Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش نماینده‌گان مجلس به مسوده سوم بودجه ملی

معاون نخست و شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که در مسوده سوم بودجه سال ۱۴۰۰ اصلاحاتی را که آنان می‎خواهند آورده نشده اند.

اما شمار دیگر از اعضای این مجلس، از تغییرات به میان آمده در مسوده سوم بودجه استقبال می‌کنند و همکاران شان را به خواست‌های شخصی متهم می‌سازند.

ایجاد تغییرات در مسوده سوم بودجه ۱۴۰۰ ازسوی حکومت، با استقبال شماری از نماینده‎گان روبه رو شده است.

نصیر احمد فراهی، مجلس نماینده گان از ولایت فراه، گفت: «تغییرات بسیار خوبی طی جلسات مختلفی که کمیسیون بودجه داشتند و هیئت مشترک داشتند در بودجه آمده.»

نصیر احمد مجددی، مجلس نماینده گان – هرات، گفت: «در آینده ممکن است که معاشات شود اما تأخیر در تأیید بودجه به خیر ملت نیست.» 

اما شمار دیگر تغییرات ایجاد شده را در کل بودجه نیم درصد میدانند و می گویند اگر با این تغییرات بودجه را تایید کنند، شرم آور خواه بود.

میرزا محمد کتوازی، معاون نخست مجلس نماینده گان، گفت: «مسوده سوم از مسوده دوم تفاوتی ندارد.»

نیلوفر جلالی کوفی، مجلس نماینده گان – کندز، گفت: «خواستار کاهش بودجه در کدهای نود و یک و نود و دو استیم. ولی حکومت هنوزهم میلیاردها افغانی را در کودهای یادشده اضافه می کند.» 

اما هنوزهم شماری حکومت را به بی مهری در متعادل سازی بودجه متهم می سازند.

عبدالستار حسینی، مجلس نماینده گان – فراه، گفت: «ما بلبل یا مینای کسی نیستیم که به شورای امنیت بریم گوشت کبک و بودنه بخوریم.» 

شیر محمد آخند زاده، مجلس نماینده گان – کندهار، گفت: «ما بودجه را تا زمانی که معاشات معلم و سرباز بلند نشود تأیید نمی کنیم.»

در همین حال، کمیته سیاسی احزاب از موضع گیری مجلس نماینده گان درباره بودجه پشتیبانی کرد.

دریک اعلامیه  احزاب سیاسی افغانستان آمده است که  تقابل و تنش به وجود آمده میان حکومت ومجلس به سود کشور نیست .

این کمیته  از حکومت می‌خواهد که به خواست  بر حق و استدلال منطقینمایندگان مردم در باره یکسان سازی و یا حد اقل متوازن ساختن معاشات کارمندان دولت و هم چنین متوازن ساختن بودجه انکشافی پاسخ مثبت بدهد.

واکنش نماینده‌گان مجلس به مسوده سوم بودجه ملی

ایجاد تغییرات در مسوده سوم بودجه ۱۴۰۰ ازسوی حکومت، با استقبال شماری از نماینده‎گان روبه رو شده است.

Thumbnail

معاون نخست و شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که در مسوده سوم بودجه سال ۱۴۰۰ اصلاحاتی را که آنان می‎خواهند آورده نشده اند.

اما شمار دیگر از اعضای این مجلس، از تغییرات به میان آمده در مسوده سوم بودجه استقبال می‌کنند و همکاران شان را به خواست‌های شخصی متهم می‌سازند.

ایجاد تغییرات در مسوده سوم بودجه ۱۴۰۰ ازسوی حکومت، با استقبال شماری از نماینده‎گان روبه رو شده است.

نصیر احمد فراهی، مجلس نماینده گان از ولایت فراه، گفت: «تغییرات بسیار خوبی طی جلسات مختلفی که کمیسیون بودجه داشتند و هیئت مشترک داشتند در بودجه آمده.»

نصیر احمد مجددی، مجلس نماینده گان – هرات، گفت: «در آینده ممکن است که معاشات شود اما تأخیر در تأیید بودجه به خیر ملت نیست.» 

اما شمار دیگر تغییرات ایجاد شده را در کل بودجه نیم درصد میدانند و می گویند اگر با این تغییرات بودجه را تایید کنند، شرم آور خواه بود.

میرزا محمد کتوازی، معاون نخست مجلس نماینده گان، گفت: «مسوده سوم از مسوده دوم تفاوتی ندارد.»

نیلوفر جلالی کوفی، مجلس نماینده گان – کندز، گفت: «خواستار کاهش بودجه در کدهای نود و یک و نود و دو استیم. ولی حکومت هنوزهم میلیاردها افغانی را در کودهای یادشده اضافه می کند.» 

اما هنوزهم شماری حکومت را به بی مهری در متعادل سازی بودجه متهم می سازند.

عبدالستار حسینی، مجلس نماینده گان – فراه، گفت: «ما بلبل یا مینای کسی نیستیم که به شورای امنیت بریم گوشت کبک و بودنه بخوریم.» 

شیر محمد آخند زاده، مجلس نماینده گان – کندهار، گفت: «ما بودجه را تا زمانی که معاشات معلم و سرباز بلند نشود تأیید نمی کنیم.»

در همین حال، کمیته سیاسی احزاب از موضع گیری مجلس نماینده گان درباره بودجه پشتیبانی کرد.

دریک اعلامیه  احزاب سیاسی افغانستان آمده است که  تقابل و تنش به وجود آمده میان حکومت ومجلس به سود کشور نیست .

این کمیته  از حکومت می‌خواهد که به خواست  بر حق و استدلال منطقینمایندگان مردم در باره یکسان سازی و یا حد اقل متوازن ساختن معاشات کارمندان دولت و هم چنین متوازن ساختن بودجه انکشافی پاسخ مثبت بدهد.

هم‌رسانی کنید