقش عمده را بازی می‌کند.»

در همین حال، مسوول بخش تحقیق کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان می‌گوید که در عصر کنونی، رسانه از اهمیت زیادی برخوردار است.

عبدالقدیم ویار، مسوول بخش تحقیق کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان گفت: «باوجود این‌که مشکلات اقتصادی تاثیر بسیار سختی بالای رسانه‌های افغانستان گذاشته به خصوص تلویزیون‌ها که مصارف بسیار زیاد دارند و از رهگذر مصارف و رهگذر اقتصادی متاسفانه در جایگاه خوب قرار ندارند و با مشکلات زیاد مواجه هستند.»

بربنیاد آمارهای وزارت اطلاعات و فرهنگ، در حال حاضر در حدود ۳۶۰ رسانه دیداری، شنیداری و چاپی در کشور فعالیت دارند.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که این وزارت تلاش می‌کند تا از رسانه‌های کشور پشتیبانی‌های لازم را انجام دهد.

آقای فراهی گفت: «برای اکنون تلویزیون‌های که در کشور فعالیت دارند، کافی است. کشور ما شاید به فعالیت تلویزیون‌های زیاد ضرورت ندارد. همان طی مراحل پیشین جواز اکنون هم جریان دارد.»

این در حالی‌ست که ۲۱ نومبر در تقویم جهانی به عنوان روز جهانی تلویزیون از سوی سازمان ملل نام‌گذاری شده است. از این روز همه ساله در افغانستان نیز گرامی‌داشت می‌شود.

تلویزیون در دو دهه گذشته در افغانستان نقش ارزنده‌ی در راستای تمثیل آزادی بیان، اطلاع‌رسانی و روشن‌گری در جامعه ایفا کرده است.

فعالان رسانه‌یی: با دشواری‌های بسیار روبه‌رو هستیم

بربنیاد آمارهای وزارت اطلاعات و فرهنگ، در حال حاضر در حدود ۳۶۰ رسانه دیداری، شنیداری و چاپی در کشور فعالیت دارند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با ۲۱ نومبر، روز جهانی تلویزیون، برخی نهادهای پشیتیبان رسانه‌ها در کشور از کاهش فعالیت‌ رسانه‌های دیداری سخن می‌زنند.

نی یا پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان در گزارشی گفته است که در بیش از دو سال پسین فعالیت بیش از ۵۰ درصد رسانه‌های دیداری در افغانستان متوقف شده‌اند.

شماری از خبرنگاران در این روز از عدم دست‌رسی به اطلاعات انتقاد می‌کنند و می‌گویند که سخنگویان نهادهای حکومتی اطلاعات را به‌موقع با آنان شریک نمی‌سازند.

مصطفی شهریار، خبرنگار به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است که زمینه اطلاع‌رسانی را به خبرنگاران به خصوص برای رسانه‌های تصویری فراهم بکند تا بتوانند به اطلاعات دست‌رسی داشته باشند و بتوانند آزادانه و خوب‌تر به مردم اطلاع‌رسانی بکند.»

رقیب فیاض، یکی دیگر از خبرنگاران به طلوع‌نیوز گفت: «در صنعت تماشا، تلویزیون یکی از مهم‌ترین و قدرت‌مندترین ابزار انتقال پیام است که در جهت دادن افکار عمومی و سیاست‌گذاری‌های کشوری نقش عمده را بازی می‌کند.»

در همین حال، مسوول بخش تحقیق کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان می‌گوید که در عصر کنونی، رسانه از اهمیت زیادی برخوردار است.

عبدالقدیم ویار، مسوول بخش تحقیق کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان گفت: «باوجود این‌که مشکلات اقتصادی تاثیر بسیار سختی بالای رسانه‌های افغانستان گذاشته به خصوص تلویزیون‌ها که مصارف بسیار زیاد دارند و از رهگذر مصارف و رهگذر اقتصادی متاسفانه در جایگاه خوب قرار ندارند و با مشکلات زیاد مواجه هستند.»

بربنیاد آمارهای وزارت اطلاعات و فرهنگ، در حال حاضر در حدود ۳۶۰ رسانه دیداری، شنیداری و چاپی در کشور فعالیت دارند.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که این وزارت تلاش می‌کند تا از رسانه‌های کشور پشتیبانی‌های لازم را انجام دهد.

آقای فراهی گفت: «برای اکنون تلویزیون‌های که در کشور فعالیت دارند، کافی است. کشور ما شاید به فعالیت تلویزیون‌های زیاد ضرورت ندارد. همان طی مراحل پیشین جواز اکنون هم جریان دارد.»

این در حالی‌ست که ۲۱ نومبر در تقویم جهانی به عنوان روز جهانی تلویزیون از سوی سازمان ملل نام‌گذاری شده است. از این روز همه ساله در افغانستان نیز گرامی‌داشت می‌شود.

تلویزیون در دو دهه گذشته در افغانستان نقش ارزنده‌ی در راستای تمثیل آزادی بیان، اطلاع‌رسانی و روشن‌گری در جامعه ایفا کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره