Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد باشندگان فاریاب از افزایش بهای سوخت‌بار

شماری از باشندگان فاریاب می‌گویند که بهای مواد سوخت افزایش یافته و آنان توان گرم کردن خانه‌های خود را ندارند.

آنان خواهان نظارت مسوولان بر بازار مواد سوخت استند.

زینت‌الله در گوشه‌یی از شهر میمنه، مرکز فاریاب، سرگرم نان‌پزی است، او می‌گوید که افزایش بهای مواد سوخت بر کار و بار او نیز تأثیر منفی گذاشته است.

زینت‌الله به طلوع‌نیوز گفت: «در اوایل خوب بود ارزانی بود، حالی آرد و مواد سوخت از قبیل چوپ، گاز و زغال قیمت شده است.»

محب الله، باشنده فاریاب، گفت: «مواد سوخت مثل چوب، گاز قیمت است. یک کیلو گاز ۸۰ افغانی است، هیچ غریبی نیست.»

در همین حال، شماری از فروشندگان مواد سوخت نیز می‌گویند که امسال میزان فروش‌شان نسبت به سال پار کاهش یافته است.

محمد‌حسن، فروشنده مواد سوخت، گفت: «هیچ گپی نیست، سودا نیست، توان مردم نمی‌رسد. این‌طور خانواده‌های فقیر استند که پیسه خریداری چوب را ندارند.»

نعمت‌الله، باشنده فاریاب، گفت: «هیچ کس توانایی خرید را در این ولایت ندارد. حتی اطفال ما از بازار آشغال را جمع‌آوری می‌کنند و می‌سوزانند.»

اما مسوولان محلی می‌گویند که بهای مواد سوخت افزایش نیافته است؛ بل باشندگان فاریاب به علت بی‌کاری و ناداری توان خرید را از دست داده‌اند.

سید احمدشاه غیاثی، مدیر مالی و اداری شهرداری میمنه، گفت: «تفاوت چندانی نکرده است. در گذشته همان هفتاد، هشتاد یا نهایت صد افغانی که فی سیر چوب خشک بود، هنوز هم همان قیمت است، فقط توان خرید پایین آمده است.»

این در حالی ا‌ست که هم‌اکنون یک سیر چوب خشک ۱۰۰ تا ۱۱۰ افغانی و یک سیر زغال‌سنگ به ۱۲۰ افغانی در شهر میمنه، به فروش می‌رسد.

انتقاد باشندگان فاریاب از افزایش بهای سوخت‌بار

در همین حال، شماری از فروشندگان مواد سوخت نیز می‌گویند که امسال میزان فروش‌شان نسبت به سال پار کاهش یافته است.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان فاریاب می‌گویند که بهای مواد سوخت افزایش یافته و آنان توان گرم کردن خانه‌های خود را ندارند.

آنان خواهان نظارت مسوولان بر بازار مواد سوخت استند.

زینت‌الله در گوشه‌یی از شهر میمنه، مرکز فاریاب، سرگرم نان‌پزی است، او می‌گوید که افزایش بهای مواد سوخت بر کار و بار او نیز تأثیر منفی گذاشته است.

زینت‌الله به طلوع‌نیوز گفت: «در اوایل خوب بود ارزانی بود، حالی آرد و مواد سوخت از قبیل چوپ، گاز و زغال قیمت شده است.»

محب الله، باشنده فاریاب، گفت: «مواد سوخت مثل چوب، گاز قیمت است. یک کیلو گاز ۸۰ افغانی است، هیچ غریبی نیست.»

در همین حال، شماری از فروشندگان مواد سوخت نیز می‌گویند که امسال میزان فروش‌شان نسبت به سال پار کاهش یافته است.

محمد‌حسن، فروشنده مواد سوخت، گفت: «هیچ گپی نیست، سودا نیست، توان مردم نمی‌رسد. این‌طور خانواده‌های فقیر استند که پیسه خریداری چوب را ندارند.»

نعمت‌الله، باشنده فاریاب، گفت: «هیچ کس توانایی خرید را در این ولایت ندارد. حتی اطفال ما از بازار آشغال را جمع‌آوری می‌کنند و می‌سوزانند.»

اما مسوولان محلی می‌گویند که بهای مواد سوخت افزایش نیافته است؛ بل باشندگان فاریاب به علت بی‌کاری و ناداری توان خرید را از دست داده‌اند.

سید احمدشاه غیاثی، مدیر مالی و اداری شهرداری میمنه، گفت: «تفاوت چندانی نکرده است. در گذشته همان هفتاد، هشتاد یا نهایت صد افغانی که فی سیر چوب خشک بود، هنوز هم همان قیمت است، فقط توان خرید پایین آمده است.»

این در حالی ا‌ست که هم‌اکنون یک سیر چوب خشک ۱۰۰ تا ۱۱۰ افغانی و یک سیر زغال‌سنگ به ۱۲۰ افغانی در شهر میمنه، به فروش می‌رسد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره